Čo je ITIL®

ITIL® framework je posledných 30 rokov kľúčovou metodikou IT Service Managementu (ITSM) pre riadenie IT projektov, produktov, služieb a organizácií. Stal sa z neho defacto celosvetovo uznávaný štandard a “must have” kvalifikácia IT manažérov.

  Čo je ITIL<sup class='sup'>®</sup>

  Úvod do ITIL. Čo to je?

  ITIL sa zameriava na zladenie IT a biznisu, resp. podporuje plnenie strategických a obchodných cieľov organizácie. Čo si pod tým predstaviť? Ide o sadu best practice (príkladov overených praxou), ktoré pomáhajú v každodennej agende projektového manažéra.

  Využitie best practice ITIL je bezplatné. Potrebné znalosti obsahujú ITIL knihy, alebo ich získate prostredníctvom ITIL školenia v akreditovanej školiacej organizácii so statusom ATO (Accredited Training Organisation) vrátane ITIL certifikácie. ITIL framework dnes štandardne podporujú softvérové nástroje, ale aj cloudové služby.

  ITIL vznikol v 80 rokoch a bol pôvodne vytvorený vládou Veľkej Británie. Teraz je vlastníkom metodiky Axelos. Aktuálna verzia je ITIL 4 (oficiálny release je február 2019) a ide o update predchádzajúcej verzie ITIL v3, resp. ITIL 2011. V rovnakom termíne sa oficiálne spustí základný kurz s doživotnou platnosťou certifikácie.

  ITIL 4 Foundation >

  IT Service Management

  Základy ITIL

  Metodika vám dáva návod ako riadiť štruktúrované ITIL procesy.

  Manažérom ukazuje správny prístup k jednej z najdôležitejších domén úspešnej organizácie: poskytovanie IT služieb pre podporu, automatizáciu a vyššiu efektivitu fungovania. Je pritom jedno, aká ste veľká spoločnosť. Nehrá úlohu ani to, či riadite firmu, riešite IT v štátnej organizácii, alebo zodpovedáte za IT projekt. Mimochodom ucelený zoznam prínosov nájdete v sekcii ITIL benefity.

  ITIL4 je agilná metodika a oveľa viac sa zameriava na užívateľa, než na procesy. Podporuje moderné prístupy a technológie. V dobe digitálnej transformácie prináša vyššiu efektivitu a ukazuje, ako sa vysporiadať so stále náročnejšími požiadavkami užívateľov. V konečnom dôsledku tieto best practice posilňujú konkurencieschopnosť.

  Holistický prístup ITIL v4 podporuje celkovo nielen IT Service Management, ale aj ďalšie dominantné prvky riadenia IT, ktoré sú potrebné pre integráciu a optimalizáciu IT. Navyše využíva tie najlepšie prvky z DevOps, Lean IT a Cloud Computingu.

  Kľúčové benefity ITIL® >

  ITIL Service Value System

  ITIL 4

  4 kľúčové dimenzie. 26 procesov. Predstavujeme nový ITIL 4 Service Value System

  ITIL Service Value

  ITIL Service Value

  ITIL service value system

  ITIL service value system je komplexný model riadenia. Ide o základnú vizualizáciu, na ktorú sa stavia a demonštruje všetky komponenty a činnosti organizácie. Vrátane toho, ako je potrebné spolupracovať, aby sa čo najefektívnejšie využil potenciál ITIL procesov. ITIL Service Value System vás prevedie od návrhu, až po realizáciu očakávaných prínosov prostredníctvom správy a podpory IT produktov či služieb.

  ITIL Service Value System

  ITIL service value chain

  ITIL service value chain je sústava navzájom prepojených aktivít, ktoré organizácie realizujú za účelom zaistenia očakávaných prínosov prostredníctvom produktov alebo IT služieb. ITIL framework prostredníctvom service value chain pomáha IT manažérom zaistiť všetkých 6 kľúčových činností, ktoré pomáhajú s riadením IT a s jeho neustálym zlepšovaním.

  Štyri dimenzie IT service management verze ITIL 4

  ITIL 4 podporuje "holistic approach" teda komplexný prístup k riadeniu. Ten pokrýva všetky 4 dimenzie, ktoré sú kľúčové pre každú organizáciu, ktorá chce systematicky riadiť produkty alebo služby.

  4 dimension ITIL 4

  ITIL moduly

  Governance je zostava best management practice pokynov, ktoré pomáhajú organizácii s riadením a reportingom. Vďaka governance budete mať IT pod kontrolou a v súlade so stratégiou organizácie.

  ITIL practices obsahuje zostavu šablón, súborov a postupov. Sú určené na návrh, vývoj, implementáciu a optimalizáciu IT, alebo plnenie vašich cieľov. Jednoducho tak môžete aktivity obsiahnuté v service value chain nastaviť podľa best practice.

  ITIL Guiding principles sú zásady a odporúčania, ktoré vám pomôžu odriadiť stratégie, kompetencie, procesy a zmeny konzistentne, efektívne a kvalitne.

  Continual improvement, teda neustále zlepšovanie je neoddeliteľnou súčasťou ITIL frameworku. Vďaka tomu zaistíte efektivitu všetkých opakujúcich sa činností na všetkých úrovniach organizácie. CSI vám pomôže splniť očakávania zainteresovaných strán.

  Hlavné prínosy

  ITIL 4 má kompletne reštrukturalizované procesy aj aktivity, ktoré obsahoval framework ITIL v3. Metodika sa upgradovala, resp. transformovala tak, aby spĺňala požiadavky v časoch digitálnej transformácie. Všetky best practice postupy podporujú 6 kľúčových aktivít ITIL service value chain.

  • 14 general management postupov
  • 17 service management postupov
  • 3 technical management postupov
  Hlavné prínosy

  Zásadný prehľad o ITIL na Youtube

  ITIL - IT Service Management

  4 kľúčové dimenzie. 26 procesov. Predstavujeme nový ITIL 4 Service Value System

  ITIL procesy

  Chcete získať darček k narodeninám?