M_o_R Foundation Online

Riadenie rizík, alebo taktiež "Management of Risk" je framework "best practice", teda príkladov osvedčenej praxe. Zostaňte doma a zároveň buďte na kurze best-practice metodík v Tayllorcox prostredníctvom našej virtuálnej učebne vo svojom počítači.

Metodika pomáha manažérom identifikovať, analyzovať a riadiť riziká. Kurz vám dá všetko, čo potrebujete k využitiu M_o_R princípov a procesov. Nevyžaduje vstupné predpoklady. Akreditované Axelos / PeopleCert.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Komu je určený?

M_o_R (Management of Risk) je globálny a najznámejší štandard pre riadenie rizík. Tento framework je vhodný pre akýkoľvek typ organizácie, rovnako tak všetkým manažérom, ktorí si chcú osvojiť "Best Management Practice".

MoR® Foundation kurz vás naučí systematický postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík, či už pracujete na úrovni riadenia Stratégie, Programov, Projektov, alebo Prevádzky. Kurz je vhodný predovšetkým na týchto pozíciach:

 • Programme Managers
 • Risk & Project Managers
 • Business Change, Operation
 • IT Managers, Consultants & Security
 • Business, Programme & Project Support
Komu je určený?

Ciele kurzu

 • Predstaviť Princípy, Procesy a Perspektívy MoR
 • Ukázať využitie frameworku v malých i veľkých projektoch
 • Demonštrovať prínosy Management of Risk v organizácii

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do M_o_R

 • Kedy, ako a prečo riadiť riziká
 • Úskalia nejednotnej terminológie vo svete riadenia rizík
 • Štruktúra rámca M_o_R® alebo čo všetko môžete využiť pri riadení rizík
 • Prepojiteľnosť rámca M_o_R® s ďalšími štandardmi v oblasti riadenia rizík

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R zásady I.

 • Poskytovať jasné pokyny
 • Podporovať ciele organizácie
 • Prispôsobiť riadenie rizík kontextu
 • Zapojiť zúčastnené strany do riadenia rizík

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Zásady - II.

 • Budovať podpornú kultúru
 • Dosahovať merateľné hodnoty
 • Napomáhať trvalému zlepšovaniu
 • Zaistiť informácie o rizikách pre rozhodovanie

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

M_o_R® Prístup (Metodické postupy)

 • Ako prispôsobiť zásady potrebám organizácie
 • Štruktúra riadiacej a podpornej dokumentácie pre riadenie rizík
 • Cvičný test - riadenie rizík - domáca úloha

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Proces (IDENTIFIKOVAŤ)

 • Stanovenie merítok pre hodnotenie rizík
 • Porozumenie obmedzeniam a očakávaniam zainteresovaných strán
 • Ako identifikovať ciele organizácie a udalosti ohrozujúce ich splnenie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Proces (POSUDZOVAŤ)

 • Ako stanoviť poradie jednotlivých rizík
 • Ako vyhodnotiť, ktoré riziko je najdôležitejšie

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Proces (PLÁNOVAŤ, IMPLEMENTOVAŤ)

 • Ako komunikovať o stave organizácií
 • Ako plánovať nákladovo efektívne opatrenia na zníženie hrozieb alebo využitie príležitostí
 • Čo musia organizácie zaistiť pre účinnú a trvalú funkčnosť implementovaných opatrení

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

Začleňovať a posudzovať M_o_R®

 • Meranie prínosov riadenia rizík
 • Zmena organizačnej kultúry
 • Princípy integrácie riadenia rizík do života organizácie
 • Ako zistiť aktuálny stav riadenia rizík v organizácii a kde začať s integráciou

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Perspektívy (Strategická, Programová)

 • Ako riadiť strategické a programové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Perspektívy (Projektová, Prevádzková)

 • Ako riadiť projektové a prevádzkové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

Zhrnutie a príprava na skúšku

 • Rekapitulácia problematiky riadenia rizík
 • Dôležitosť základných prvkov rámca M_o_R®

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Certifikácia

 • Pokyny
 • Certifikačná skúška M_o_R® Foundation

Management of Risk je vhodný pre riadenie rizík bez ohľadu na veľkosť organizácie. M_o_R využijú jednotlivci, malé i veľké spoločnosti, verejná správa a ďalšie...

Pokiaľ ako manažér zodpovedáte za realizáciu kľúčových projektov, plánov, alebo iných typov aktivít, musíte sa riadením rizík zaoberať. Pretože takmer každé rozhodnutie, ktoré realizujete, je spojené s určitou dávkou rizika.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Výučba prebieha v slovenskom jazyku, materiály a terminológia sú v angličtine. Vyžaduje sa aspoň pasívna znalosť anglického jazyka.

  Skúsenosti s riadením rizík v projektoch, programoch, či organizácii sú výhodou. Nie však podmienkou.

Certifikácia online

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy a certifikačný test Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

M_o_R Foundation certifikačná skúška obsahuje 4 kľúčové témy frameworku: Principles (Zásady), Approach (Prístupy), Processes (Procesy) a Corporate governance.
 • 75 otázok s výberom správnej odpovede
 • certifikát získajú kandidáti s 50% a viac správnych odpovedí
 • MoR Foundation certifikačný test je kvalifikačným kritériom pre MoR Practitioner

Všetko o certifikácii MoR® >

V prípade prezenčnej formy školenia M_o_R Foundation sa certifikačná skúška koná tretí deň školenia, avšak v prípade nášho online školenia môžete medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku M_o_R Foundation

Všetky informácie o online certifikácii

Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním priamo na stránke Peoplecert
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 95 EUR / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.


Certifikácia online

Lektor

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 444 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 04.12.20

Super!

 • Igor B.
 • 04.12.20
 • Verejné prístavy, a.s.

Skutočnosť, že kurz prebiehal online nemala žiaden dopad na úroveň kurzu. Bol vedený naozaj profesionálne. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?