Certifikácia M_O_R®

Certifikačná schéma ponúka 2 medzinárodne uznávané certifikácie Foundation a Practitioner. TAYLLORCOX je držiteľom akreditácie Axelos a má najvyšší titul ATO (Accredited Training Organisation).

  Certifikácia M_O_R<sup class='sup'>®</sup>

  MoR Intro

  Manažérsky úvod do riadenia rizík

  1/2 denný manažérsky prierez metodikou. Benefitom je udelenie tzv. RISK Management Leaving Awards. Certifikát o absolvovaní školenia je vydaný v rámci RCB (Registred Certification Body) organizácie TAYLLOR&COX ltd.

  • bez certifikačnej skúšky;
  • certifikát vydaný ihneď po školení;
  • absolventom odporúčame kurz RISK Foundation.
  MoR Intro

  MoR Foundation

   Základy Management of Risk

  Cieľom tejto úrovne je overiť, že absolvent získal komplexné manažérske znalosti frameworku Management of Risk pre identifikáciu, hodnotenie a elimináciu rizík naprieč organizáciou. Certifikačný test sa týka Princípov, Procesov a Prístupov riadenia rizík. Táto úroveň je zároveň požadovaná pred úrovňou RISK Manager Practitioner.

  • 75 otázok, výber odpovedí
  • 60 minút na test, uzavretá kniha
  • 5 otázok je testovacích a nie sú započítavané
  • úspešná certifikácia min. 35 správnych odpovedí (50%)

  M_o_R Foundation kurz>

  M_o_R® Foundation certifikácia>

  MoR Foundation

  MoR Practitioner

  Enterprise Risk Management

  Cieľom certifikácie RISK Manager v úrovni Practitioner je overenie komplexných znalostí riadenia rizík so zameraním na implementáciu a optimalizáciu postupov v organizácii, za všetkých okolností. Certifikačný test preskúmava odborné znalosti na konkrétnych situáciách a príkladoch. V tom sa líši od úrovne Foundation, ktorá je viac zameraná na komplexný test znalostí v základnej úrovni.

  • 4 okruhy otázok, so zadaným scenárom a prílohami
  • každý z okruhov obsahuje 20 otázok, každá je za 1 bod
  • min. 50% správnych odpovedí pre splnenie skúšky (40 bodov)

  M_o_R Practitioner kurz>

  M_o_R® Practitioner certifikácia>

  MoR Practitioner

  Jazykové verzie skúšky

  The M_o_R Foundation, Practitioner and Practitioner Re-registration examinations are available in the following languages:

  • Dutch (Foundation only)
  • English (all examinations)
  • German (Foundation only)
  • Polish (all examinations)
  • Romanian (Practitioner and Practitioner Re-registration only)
  Jazykové verzie skúšky

  Chcete získať darček k narodeninám?