Čo je MSP®

MSP® – Program Management je metodika, ktorá má ambície byť ešte úspešnejšia ako štandard projektového riadenia PRINCE2®. Je to dané tým, že stále viac manažérov musí riadiť viac projektov pre dosiahnutie strategických cieľov.

  Čo je MSP<sup class='sup'>®</sup>

  Kedy a prečo využiť MSP®?

  Strategické zmeny, transformácia, alebo komplexné projekty >>

  MSP® využijete všade tam, kde sa plánujú / realizujú veľké zmeny sa prirodzene generujú riziká, problémy a priority sú často vo vzájomnom konflikte. Skúsenosti jasne ukazujú na fakt, že sa organizáciam projekt transformácie / strategického riadenia zmien nepodarí, pokiaľ

  • Nemajú zodpovedajúci Leadership
  • Chýba impact na benefity / prínosy
  • Organizácia nieje pripravená na zmenu
  • Nedostatočná podpora TOP Managementu
  • Angažovanosť zainteresovaných strán je neadekvátna
  • Chybne, či nedostatočne definovaná vízia, očakávania, ciele
  • Nerealistické očakávania od vnútorných zdrojov, nedostatočná schopnosť riadenia zmeny

  To všeto je možné riešiť s využitím "best practice" MSP. Tento framework obsahuje príklady dobrej praxe, vychádza zo skúseností úspešných transformácií a riadenia strategických cieľov. Nielen z tohto dôvodu je MSP® stále viac žiadaný kurz medzi manažérmi.

  Kedy a prečo využiť MSP<sup class='sup'>®</sup>?

  Ako využiť MSP® v organizácii?

  MSP® je metodika úspešného riadenia strategických zmien a transformácií!

  Či už riešite strategické zmeny alebo komplexné projekty / transformácie, tu všade je možné využiť znalosti vychádzajúce z Best Practice - teda príkladu "správnej praxe" medzinárodne najpopulárnejšej metodiky MSP®.

  Managing Succesful Programmes v podnikoch

  Vo všetkých odvetviach a odboroch je tlak na komplexnejšie a rýchlejšie služby (produkty/výrobu). Organizácie, ktoré sa naučili, ako správne transformovať svoje strategické ciele sú flexibilnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie. Mají väčšiu šancu na prežitie a prosperitu. Programové riadenie sa stále viac presadzuje na manažérskej úrovni - ako nástroj pre

  • riadenie zmien
  • transformačné projekty
  • správu a realizáciu strategických cieľov
  Ako využiť MSP<sup class='sup'>®</sup> v organizácii?

  3 kľúčové koncepty MSP

  MSP Princípy

  MSP Princípy. Vychádzajú z pozitívnych a negatívnych skúseností získaných pri strategickom, resp. programovom riadení.

  MSP® Princípy obsahujú základné znalosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu akýchkoľvek transformačných zmien.

  Governance Theme

  Governance Themes vás naučí úplne nevyhnutný základ: Ako efektívne nastaviť programové riadenie v organizácii pre realizáciu strategických cieľov / org. zmien.

  Budeme mať pod kontrolou leadership, realizačný tím, štruktúru, rozdelené role, kompetencie a naučíme vás aplikovať kontrolné a riadiace mechanizmy.

  Transformation Flow

  Transformation Flow nieje nič iné, ako osvedčený workflow celého životného cyklu programu. Od zadania strategického cieľa, až po realizáciu konkrétnych prínosov.

  Transformation Flow vám pomôže udržať koncept a strategické plnenie programu.

  Chcete získať darček k narodeninám?