ITIL® 4 Foundation Online

Využite svoj čas efektívne a rozvíjajte svoje vedomosti aj počas chvíľ strávených doma. ITIL 4 Foundation vás naučí princípy a procesy pre moderné IT projekty a digitálnu transformáciu. Najlepšie hodnotený kurz. Axelos / PeopleCert akreditácia.

ITIL 4 je doslova evolúciou existujúcej verzie ITIL v3. Oproti starším aktualizáciám umožňuje flexibilný prechod na nový štýl riadenia IT služieb (IT Service Management), ktorý vyžaduje moderná digitálna doba. Aktualizácia (zatiaľ len EN verzia) reaguje na rýchle a zložité IT prostredie, v ktorom sa dnes nachádzame. Prináša úplne nové best practice pre riadenie, ktoré je agilnejšie a manažérsky vyspelejšie, než kedykoľvek predtým.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
 • len 4 hodiny denne
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Cieľová skupina

ITIL 4 Foundation je kurz určený všetkým IT manažérom, konzultantom a ostatným profesionálom, ktorí si potrebujú osvojiť framework IT Service Managementu, alebo chcú upgradovať svoje znalosti na najnovšiu verziu ITIL.

ITIL 4 nemieri len na IT Management a profesionálnych konzultantov. Základný kurz v úrovni ITIL 4 Foundation možno odporučiť všetkým, ktorí sa venujú IT projektom, alebo digitálnej transformácií. Kurz je vhodný aj ako most z ITIL v3.

Na akých pozíciách uplatníte tento kurz s ITIL 4 procesmi?
 • IT Management (správa IT)
 • IT Consuting (nastavenie a optimalizácia IT)
 • Projektoví manažéri (zodpovednosť za IT projekty)
 • Finanční riaditelia (ako investovať a účtovať IT služby)
 • Enterprise Architekti (návrh a rozvoj podnikovej architektúry)
Cieľová skupina

ITIL v3 bridge

Ako prejsť z ITIL v3, alebo ITIL 2011 Foundation certifikácie na ITIL 4?

ITIL 4 Update nemá vo svojej štruktúre žiadny špecifický "transition" modul, ktorý by vám zaistil prechod z ITIL v3 na ITIL 4 certifikáciu.

Nová verzia ITIL prichádza po viac ako 10 rokoch, v úplne novej štruktúre, vrátane nových akcelerátorov a modulov. Preto z vlastnej skúsenosti neodporúčame 1-2 denné skrátené kurzy, ale absolvovanie celého programu ITIL 4.

Naše kurzy sú pripravené tak, aby bol zaistený bezproblémový prechod z ITIL v3 na ITIL 4. Ochránite tak investície vložené do školenia, posilníte kariéru Service Managera a budete schopní zlepšiť výkon vašej organizácie vďaka úplne novým best practice.

ITIL v3 bridge

Máte už ITIL Foundation certifikát?

Ak ste v minulosti získali iba kurz ITIL v3 Foundation (alebo starší), absolvovanie novej verzie ITIL 4 Foundation je odporúčané. Ide o najjednoduchší spôsob, ako prejsť na nový systém kreditov podľa ITIL 4 Scheme.

V novej verzii je rad nových materiálov, techník a postupov, ktoré je nutné si osvojiť a preukázať úspešným zložením ITIL 4 certifikácie. Druhou možnosťou je pokračovanie v doterajšej schéme ITIL v3 tak, aby ste získali 17 kreditov, ktoré vám pomôžu prejsť na verziu ITIL 4 s pomocou modulu ITIL Management Professional Transition.

Máte už ITIL Foundation certifikát?

Čo Vás kurz naučí

 • Budete skvele pripravení na certifikáciu
 • Získate prehľad o princípoch ITIL 4 evolúcie
 • Naučíte sa pracovať so Service Value Chain ITIL
 • Využijete potenciál ITIL v kombinácii s DevOps, Agile, Lean IT atď ..

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

Service Management Practices

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

Service Management Practices - pokračovanie

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

Service Management Practices - pokračovanie

Technical Management Practices

12:40 – 13:00

Zhrnutie, záver

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

Úvod:

Základné pojmy, rámec ITIL® (ITIL® 4, Framework)

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

Key concepts of Service Management

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

4 Dimensions of ITSM

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

ITIL® Guiding Principles

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

ITIL® Guiding Principles - pokračovanie

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

ITIL® Guiding Principles - pokračovanie

ITIL® & Agile

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

ITIL® Service Value System (SVS)

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

ITIL® Service Value Chain (SVC)

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

ITIL® Service Value Chain (SVC) - Activities

Value Streams and SVC

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

ITIL® Practices

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

General Management Practices

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

General Management Practices - pokračovanie

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Intenzívny kurz je určený nielen novým záujemcom, ale aj súčasným absolventom ITIL v3, ktorí si chcú upgradovať znalosti podľa najnovšej verzie. Dôrazne neodporúčame kratší bridge, vzhľadom k rozsahu témy.

 • Dĺžka bloku 60 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Výklad kurzu prebieha v slovenskom jazyku so zachovaním anglických výrazov, materiály (official ITIL education kit) a skúška sú v angličtine. 

  Samotný kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s ITIL & ITSM.

Approved Trainers

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner (PRINCE2® & ITIL®) certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Certifikácia

ITIL® 4 Foundation certifikácia | Axelos accredited

Certificate of Attendance

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy a certifikačný test Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

 • Platnosť certifikátu ITIL® 4 Foundation Axelos má doživotnú platnosť (neexpiruje)
 • Certifikát PeopleCert je v elektronickej podobe
 • Originál je v anglickom jazyku.

Pokyny k certifikácii

Certificate of Attendance

Formát skúšky

ITIL® 4 Foundation certificate (Axelos / PeopleCert)

V prípade prezenčnej formy školenia ITIL® 4 Foundation sa certifikačná skúška koná tretí deň školenia, avšak v prípade nášho online školenia môžete medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku ITIL® 4 Foundation

Všetky informácie o online certifikácii

Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním priamo na stránke Peoplecert
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 95 EUR / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.
 • Počet otázok: 40
 • Dĺžka testu: 60 minút
 • Min. úspešnosť: 65% (26 zo 40)
 • Pomôcky: Nie. Politika uzavretej knihy.
 • Materiály kurzu / certifikácia: len v angličtine
 • Kvalifikačné predpoklady: Nie sú. Všeobecná znalosť IT výhodou.

Viac o certifikácii

Formát skúšky

ITIL 4 kniha

Novo vydaná kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 Edition, je teraz k dispozícii aj v našom obchode. Knihu je možné zakúpiť aj priamo na kurze.

Ide o prvú oficiálnu publikáciu venovanú metodike ITIL vo verzii 4. Na praktických príkladoch vás oboznámi s najnovším prístupom osvedčených best practice pre správu a riadenie IT - ITSM (IT Service Management). 

V knihe sa dočítate všetko o metodike ITIL 4 a kľúčových konceptoch service managementu, 4 dimenziách service managementu, ako pomáha ITIL service value system, ITIL management practices a ďalšie techniky.

Kúpiť knihu >

ITIL 4 kniha

Najzaujímavejšie z ITIL na Youtube

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 1336 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR Anonymné
 • 25.05.20
 • NASES

Odborne zdatný školiteľ s výbornou prezentačnou úrovňou s kvalitnými podkladmi.

 • GDPR Anonymné
 • 25.05.20
 • AUREUS + a. s.

Spokojnosť s formou aj obsahom.

 • Juraj O.
 • 25.05.20
 • JOXIT s. r. o.

Kurz splnil moje očakávania.

 • GDPR Anonymné
 • 25.05.20
 • Deloitte Advisory s.r.o.

Ďakujem za intro do problematiky.

 • Pavol V.
 • 25.05.20

Celkovo hodnotím kurz ako veľmi prínosný. Organizácia aj školiteľ na veľmi dobrej úrovni.

 • Nikola K.
 • 25.05.20
 • NASES

skúsený školiteľ, zrozumiteľné a prínosné školenie

 • Michaela T.
 • 01.05.20
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Kurz bol dostatočne podrobný a problematika vysvetlená.

 • Marian K.
 • 01.05.20

The course is well structured and is ideal for anybody who wants to brush up ones service management skills or anybody who aspires to enter the service delivery field in the IT. The material of the course is easy to follow even without prior knowledge from the services IT environment.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?