PeopleCert | Certifikácia Online

Získajte certifikát z pohodlia domova.

Axelos (vlastník metodiky a licenčných práv na best management practice) si vybral PeopleCert ako svojho jediného zástupcu pre akreditáciu a podporu medzinárodných ATO (Accredited Training Organisation). TAYLLORCOX je nielen držiteľom štatútu ATO, ale zároveň aj ACO (Accredited Consulting Organisation) potvrdzujúce vysokú profesionalitu a aplikáciu know how v praxi. Zároveň sme najväčším poskytovateľom portfólia Axelos na Slovensku aj v Českej republike.

  PeopleCert | Certifikácia Online

  #1. Obdržanie vouchera

  V prípade absolvovania online školenia obdržíte na Váš email:

  • voucher na certifikačnú skúšku

  • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania

  • Skontrolujte si poštu vrátane zložky SPAM
  Takto vyzerá oficiálny email od Peoplecert o objednaní vouchera na certifikačnú skúšku.


  Po obdržaní emailu sa riadne s pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené:

  • na stránke PeopleCert si vytvorte konto. Ak už konto máte, tak sa do neho prihláste.
  • registrujte sa na Vašu skúšku, a to vložením Vášho vouchera (Exam Code), ktorý ste obdržali v emaili
  • riaďte sa inštrukciami na Vašej obrazovke, odošlite požadované informácie a naplánujte si skúšku.
  #1. Obdržanie vouchera

  #2. Naplánujte si skúšku

  Získajte certifikáciu kdekoľvek a kedykoľvek

  Skúšku môžete realizovať z takmer akéhokoľvek miesta, ktoré chcete. Počítač, webová kamera a pripojenie na internet sú všetko, čo potrebujete, aby ste urobili ďalší krok vo svojej kariére a získali certifikáciu.

  • vyberte si dátum a čas svojej skúšky
  Realizovanie skúšky:
  • na mieste, ktoré si vyberiete
  • v čase, ktorý vyhovuje Vášmu rozvrhu
  • bezpečné a spoľahlivé


  #3. Pokyny k online certifikačnej skúške

  Skúšky sú vykonávané pod dohľadom Supervízora (Online Proctored Exams)

  Pre vykonanie skúšky zabezpečte:
  • operačný systém Windows alebo macOS
  • pripojenie k internetu
  • reproduktory, mikrofón, klávesnicu, myš a webovú kameru (zabudovanú alebo externú), ktorú môžete otáčať

  Ďalej:

  • platný preukaz totožnosti (OP, PAS) pre overenie účastníka
  • počas skúšky musíte byť jedinou osobou v miestnosti. Miestnosť počas vykonávania skúšky: s dostatočným osvetlením a bez rušivých zvukových alebo iných vplyvov.
  • na Vašom pracovnom stole nie sú povolené knihy alebo poznámky (používanie tlačených slovníkov je povolené len pre skúšky ITIL a DevOps Institute)
  • mobilné telefóny majte nastavené na tichý režim
  • inštalácia aplikácie ExamShield.
  #3. Pokyny k online certifikačnej skúške

  Aplikácia ExamShield

  Aplikácia ExamShield pre vykonanie skúšky je súčasťou registračného e-mailu od spoločnosti PeopleCert. Aplikácia musí byť spustená bez využitia virtuálnych softvérov (napr. Virtual Box, Sandbox) a všetky ostatné programy a aplikácie musia byť počas inštalácie a vykonávania skúšky vypnuté (napr. webové prehliadače, aplikácie z balíku Office).

  Najmenej 1 hodinu pred plánovaným časom skúšky kliknite na „CHECK SYSTEM“ (kontrola systému) pre potvrdenie, že Váš systém spĺňa technické požiadavky.

  Kontrola systému pozostáva zo 4 častí:
  • Kontrola kompatibility operačného systému a dostatok úložného priestoru na hard disku.
  • Kontrola funkčnosti mikrofónu.
  • Kontrola funkčnosti webkamery.
  • Kontrola internetového pripojenia.
  • Po úspešnej kontrole každého kroku môžete začať s vykonaním skúšky. Pred začatím skúšky Vám odporúčame skontrolovať pokyny pre skúšku, ktoré sú dostupné po kliknutí na odkaz „Exam Guidelines“ v dolnej časti obrazovky. Po dokončení skúšky sa odporúča odinštalovať aplikáciu ExamShield. 
  Aplikácia ExamShield

  Samotné vykonanie skúšky

  Na pracovnej ploche dvojklikom spustíte aplikáciu ExamShield a kliknutím na „TAKE EXAM“ (spustiť skúšku) spustíte intuitívneho sprievodcu, ktorý Vás prevedie pripojením k svojmu supervízorovi.

  Intuitívny sprievodca zahŕňa:
  • prijatie „Podmienok používania“
  • pokyny a pravidlá pre vykonanie skúšky
  • skúšobný tutoriál, ktorý Vám pomôže oboznámiť sa s prostredím aplikácie

  Naučíte sa, ako: prechádzať medzi otázkami, označiť otázku, ukončiť skúšku, priblížiť alebo oddialiť prostredie skúšky, obnoviť skúšku v prípade výpadku internetového pripojenia, komunikovať so svojím supervízorom

  • overenie totožnosti – naskenujte svoj doklad totožnosti prostredníctvom webkamery
  • po dokončení vyššie uvedených krokov kliknite na „LET'S GO“ pre spojenie so svojím supervízorom
  Po úspešnom prihlásení sa otvorí jeden z ovládacích panelov:
  • Many2Many
  • GoToMeeting


  • Váš online supervízor sa pripojí ku skúške a požiada Vás, aby ste:
  • skontrolovali správne nastavenie zvuku a videa,
  • overili osobné údaje a identifikovali sa pomocou dokladu totožnosti,
  • pomocou webkamery ukázali svoju miestnosť a pracovný stôl.
   Vaša skúška sa zaznamenáva a Váš supervízor bude s Vami online počas celej skúšky. V prípade straty internetového pripojenia alebo audiovizuálneho prenosu počas skúšky, supervízor proces zastaví. Po opätovnom pripojení budete môcť v skúške pokračovať. Po celý čas vykonávania skúšky sa riaďte pokynmi svojho supervízora.

  Ukončenie skúšky

  Po dokončení skúšky kliknite na „END EXAM“ (ukončiť skúšku). Vaše odpovede budú automaticky odoslané a nie je možné vykonať žiadne zmeny. Otázky, ktoré neboli zodpovedané, sú označené ako nesprávne.

  Prieskum

  Zobrazí sa výzva pre vyplnenie krátkeho prieskumu spokojnosti, ktorý môžete preskočiť a pokračovať k svojim výsledkom.

  Výsledky skúšky

  Zobrazí sa správa o výsledkoch Vašej skúšky. Upozorňujeme, že výsledky sú predbežné a podliehajú overeniu zo strany spoločnosti PeopleCert. Finálne výsledky a  certifikát vo formáte PDF nájdete vo Vašom konte Peoplecert.

  Váš supervízor následne potvrdí, že skúška bola úspešne dokončená a požiada Vás, aby ste zničili všetky Vaše poznámky, ktoré ste vyhotovili počas skúšky a zatvorili aplikáciu ExamShield.

  Hotovo!
  Ukončenie skúšky

  Stiahnite si Pokyny k online certifikačnej skúške

  Stiahnite si Pokyny k online certifikačnej skúške

  Programy PeopleCert

  TAYLLORCOX offers a complete portfolio of Axelos Best Practices solutions. We support you in running your own Axelos training courses by delivering training, the exams, and support services.

  PeopleCert

  Akadémia TAYLLORCOX

  Chcete získať darček k narodeninám?