ISMS

Iba TAYLLORCOX certifikovaní tréneri sú zároveň medzinárodne certifikovaný audítori ISMS Lead Auditor so skutočnou praxou v oblasti "Information Security management System" pre certifikáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001. Kurzy sú akreditované podľa ISO 17024 tak, ako vyžaduje zákon č. 181/2014 Z.z., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene súvisiacich zákonov (zákon o kybernetickej bezpečnosti), resp. nová vyhláška o kybernetickej bezpečnosti č. 82/2018 Z.z.

ISMS Online

​ Osvojte si implementáciu ISMS, Interný Audit, smernice a techniky auditu, plán auditu z pohodlia domova.

Zostaňte doma a zároveň buďte na kurze best-practice metodík v Tayllorcox prostredníctvom našej virtuálnej učebne vo svojom počítači.

POZOR! Nejedná sa o bežný online kurz formou samoštúdia, bez možnosti kladenia otázok a diskusie v reálnom čase. Naše školenie prebieha v reálnom čase, s reálnym certifikovaným lektorom s dlhoročnou praxou a s ďalšími online účastníkmi, ktorí sú aktívne zapájaní do školenia formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh.

Základný certifikačný kurz k ISMS, resp. Information Security Management System podľa ISO 27001 známy ako ISO_27000_Foundation, alebo taktiež ISO_27001_Interný_ Auditor, vrátane prílohy A a vysvetlenia nadväznosti ďalších noriem ako 27002, 27005 a pod. Interný audit podľa štandardu 19011 a techniky auditu obohatené o praktický výklad a cvičenia, so zameraním na program, plán auditu a ďalšie.

Úvod do ISMS

Spoznajte najrozšírenejší štandard pre budovanie kybernetickej bezpečnosti​!

.

Základy ISMS

Implementácia ISMS. Interný Audit, smernice a techniky auditu, plán auditu atď.

Základný certifikačný kurz k ISMS, resp. Information Security Management System podľa ISO 27001 známy ako ISO_27000_Foundation, alebo taktiež ISO_27001_Interný_ Auditor, vrátane prílohy A a vysvetlenia nadväznosti ďalších noriem ako 27002, 27005 a pod. Interný audit podľa štandardu 19011 a techniky auditu obohatené o praktický výklad a cvičenia, so zameraním na program, plán auditu a ďalšie.

ISMS Lead Auditor

ISMS ISO/IEC 27001 Lead Auditor kurz

Akreditovaný kurz s medzinárodným certifikátom. S príkladmi z praxe. Ukážeme, čo je a čo nie je v ISMS reálne. Posunieme vám skúsenosti, ktoré sme získali za viac ako 11 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Garantom ISMS kurzu sú priekopníci v oblasti ISO 27001 certifikácie na českom trhu. Tento tím patrí medzi kľúčové assesory.

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?