IT4IT FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede z oblasti stále populárnejšieho štandardu IT4IT

Všeobecné

IT4IT je end-to-end business model IT, nezávislý na vendoroch a odbore podnikania, dávajúci odporúčania pre zvýšenie flexibility reakcie na požiadavky businessu, rýchlosti dodania inovácií, dostupnosti a spoľahlivosti IT produktov a služieb a samozrejme aj pre zvýšenie efektivity.

IT4IT je určený pre vrcholových manažérov IT zodpovedajúcich za úspech IT oddelenia a IT firiem, business a IT architektov, manažérov kompetenčných centier ale aj pre ich partnerov na strane businessu.

IT4IT nadväzuje na staršie best practices, ako je napr. ITIL, berie si poučenie z ich nedostatkov daných ich zameraním ale a j starobou a s tým spojenou zmenou jednotlivých aspektov IT businessu.

Chcete získať darček k narodeninám?