PRINCE2® Agile Foundation Online

Naučíte sa používať v praxi osvedčené princípy projektového riadenia v celom životnom cykle projektu, a to priamo z pohodlia Vášho domova. Nestrácajte čas cestovaním, ale využite ho efektívne. Zostaňte doma a zároveň buďte na kurze best-practice metodík v Tayllorcox prostredníctvom našej virtuálnej učebne vo svojom počítači.

Základný PRINCE2 Agile kurz. Nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s metodikou PRINCE2®. Je určený širokému spektru projektových manažérov, ktorí chcú maximálne využiť potenciál agilného riadenia projektov. Na tento kurz ďalej nadväzuje PRINCE2 Agile® Practitioner

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
 • len 4 hodiny denne
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Cieľová skupina

Tento nový kurz (zverejnený v júny 2018) je určený všetkým, ktorí riadia agilné projekty alebo sú súčasťou projektových tímov, či inak participujú na projektoch. Kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s metodikou PRINCE2.

PRINCE2 Agile® Foundation je určený všetkým profesionálom, ktorí hľadajú vyspelejšiu a komplexnejšiu metodiku pre agilné riadenie, ako je napríklad SCRUM. Najčastejšie ho využijete na pozíciách:

 • Change Manager
 • SCRUM Master / Agile coach
 • Product Owner / Manager, Developer
 • Senior / junior projektový manažér, projektová podpora
 • Projektová kancelária vo všeobecnosti a ďalšie role v projektoch a projektových tímoch
Cieľová skupina

Ciele kurzu

 • Naučíte sa pracovať s PRINCE2 Agile® Foundation
 • Získate celosvetovo uznávanú certifikáciu PRINCE2 Agile
 • Osvojíte si širokú škálu znalostí a techník vrátane SCRUM, Kanban, Lean, a Cynefin
 • SCRUM je v mnohých ohľadoch zastaraný (posledný update vyšiel pred 10 rokmi). S PRINCE2 Agile ešte lepšie splníte nároky dnešných projektov

Prínosy pre organizáciu

Ako vašej spoločnosti pomôže PRINCE2 Agile v riadení projektov? Inšpirovať sa môžete napríklad prípadovou štúdiou spoločnosti Sony, ktorej tento framework výrazne pomohol zvýšiť kvalitu a efektívnosť riadenia projektov.

Medzi ďalšie benefity patrí:

 • Efektívne reagovať na zmeny a nové požiadavky
 • Maximalizovať to najlepšie z waterfall a agile v projektoch
 • Eliminovať riziká spojené s projektami (čas, rozpočet, kvalita, ciele)
 • PRINCE2 má oproti iným štandardom 6 merateľných parametrov projektu
 • Podpora samostatne pracujúcich tímov a transparentných projektových postupov v tíme
Prínosy pre organizáciu

Certifikácia

PRINCE2® Foundation | Axelos Accredited

Certificate of Attendance

Axelos / PeopleCert certifikácia

Absolventi kurzu musia preukázať orientáciu v spôsobe práce na agilných projektoch, ovládať na základnej úrovni Princípy, Procesy a Témy, aplikovať metodiku PRINCE2® v agilnom kontexte. 

Táto certifikácia je nevyhnutná pre tých, ktorí chcú pokračovať na úrovni PRINCE2 Agile Practitioner, ktorá prehlbuje znalosti získané na tomto kurze pomocou praktických cvičení

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

 • Platnosť certifikátu PRINCE2® Agile Foundation Axelos má doživotnú platnosť (neexpiruje)
 • Na kurz nadväzuje PRINCE2 Agile® Practitioner
 • Certifikát PeopleCert je v elektronickej podobe
 • Originál je v anglickom jazyku.

Pokyny k certifikácii >

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

Certificate of Attendance

Formát skúšky

PRINCE2® Agile Foundation certificate (Axelos / PeopleCert)

V prípade prezenčnej formy školenia PRINCE2® Agile Foundation sa certifikačná skúška koná tretí deň školenia, avšak v prípade nášho online školenia môžete medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku PRINCE2® Agile Foundation

Všetky informácie o online certifikácii

Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním priamo na stránke Peoplecert
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 95 EUR / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške


Skúška PRINCE2® Agile Foundation


 • Jazyková verzia skúšky - test: Angličtina (výber odpovede)
 • Politika uzavretej knihy
 • dĺžka: 60 min
 • 50 otázok, na výber vždy zo 4 odpovedí 
 • Úspešnosť min. 55% (28 odpovedí)

Všetko o certifikácii >

Formát skúšky

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

Úvod

 • Základné pojmy, štruktúra PRINCE2®

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

PRINCE2® in an Agile context

 • 8 guidance points

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

Introduction to Agile

 • Agile Behaviours, Concepts, Techniques

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

Performance targets – what to Fix & what to Flex

 • Five teargets 

Agile behaviours and PRINCE2® Principles

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

Organization theme

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

Business Case and Risk themes

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

SCRUM

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

Requirements

Kanban, Lean

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

Agile and PRINCE2® Processes

 • Starting up a Project

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

Agilometer & Cynefin

Initiating a Project process

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

Initiating a Project process – cont.

Quality theme

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

Plans theme

12:40 – 13:00

Diskusia, zadanie na samoštúdium

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:00

Controlling a Strage & Managing Product Delivery processes

10:00 – 10:20

Prestávka, samostatná práca

10:20 – 11:20

Managing Stage Boundary process

Change theme

Progress theme

11:20 – 11:40

Prestávka, samostatná práca

11:40 – 12:40

Closing a Project process

Directing a Project process

Creating Contracts when using Agile

12:40 – 13:00

Záver

 • Zhrnutie

Štandardom na školení je výučba vedená akreditovaným trénerom a zároveň
senior projektovým manažérom. Ďalej PRINCE2 Agile Education Kit,
praktické cvičenia, slovník projektového manažéra, cvičné testy
a záverečná skúška / certifikát v cene školenia.

 • Dĺžka bloku 60 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  -

Approved Trainers

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner (PRINCE2® & ITIL®) certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Kto a prečo využíva metodiku PRINCE2?

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?