PRINCE2® Foundation Online

Naučíte sa používať v praxi osvedčené princípy projektového riadenia v celom životnom cykle projektu, a to priamo z pohodlia Vášho domova. Nestrácajte čas cestovaním, ale využite ho efektívne. Zostaňte doma a zároveň buďte na kurze best-practice metodík v Tayllorcox prostredníctvom našej virtuálnej učebne vo svojom počítači. Vďaka nášmu online kurzu získate znalosti o najžiadanejšej metodike PRINCE2®, ktorú je možné aplikovať na veľké i malé projekty, naprieč rôznymi odvetviami.

Axelos vydal v roku 2017 update metodiky – 6th edition (nie však novú verziu), vrátane certifikačných skúšok. Ide o prvú aktualizáciu od roku 2009 – 5th edition. Metodika je tak ešte viac zameraná na tailoring – prispôsobenie projektu.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Prečo si vybrať náš online kurz?

 • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
 • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
 • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
 • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
 • interakcia s lektorom v reálnom čase
 • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
 • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
 • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
 • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
 • dostupný videozáznam zo školenia

* ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

Priebeh online kurzu

Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

Ako to funguje? 

Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

Využívanie moderných didaktických nástrojov

 • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
 • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
 • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
Priebeh online kurzu

Cieľová skupina

Kurz PRINCE2® Foundation je vhodný pre všetkých členov tímu, ktorí sa chcú priamo i nepriamo podieľať na úspešnej realizácii projektu.

Kurz na rozdiel od iných metodík nevyžaduje vstupné kvalifikačné predpoklady. Je otvorený širokej skupine záujemcov, ktorí hľadajú efektívny spôsob, ako sa naučiť metodicky riadiť veľké aj malé projekty. Fantastické je, že metodika nie je zameraná na jeden odbor a ide tak o najrozšírenejší štandard naprieč odvetviami.

PRINCE2® využijete na pozíciách

 • junior a senior projektový manažér
 • manažéri zodpovední za realizáciu strategických cieľov
 • prakticky akýkoľvek člen projektového tímu, vrátane zadávateľa
 • konzultanti, ktorí zavádzajú metodiku (princípy projektového riadenia)
Cieľová skupina

Ciele kurzu PRINCE2® Foundation

 • Ukážeme vám, ako vytvoriť dokonalý návrh plánu projektu
 • Na mieru prispôsobíte metodiku, ktorá bude vyhovovať vašim projektom
 • Naučíte sa, ako eliminovať riziká v projektoch a metodických šablónach PRINCE2®

Prínosy pre organizáciu

Prečo spoločnosť a jej manažéri potrebujú PRINCE2®

Základom úspechu akéhokoľvek projektu je jeho proaktívne, nikdy nie reaktívne, riadenie. K tomu Vám pomôže 7 Tém, 7 Procesov a 7 Princípov, teda základné piliere metodiky PRINCE2®. Osvojíte si vysoko efektívne návyky, ktoré využívajú profesionáli po celom svete, naprieč rôznymi odvetviami.

Naučíte sa 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov

 • Budete mať všetko pod kontrolou v každej fáze životného cyklu projektu
 • Rozdelením projektu do etáp budete plánovať tak, ako skutočne potrebujete
 • Jasne vymedzené role zaistia, že každý bude vedieť, čo má robiť a kto je za čo zodpovedný
 • Naučíte sa eliminovať riziká a problémy delegovaním zodpovednosti či nastavením eskalačných procedúr
 • S novými skúsenosťami zvládnete riadiť projekty efektívnejšie a neustále sa zlepšovať v oblastiach, ktoré vykonávate
 • Princípy vám ujasnia rozsah projektov, čím sa vyhnete obavám, že projekt nebude dokončený včas alebo že nedodržíte rozpočet
 • Metodiku PRINCE2® sa naučíte prispôsobiť tak, aby čo najviac vyhovovala vašim potrebám, aby bola zaistená kontrola projektu a aby sa eliminovala zbytočná administratívna záťaž
Prínosy pre organizáciu

Lektor

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Certifikácia

PRINCE2® Foundation | Axelos Accredited

Certification

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy a certifikačný test Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

 • Platnosť certifikátu PRINCE2® Foundation Axelos má doživotnú platnosť (neexpiruje)
 • Na kurz nadväzuje PRINCE2® Practitioner, alebo PRINCE2 Agile® Practitioner
 • Certifikát PeopleCert je v elektronickej podobe
 • Originál je v anglickom jazyku.

Pokyny k certifikácii >

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

Certification

Formát skúšky

PRINCE2® Foundation certificate (Axelos / PeopleCert)

V prípade prezenčnej formy školenia PRINCE2® Foundation sa certifikačná skúška koná tretí deň školenia, avšak v prípade nášho online školenia môžete medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku PRINCE2® Foundation

Všetky informácie o online certifikácii

Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním priamo na stránke Peoplecert
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 95 EUR / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.


Vyberte si skúšku: PRINCE2® 5th edition vs. PRINCE2® 6th edition

PRINCE2® 5th edition

 • Test v slovenčine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 75 otázok, 5 otázok cvičných
 • Úspešnosť min. 50% (35 odpovedí)

PRINCE2® 6th edition

 • Test v angličtine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 60 otázok celkom
 • Úspešnosť min. 55% (33 odpovedí)


Formát skúšky

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do projektov

 • základy riadenia projektov
 • čo je projekt, špecifikácia, prostredie

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Projekty podľa PRINCE2

 • Procesný model
 • Štruktúra metodiky
 • 7 Princípov, Procesov, Tém

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

PRINCE2

 • Téma: Zahájenie projektu
 • Téma: Nastavenie projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

PRINCE2

 • Téma: Organizácia
 • Téma: Obchodný prípad
 • Zadanie domácej úlohy (test)

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plány a riziká

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Zmeny v Projekte

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Téma

 • Riadenie rizík

Proces

 • Riadenie dodávky produktu

16:30 – 17:00

Záver

 • Zhrnutie
 • Zadanie domácej úlohy

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plánovanie projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Progres, Kvalita

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Certifikácia

 • Pokyny k online certifikačnej skúške PRINCE2 Foundation Exam

Takmer žiadna spoločnosť sa dnes nezaobíde bez projektového manažéra. Organizácie potrebujú maximálne efektívne realizovať svoje plány – projekty.

A práve metodika PRINCE2® pomáha implementovať riadiace a kontrolné princípy v rámci jednotlivých etáp projektu.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Nevyžadujú sa. Kurz je možné absolvovať bez predchádzajúcich znalostí v
  oblasti projektového riadenia. V prípade záujmu o úvodné informácie sa
  môžete zúčastniť školenia PRINCE2® Intro.

Kde všade využívajú projektovú metodiku PRINCE2?

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažerskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL, ITSM a mnoho ďalších

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5361 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Lukáš Z.
 • 19.01.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kurz je obohacujúci a prospešný nielen pre začínajúcich, ale aj pre skúsenejších projektových manažérov. Veľmi oceňujem prístup, spôsob komunikácie a prezentačné schopnosti školiteľa. Celkovo hodnotím uplynulé tri dni kurzu veľmi pozitívne a ďakujem za odovzdané skúsenosti a zručnosti.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.01.22

So školením som spokojný.

 • Dominika J.
 • 19.01.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Informácie boli vysvetlené zrozumiteľne, ochotný školiteľ.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.01.22

Perfektné intro, teoretické znalosti s príkladmi z praxe.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.01.22

Metodika bola veľmi dobrá rozsiahla, kurz odporúčam. Jedine čo mi chýbala v prezentácií konkrétny príklad z praxe. Inač všetko super. Ďakujem veľmi pekne.

 • Michal H.
 • 24.11.21
 • ALLTOP s.r.o.

Lektor znalý veci, zaujímavá prezentácia, nečítal iba slajdy... Palec hore !!!

 • GDPR - Anonymizované
 • 24.11.21

Spokojnosť. Kurz mi pomohol kickoff-núť celú metodiku. Aj keď som občas na miestach nestihol pochopiť všetko, rýchlo som sa vrátil do koľají tak, že som si spätne pozrel slide, ktoré budú postačujúce nech absolvujem Foundation skúšku.

Ďakujem

 • Milan T.
 • 24.11.21

S kurzom som bol maximálne spokojný, od zorganizovania cez prednášky vrátane celkovej komunikácie s lektorom. Osobne by som len pridal viac priestoru na príklady, aby aj ti, ktorí aktuálne nepôsobia na pozícii projektový manažér si mohli cvične vyskúšať riadenie projektu a vychytať prípadne chyby v príprave, v riadení alebo v komunikácii projektu.

 • Peter Z.
 • 24.11.21
 • FORTUNA SK, a.s.

Veľmi pozitívne hodnotím prednášky lektora - každý teoretický aspekt učiva dával do kontextu reálnych príkladov.

 • Rastislav P.
 • 24.11.21
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky

Kurz bol organizovaný aj vedený na profesionálnej úrovni. Oceňujem komunikáciu zo strany organizátorov kurzu i prezentačné schopnosti školiteľa, ktorý teoretické tézy vysvetlil aj na jednoducho pochopiteľných príkladoch z praxe. Zároveň ako správny projektový manažér a znalec metodiky našiel v momente odpoveď na každý dotaz. Rozsah metodiky je však tak obsiahly, že by si zaslúžila možno ešte ďalší deň kurzu navyše, aby mohli byť zopakované základné tézy metodiky Prince2, vykonané cvičné testy v rámci kurzu s vyhodnotením a vysvetlením, ktoré sme nestihli zrealizovať. Toto je čiastočne kompenzované dvomi zaslanými cvičnými testami, ktoré si účastník kurzu môže spraviť a vyhodnotiť sám na základe priložených výsledkov a vysvetlení. Pôvodne som chcel kurz absolvovať osobnou účasťou na kurze, žiaľ súčasná situácia to neumožnila, preto som vďačný aj za možnosť absolvovať kurz online. Prajem Vám veľa úspechov v ďalšom pôsobení a spokojných klientov/účastníkov kurzov.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?