PRINCE2® Combo (F+P)

PRINCE2® Combo je intenzívny 5 denný kurz. Skladá sa z úrovne Foundation (3 dni) + Practitioner (2 dni). Výučba plynule prechádza od základov projektového riadenia až k pokročilým technikám, ktoré využijete v reálnych situáciách na projektoch. 

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Na plný výkon = PRINCE2® Combo

Pre všetkých, ktorí to myslia s projektovým riadením naozaj vážne. Komfortné absolvovanie 2 kurzov PRINCE2® za 1 týždeň!

Neuspokojte sa len so základmi projektovej metodiky na úrovni PRINCE2® Foundation a získajte profesionálny certifikát PRINCE2® Practitioner za zvýhodnenú cenu v intenzívnom kurze už za 5 dní.

 • Najmodernejšia multimediálna výučba PRINCE2!
 • PRINCE2® Combo = ďalšie 2 dni, ktoré výrazne zvýšia kvalifikáciu
 • 73% absolventov Foundation behom 1 roku absolvuje Practitioner
 • Absolvovať PRINCE2® Combo (Foundation + Practitioner) je lacnejšie!
prince2 combo kurz

Prečo tento kurz?

 • Osvojíte si 7 Princípov, Tém a Procesov metodiky PRINCE2;
 • Naučíte sa efektívne rozdeliť a riadiť jednotlivé etapy projektu;
 • Budete správne reportovať a informovať o postupe prác, riedení problémov a zmien.

Prínosy pre organizáciu

Metodika PRINCE2® má procesne orientovaný prístup k projektovému riadeniu prinášajúci jednoducho prispôsobiteľné a rozšíriteľné metódy pre správu a koordináciu všetkých typov projektov. Na rozdiel od ostatných metodík je prispôsobená pre čo najväčší záber a využiteľnosť v praktickom projektovom manažmente.

Kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady, absolvovať ho môžu všetci záujemcovia.

V procese riadenia projektov sú spájané zdroje, schopnosti, technológie a myšlienky s cieľom prinášať úžitok pre organizáciu alebo dosahovať konkrétne ciele.

Dobré riadenie projektov pomáha zaisťovať, že

 • Benefity budú prinášané s požadovanou úrovňou kvality
 • Realizácia je kontrolovaná a riadená v požadovanom časovom a finančnom rozmedzí
prince2 benefity

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod

 • Čo je projekt
 • Špecifiká projektov
 • Prostredie projektov

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

PRINCE2

 • Procesný model
 • Štruktúra metodiky
 • 7 Princípov, Procesov, Tém

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Proces

 • Zahájenie Projektu
 • Nastavenie Projektu

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Proces

 • Organizácia
 • Obchodný prípad

Zadanie domácej úlohy

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma

 • Plány
 • Riziká

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Zmeny v projekte

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Proces

 • Kontrola etapy
 • Smerovanie projektu

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

Proces

 • Riadenie dodávky produktu

Do detailu Téma

 • Riadenie rizík

Zadanie domáceho cvičenia

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma

 • Plánovanie projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Progres
 • Kvalita

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Proces

 • Ukončenie projektu
 • Prispôsobenie metodiky
 • Projekt vs. Program

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

Certifikácia

 • PRINCE2 Foundation skúška

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

PRINCE2 Glossary

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Revízia znalostí PRINCE2
 • Procesný model metodiky

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:30 – 15:00

PRINCE2 Manuál

 • Tipy pre manažérov
 • Kedy a ako používať Manuál

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Case Study cvičenie

Odporúčania pre štúdium

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Cvičný test

 • PRINCE2 Practitioner

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Vyhodnotenie

Rozbor odpovedí

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Dokončenie cvičného testu

Vyhodnotenie odpovedí PRINCE2

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Záver

 • Tipy k certifikácii
 • Komentáre s vysvetlením

Absolventi 2-denného kurzu PRINCE2 Practitioner získajú potrebné znalosti pre úspešnú prípravu na certifikačný test (online proctored exam). Účastníci počas školenia obdržia voucher na certifikačnú online skúšku a následne si danú skúšku individuálne naplánujú. Účastníci zvyčajne vykonávajú test s odstupom 1-2 týždňov od ukončenia kurzu.

Kandidáti tak získajú čas na prácu s oficiálnymi cvičnými testami, kde si v rámci samoštúdia precvičia otázky, ktoré už obsahujú projektové scenáre, ktoré vyžadujú riešenie situácii pomocou metodiky PRINCE2®.

Pretože ľudia majú rôzne štýly učenia je kurz navrhnutý tak, aby vyhovel rôznym preferenciám a potrebám.

Posluchovo orientovaní účastníci budú ťažiť z prednášky skúseného lektora a prípadne aj z informácií, ktoré zaznejú z prípadných doplňujúcich dotazov a reakcií na ne. 

Vizuálne orientovaní účastníci môžu ťažiť z pripravených diagramov, slidov a farebného „kódovania“, ktoré napomáha porozumeniu.

Prakticky založení účastníci môžu využiť cvičenia, ktoré absolvujú počas kurzu.

Skúška PRINCE2® Foundation

Súčasťou kurzu je certifikačná skúška PRINCE2® Foundation, ktorú uchádzač vykoná v závere 3. dňa kurzu. Úspešný uchádzač získava medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation.

Skúška PRINCE2® Practitioner

Certifikačný test sa skladá ideálne 1 - 2 týždne po školení vo vopred dohodnutom termíne. Kandidáti obdržia cvičné úlohy, ktoré odporúčame pozorne naštudovať pre vyššiu úspešnosť v certifikačnom teste PRINCE2 Practitioner.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 40 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Kurz nemá žiadne vstupné predpoklady. Dobrovolne môžeme odporučiť úvodný manažérsky kurz PRINCE2® Intro

Approved Trainers

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

PRINCE2® certifikácia

Na plný výkon 2 kurzy za 1 týždeň! PRINCE2 Foundation + Practitioner

Certificate of Attendance

Nespornou výhodou našich akreditovaných programov je britský diplom Certificate of Attendance "PRINCE2® Foundation + Practitioner" vydaný (ATO) Accredited Training Organisation TAYLLORCOX.

 • Certifikát v cene kurzu
 • Sme Axelos Certified Partner (Training / Consulting)
 • PRINCE2® Foundation + Practitioner od TAYLLORCOX je absolventský certifikát

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

prince2 certificate foundation practitioner

PRINCE2® Foundation

Certifikácia v úrovni Foundation testuje základné znalosti projektového riadenia, terminológiu a štandard PRINCE2® 

Cieľom testu je overiť predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozícii člena projektového tímu, alebo samostatného manažéra či iného pracovníka, ktorý má rolu v projektovom tíme. Úspešné absolvovanie úrovne Foundation je zároveň nevyhnutné pre účasť na certifikácii v úrovni PRINCE2® Practitioner.

Formát skúšky

 • 75 otázok, výber odpovedí
 • 60 minút na test, uzavretá kniha
 • 5 otázok je testovacích a nie sú započítavané
 • úspešná certifikácia min. 35 správnych odpovedí (50%)
 • certifikát: doživotný, medzinárodne akreditovaný PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Foundation certificate (Axelos / PeopleCert)

Certifikácia prebieha online pod dozorom proctora (Online Proctored Exam) cez aplikáciu ExamShield. Medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: max. 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku PRINCE2® Foundation

Všetky informácie o online certifikácii

Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním skúšky
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 80 EUR bez DPH / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

Vyberte si skúšku: PRINCE2® 5th edition vs. PRINCE2® 6th edition

PRINCE2® 5th edition

 • Test v slovenčine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 75 otázok, 5 otázok cvičných
 • Úspešnosť min. 50% (35 odpovedí)

PRINCE2® 6th edition

 • Test v angličtine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 60 otázok celkom
 • Úspešnosť min. 55% (33 odpovedí)
prince2 foundation axelos peoplecert certifikát

PRINCE2® Practitioner

Certifikácia v úrovni Practitioner overuje na príkladoch vašu schopnosť efektívne využívať metodiku PRINCE2® v praxi. Test obsahuje projektový scenár, na ktorom musíte preukázať schopnosti riešiť projektové úlohy metodikou PRINCE2®.

Skúška sa obvykle skladá s odstupom času, cca týždeň až dva po realizácii školenia. Absolventi školenia získajú oficiálne cvičné testy a praktické cvičenia. Budete tak perfektne pripravení na záverečný certifikačný test. Pre viac informácií pozri harmonogram.

Test je postavený na prípadovej štúdii. Čas na riešenie: 3 hod., pokiaľ vaším rodným jazykom nie je angličtina.

Formát skúšky

PRINCE2® Practitioner certificate (Axelos / PeopleCert)

Certifikácia prebieha online pod dozorom proctora (Online Proctored Exam) cez aplikáciu ExamShield. Medzinárodne platný certifikát získate z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: max. 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku PRINCE2® Practitioner
Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním skúšky
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 80 EUR bez DPH / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.
prince2 practitioner certifikát axelos peoplecert

To musíte mať!

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a mnoho ďalších

iOS, Android slovník >

prince2 aplikacia

Videorecenzie

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5490 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Július K.
 • 23.09.22
 • Slovnaft

Kvalitne pripravený a zrozumiteľný kurz. Dostatočná príprava, podaná zrozumiteľnou formou.

 • Michaela Ď.
 • 23.09.22
 • Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Užitočný kurz s pridanou hodnotou, zaujímavé diskusie so školiteľom aj ostatnými účastníkmi.

 • Tomáš L.
 • 27.05.22
 • Generálne riaditeľstvo - ZVJS

Ja som spokojný, zaujímavé a obsažné.

 • Róbert S.
 • 27.05.22
 • Big 4 s. r. o.

Kurz v príjemnom prostredí so skúseným školiteľom. Výborná organizácia s flexibilným prístupom.

 • Ivana M.
 • 01.04.22
 • ​KIOS, a.s.

Reálne prínosný, praktický kurz. Super

 • Karol H.
 • 01.04.22
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Školenie splnilo svoj účel. Školiteľ uvádzal príklady z praxe, čo napomohlo pochopiť obsah.

Lektor vysvetlil látku na konkrétnych príkladoch.

 • Juraj B.
 • 01.04.22
 • ELCON BRATISLAVA, a.s.

Veľmi zaujímavý kurz, príjemné prostredie. Kurz veľmi vysoká odbornosť lektora.

Zahĺbenie sa do problematiky PRINCE2, veľmi vysoká odbornosť prednášajúceho, rady do budúcnosti.

 • Juraj K.
 • 21.01.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Roky sa venujem príprave projektov, ale až kurz o metodike PRINCE2 mi ukázal, ako uchopiť projektové riadenie systematicky a dôkladne. Na prvé zoznámenie ide o množstvo byrokracie, ale zo skúsenosti viem, koľko je toho treba na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov. Praktické príklady mi pomohli s lepším uchopením problematiky a naučil som sa, čo môžem očakávať v reálnej praxi.

 • GDPR - Anonymizované
 • 21.01.22

Celková dobrá spokojnosť s kurzom. Skvelé prepojenie teórie s praxou.

 • Filip K.
 • 22.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kurz hodnotím pozitívne, lektor splnil očakávania. V budúcnosti by som uvítal účastníkov aspoň na podobnej úrovni (napr. vedomostí). Kurz bol zostavený hlavne kvôli zvládaniu skúšky, čo nepovažujem za negatívum, ale viac sa mi páčil Foundation.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?