PRINCE2® Foundation

Naučíte sa používať v praxi osvedčené princípy projektového riadenia, v celom životnom cykle projektu. Metodiku PRINCE2® je možné aplikovať na veľké i malé projekty, naprieč rôznymi odvetviami. Axelos vydal v roku 2017 update metodiky – 6th edition (nie však novú verziu), vrátane certifikačných skúšok. Ide o prvú aktualizáciu od roku 2009 – 5th edition. Metodika je tak ešte viac zameraná na tailoring – prispôsobenie projektu.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Cieľová skupina

Kurz PRINCE2® Foundation je vhodný pre všetkých členov tímu, ktorí sa chcú priamo i nepriamo podieľať na úspešnej realizácii projektu.

Kurz na rozdiel od iných metodík nevyžaduje vstupné kvalifikačné predpoklady. Je otvorený širokej skupine záujemcov, ktorí hľadajú efektívny spôsob, ako sa naučiť metodicky riadiť veľké aj malé projekty. Fantastické je, že metodika nie je zameraná na jeden odbor a ide tak o najrozšírenejší štandard naprieč odvetviami.

PRINCE2 využijete na pozíciách

 • junior a senior projektový manažér
 • manažéri zodpovední za realizáciu strategických cieľov
 • prakticky akýkoľvek člen projektového tímu, vrátane zadávateľa
 • konzultanti, ktorí zavádzajú metodiku (princípy projektového riadenia)
Cílová skupina PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Foundation

Prečo tento kurz?

 • Ukážeme vám, ako vytvoriť dokonalý návrh plánu projektu
 • Na mieru prispôsobíte metodiku, ktorá bude vyhovovať vašim projektom
 • Naučíte sa, ako eliminovať riziká v projektoch a metodických šablónach PRINCE2

Prínosy pre organizáciu

Prečo spoločnosť a jej manažéri potrebujú PRINCE2 ? 

Základom úspechu akéhokoľvek projektu je jeho proaktívne, nikdy nie reaktívne, riadenie. K tomu Vám pomôže 7 Tém, 7 Procesov a 7 Princípov, teda základné piliére metodiky PRINCE2. Osvojíte si vysoko efektívne návyky, ktoré využívajú profesionáli po celom svete, naprieč rôznymi odvetviami.

Naučíte sa 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov
 • Budete mať všetko pod kontrolou v každej fáze životného cyklu projektu
 • Rozdelením projektu do etáp budete plánovať tak, ako skutočne potrebujete
 • Jasne vymedzené role zaistia, že každý bude vedieť, čo má robiť a kto je za čo zodpovedný
 • Naučíte sa eliminovať riziká a problémy delegovaním zodpovednosti či nastavením eskalačných procedúr
 • S novými skúsenosťami zvládnete riadiť projekty efektívnejšie a neustále sa zlepšovať v oblastiach, ktoré vykonávate
 • Princípy vám ujasnia rozsah projektov, čím sa vyhnete obavám, že projekt nebude dokončený včas alebo že nedodržíte rozpočet
 • Metodiku PRINCE2 sa naučíte prispôsobiť tak, aby čo najviac vyhovovala vašim potrebám, aby bola zaistená kontrola projektu a aby sa eliminovala zbytočná administratívna záťaž
prince2 benefity v organizaci

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do projektov

 • základy riadenia projektov
 • čo je projekt, špecifikácia, prostredie

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Projekty podľa PRINCE2

 • Procesný model
 • Štruktúra metodiky
 • 7 Princípov, Procesov, Tém

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

PRINCE2

 • Téma: Zahájenie projektu
 • Téma: Nastavenie projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

PRINCE2

 • Téma: Organizácia
 • Téma: Obchodný prípad
 • Zadanie domácej úlohy (test)

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plány a riziká

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Zmeny v Projekte

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Téma

 • Riadenie rizík

Proces

 • Riadenie dodávky produktu

16:30 – 17:00

Záver

 • Zhrnutie
 • Zadanie domácej úlohy

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plánovanie projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Progres, Kvalita

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Certifikácia

 • Záverečný test
 • PRINCE2 Foundation Exam
 • Vyhodnotenie

Takmer žiadna spoločnosť sa dnes nezaobíde bez projektového manažéra. Organizácie potrebujú maximálne efektívne realizovať svoje plány – projekty.

A práve metodika PRINCE2® pomáha implementovať riadiace a kontrolné princípy v rámci jednotlivých etáp projektu.


 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Nevyžadujú sa. Kurz je možné absolvovať bez predchádzajúcich znalostí v oblasti projektového riadenia. V prípade záujmu o úvodné informácie sa môžete zúčastniť školenia PRINCE2® Intro. Školenie je dostupné v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Beáta Jirásková

PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer

Technické zručnosti a kompetencie:

 • PRINCE2® Foundation, 5th edition, 6th edition
 • PRINCE2® Practitioner 5th edition, 6th edition
 • BPM&I
 • Soft Skills trainings
Lektor, mentor, biznis konzultant a projektový manažér

Beata svoj prvý oficiálny projekt realizovala v roku 1997, kedy ako produktová manažérka dostala úlohu komerčne zaviesť na slovenský trh technológiu ISDN. Od roku 2012 vedie vlastnú firmu a pôsobí ako projektový manažér, konzultant a tréner, kde každá práca pre klienta je samostatný projekt, ktorý je potrebné kvalitne riadiť a úspešne dokončiť. Metodiku PRINCE2® považuje za skvelú oporu vo svojej práci pre jej flexibilitu pre projekty malé, veľké aj agilné.

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Certifikácia

PRINCE2® Foundation | Axelos Accredited

Certificate of Attendance

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy a certifikačný test Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

 • Dĺžka: 60min.
 • Formát: test, výber odpovede
 • Platnosť certifikátu: doživotná (neexpiruje)
 • Knihy a elektronické pomôcky pri skúške nie sú povolené
 • Na kurz nadväzuje PRINCE2® Practitioner, alebo PRINCE2 Agile® Practitioner
 • Originál je v anglickom jazyku. Na a vyžiadanie zaistíme súdny znalecký preklad

Pokyny k certifikácii >

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

Certificate of Attendance

Axelos / PeopleCert

Pre úspešných absolventov od vlastníka metodiky PRINCE2

Rozhodli ste sa pre upgrade certifikátu? Gratulujeme! Každý úspešný absolvent získa naviac certifikát vydaný vlastníkom metodiky Axelos, respektíve jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

TAYLLORCOX vám nepošle iba voucher a nenúti vás vybavovať administratívu spojenú s registráciou na certifikačnú skúšku. Vždy sa postaráme o komplexnú administráciu od registrácie až po vydanie certifikátu, ktorý vám bude následne zaslaný v elektronickej podobe 

 • Certifikát PeopleCert je v elektronickej podobe
 • PRINCE2® Foundation Axelos má doživotnú platnosť
 • Originál je v anglickom jazyku. 

Pokyny k certifikácii >

Axelos / PeopleCert

Formát skúšky

PRINCE2 Foundation exam (Axelos / PeopleCert)

Skúška sa skladá štandardne v 3. deň kurzu. Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

Vyberte si skúšku: PRINCE2® 5th edition vs. PRINCE2® 6th edition

PRINCE2® 5th edition

 • Test v slovenčine
 • 75 otázok, 5 otázok cvičných
 • Úspešnosť min. 50% (35 odpovedí)

PRINCE2® 6th edition

 • Test v angličtine
 • 60 otázok celkom
 • Úspešnosť min. 55% (33 odpovedí)


Všetko o certifikácii >

Formát skúšky

Kde všade využívajú projektovú metodiku PRINCE2?

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažerskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL, ITSM a mnoho ďalších

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Videorecenzie

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5337 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Martina V.
 • 24.11.21
 • NASES

Veľmi dobrá organizácia a taktiež školiteľ.

 • Chrystalla Z.
 • 24.11.21
 • NASES

Výborná úroveň

 • Mária L.
 • 24.11.21
 • Žilinská univerzita v Žiline

Náročný, veľmi veľa informácií.

 • Monja P.
 • 24.11.21
 • Vonet GroUp, s.r.o.

Úžasný nástroj/metodika na riadenie projektu bez ohľadu na charakter či veľkosť projektu. Výborne vysvetlená a odprezentovaná problematika.

 • Pavol J.
 • 24.11.21
 • TERNO real estate s.r.o.

Bolo to dobré, ale bolo toho veľa na 3 dni. Snáď dám test. :-)

 • Matej P.
 • 27.10.21
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania

Super

 • Peter Ď.
 • 27.10.21
 • Semecs, s.r.o.

Dobrý výklad obsahu.

 • GDPR - Anonymizované
 • 22.10.21

S priebehom a obsahom kurzu som bol spokojný.

 • Jana R.
 • 13.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Na utvrdenie informácií by som potrebovala asi viac času, ale kurz mi poskytol sumár znalostí, ktoré sa mi zídu v práci.

 • Lucia K.
 • 13.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Veľmi prospešný, utriedenie základnej terminológie a metodológie.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?