PRINCE2® Combo (F+P) 5th + 6th edition

PRINCE2® Combo je intenzívny 5 denný kurz. Skladá sa z úrovne Foundation (3 dni) + Practitioner (2 dni). Výučba plynule prechádza od základov projektového riadenia až k pokročilým technikám, ktoré využijete v reálnych situáciách na projektoch. 

Tento kurz je vedený v kombinácii verzie 5th edition v úrovni Foundation (slovenský jazyk) a verzie 6th edition v úrovni Practitioner (anglický jazyk):
 • s výkladom primárne v slovenskom jazyku so zachovaním anglických výrazov z metodiky,

 • úroveň Foundation 5th edition: materiály, príručky, šablóny, 2x cvičné testy, prezentácia a medzinárodný oficiálny certifikačný test PRINCE2® 5th edition v slovenskom jazyku,

 • úroveň Practitioner 6th edition: materiály, príručky, šablóny, 2x cvičné testy, prezentácia a medzinárodný oficiálny certifikačný test PRINCE2® 6th edition v anglickom jazyku.
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Na plný výkon = PRINCE2® Combo

Pre všetkých, ktorí to myslia s projektovým riadením naozaj vážne. Komfortné absolvovanie 2 kurzov PRINCE2® za 1 týždeň!

Neuspokojte sa len so základmi projektovej metodiky na úrovni PRINCE2® Foundation a získajte profesionálny certifikát PRINCE2® Practitioner za zvýhodnenú cenu v intenzívnom kurze už za 5 dní.

 • Najmodernejšia multimediálna výučba PRINCE2!
 • PRINCE2® Combo = ďalšie 2 dni, ktoré výrazne zvýšia kvalifikáciu
 • 73% absolventov Foundation behom 1 roku absolvuje Practitioner
 • Absolvovať PRINCE2® Combo (Foundation + Practitioner) je lacnejšie!
prince2 combo kurz

Prečo tento kurz?

 • Osvojíte si 7 Princípov, Tém a Procesov metodiky PRINCE2;
 • Naučíte sa efektívne rozdeliť a riadiť jednotlivé etapy projektu;
 • Budete správne reportovať a informovať o postupe prác, riedení problémov a zmien.

Prínosy pre organizáciu

Metodika PRINCE2® má procesne orientovaný prístup k projektovému riadeniu prinášajúci jednoducho prispôsobiteľné a rozšíriteľné metódy pre správu a koordináciu všetkých typov projektov. Na rozdiel od ostatných metodík je prispôsobená pre čo najväčší záber a využiteľnosť v praktickom projektovom manažmente.

Kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady, absolvovať ho môžu všetci záujemcovia.

V procese riadenia projektov sú spájané zdroje, schopnosti, technológie a myšlienky s cieľom prinášať úžitok pre organizáciu alebo dosahovať konkrétne ciele.

Dobré riadenie projektov pomáha zaisťovať, že

 • Benefity budú prinášané s požadovanou úrovňou kvality
 • Realizácia je kontrolovaná a riadená v požadovanom časovom a finančnom rozmedzí
prince2 benefity

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod

 • Čo je projekt
 • Špecifiká projektov
 • Prostredie projektov

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

PRINCE2

 • Procesný model
 • Štruktúra metodiky
 • 7 Princípov, Procesov, Tém

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Proces

 • Zahájenie Projektu
 • Nastavenie Projektu

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Proces

 • Organizácia
 • Obchodný prípad

Zadanie domácej úlohy

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma

 • Plány
 • Riziká

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Zmeny v projekte

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Proces

 • Kontrola etapy
 • Smerovanie projektu

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

Proces

 • Riadenie dodávky produktu

Do detailu Téma

 • Riadenie rizík

Zadanie domáceho cvičenia

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma

 • Plánovanie projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Progres
 • Kvalita

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Proces

 • Ukončenie projektu
 • Prispôsobenie metodiky
 • Projekt vs. Program

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

Certifikácia

 • PRINCE2 Foundation skúška

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

PRINCE2 Glossary

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Revízia znalostí PRINCE2
 • Procesný model metodiky

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:30 – 15:00

PRINCE2 Manuál

 • Tipy pre manažérov
 • Kedy a ako používať Manuál

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Case Study cvičenie

Odporúčania pre štúdium

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Cvičný test

 • PRINCE2 Practitioner

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Vyhodnotenie

Rozbor odpovedí

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Dokončenie cvičného testu

Vyhodnotenie odpovedí PRINCE2

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Záver

 • Tipy k certifikácii
 • Komentáre s vysvetlením

Absolventi 2-denného kurzu PRINCE2 Practitioner získajú potrebné znalosti pre úspešnú prípravu na certifikačný test. Účastníci počas školenia obdržia voucher na certifikačnú online skúšku a následne si danú skúšku individuálne naplánujú. Účastníci zvyčajne vykonávajú test s odstupom 1-2 týždňov od ukončenia kurzu.

Kandidáti tak získajú čas na prácu s oficiálnymi cvičnými testami, kde si v rámci samoštúdia precvičia otázky, ktoré už obsahujú projektové scenáre, ktoré vyžadujú riešenie situácii pomocou metodiky PRINCE2®.

Pretože ľudia majú rôzne štýly učenia je kurz navrhnutý tak, aby vyhovel rôznym preferenciám a potrebám.

Posluchovo orientovaní účastníci budú ťažiť z prednášky skúseného lektora a prípadne aj z informácií, ktoré zaznejú z prípadných doplňujúcich dotazov a reakcií na ne. 

Vizuálne orientovaní účastníci môžu ťažiť z pripravených diagramov, slidov a farebného „kódovania“, ktoré napomáha porozumeniu.

Prakticky založení účastníci môžu využiť cvičenia, ktoré absolvujú počas kurzu.

Skúška PRINCE2® Foundation

Súčasťou kurzu je certifikačná skúška PRINCE2® Foundation, ktorú uchádzač vykoná v závere 3. dňa kurzu. Úspešný uchádzač získava medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation.

Skúška PRINCE2® Practitioner

Certifikačný test sa skladá ideálne 1 - 2 týždne po školení vo vopred dohodnutom termíne. Kandidáti obdržia cvičné úlohy, ktoré odporúčame pozorne naštudovať pre vyššiu úspešnosť v certifikačnom teste PRINCE2 Practitioner.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 40 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Kurz nemá žiadne vstupné predpoklady. Dobrovoľne môžeme odporučiť úvodný manažérsky kurz PRINCE2® Intro

Approved Trainers

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

PRINCE2® certifikácia

Na plný výkon 2 kurzy za 1 týždeň! PRINCE2 Foundation + Practitioner

Certificate of Attendance

Nespornou výhodou našich akreditovaných programov je britský diplom Certificate of Attendance "PRINCE2® Foundation + Practitioner" vydaný (ATO) Accredited Training Organisation TAYLLORCOX.

 • Certifikát v cene kurzu
 • Sme PeopleCert Certified Partner (Training / Consulting)

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

prince2 certificate foundation practitioner

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation certificate

Certifikácia v úrovni Foundation testuje základné znalosti projektového riadenia, terminológiu a štandard PRINCE2® 

Cieľom testu je overiť predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozícii člena projektového tímu, alebo samostatného manažéra či iného pracovníka, ktorý má rolu v projektovom tíme. Úspešné absolvovanie úrovne Foundation je zároveň nevyhnutné pre účasť na certifikácii v úrovni PRINCE2® Practitioner.

Formát skúšky PRINCE2® 5th edition

 • Test v slovenčine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 75 otázok, 5 otázok cvičných
 • Úspešnosť min. 50% (35 odpovedí)
 • certifikát: medzinárodne akreditovaný PRINCE2® Foundation
 • platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

prince2 foundation axelos peoplecert certifikát

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner certificate

Certifikácia v úrovni Practitioner overuje na príkladoch vašu schopnosť efektívne využívať metodiku PRINCE2® v praxi. Test obsahuje projektový scenár, na ktorom musíte preukázať schopnosti riešiť projektové úlohy metodikou PRINCE2®.

Skúška sa obvykle skladá s odstupom času, cca týždeň až dva po realizácii školenia. Absolventi školenia získajú oficiálne cvičné testy a praktické cvičenia. Budete tak perfektne pripravení na záverečný certifikačný test. Pre viac informácií pozri harmonogram.

Formát skúšky

 • Dĺžka testu 2,5 hod. (150min),  ak nie je anglický jazyk vašim rodný jazykom, tak dĺžka testu je 3 hod.
 • 8 okruhov, každý má 10 otázok, test je postavený na prípadovej štúdii
 • 1 otázka = 1 bod, minimum je 44 z 80 otázok (55%)
 • Jazyk skúšky: angličtina
 • Pomôcky: Ano. Kniha Managing Successful Projects with PRINCE2 - E-book
 • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

Všetko o PeopleCert certifikácii >

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.
prince2 practitioner certifikát axelos peoplecert

To musíte mať!

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a mnoho ďalších

iOS, Android slovník >

prince2 aplikacia

Videorecenzie

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5770 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 21.04.23

Kurz naplnil moje očakávania, predovšetkým cením prístup a ochotu školiteľa.

 • Lenka CH. Ť.
 • 17.02.23
 • PFC consulting, s.r.o.

Informačne výživný až tak, že by si zaslúžil viac času, možno praktické príklady.

 • GDPR - Anonymizované
 • 17.02.23

Veľmi dobrá úroveň.

 • Klaudia G.
 • 17.02.23
 • Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Výborné. Ďakujeme!

 • Gabriela F.
 • 13.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Foundation prínosnejšie ako Practitioner.

 • Kristína J.
 • 13.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Školiteľ bol skvelý a dokázal pretransformovať abstraktné vety do reálnej situácie.

 • Peter K.
 • 13.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Veľmi dobré a prínosné zarámovanie vecí ktoré poznám z praxe, s podnetnými diskusiami a uspokojivými odpoveďami.

 • GDPR - Anonymizované
 • 13.12.22

Prechádzanie testov je z môjho pohľadu na Practitioner menej zaujímavé než praktické úlohy/ príklady. Foundation je preferovaná online forma, inak všetko super.

 • Peter S.
 • 13.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

OK, myslím, že dobrá príprava na skúška a pochopenie tematiky. Je to rozšírenie mojich znalostí a pochopení procesov.

 • Juraj V.
 • 13.12.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Celková spokojnosť.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?