Riadenie projektov metodikou PRINCE2®

Výnimočný rekvalifikačný kurz garantuje: zvýšenie kvalifikácie, prestížny certifikát s doživotnou platnosťou. Ale taktiež sebavedomie a istotu pri riadení projektov s metodikou PRINCE2. Naviac Úrad práce hradí časť náklov rekvalifikácie (kurzovné) za uchádzača alebo záujemcu o zamestnanie.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Kurz, ktorý vám otvorí dvere k úspešnej kariére

Rekvalifikačný kurz Riadenie projektov metodikou PRINCE2 je určený všetkým, ktorí sú v evidencii úradu práce, ale chcú sa uplatniť v odbore projektového riadenia. Pri pohovore je nutné preukázať schopnosť riadiť projekty a práve certifikát podľa najrozšírenejšej metodiky PRINCE2 deklaruje schopnosti a predpoklady pre prácu v projekte i projektovom tíme.

Projektový manažér patrí na Slovensku medzi veľmi dobre platené pracovné pozície, ale napriek tom ich je na trhu práce nedostatok. Naviac prestížna a žiadaná certifikácia PRINCE2 vám pomôže získať vysnívanú prácu, byť finančne zaistený a úspešný manažér.

Patrí medzi vaše silné stránky spoľahlivosť, tímová spolupráca a organizačné schopnosti? Tak je pozícia projektového manažéra pre vás!
projektový manažer rekvalifiakce

Čo sa na kurze naučíte?

 • Prakticky zvládnuť metodiku riadenia projektov;
 • Stanoviť správne ciele, rozsah a špecifikovať výstupy;
 • Reportovať nadriadeným / sponzorom projektu;
 • Efektívne viesť správnu administratívu projektu, komunikovať a riadiť ostatných členov tímu.

Ako vám pomôže naštartovať kariéru

Projektový management je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov

Schopnosť riadiť projekty je dnes potrebná nielen na projektových pozíciách. Defacto každý manažér by mal byť schopný realizovať svoje úlohy a ciele cez projekty. Metodika PRINCE2 je univerzálna a použiteľná na veľké i malé projekty, bez ohľadu na odvetvie.

Rekvalifikačný kurz vám pomôže uplatniť sa na týchto pozíciách:
 • Administrátor projektu; Projektový Manager - junior;
 • Vedúci projektovej kancelárie Senior Project Management;
 • Manažéri pracujúci vo vývojových tímoch, IT Inžinieri, Architekti, Testeri a ďalší...
přínosy prince2 rekvalifikace

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do projektov

 • základy riadenia projektov
 • čo je projekt, špecifikácia, prostredie

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Projekty podľa PRINCE2

 • Procesný model
 • Štruktúra metodiky
 • 7 Princípov, Procesov, Tém

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

PRINCE2

 • Téma: Zahájenie projektu
 • Téma: Nastavenie projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

PRINCE2

 • Téma: Organizácia
 • Téma: Obchodný prípad
 • Zadanie domácej úlohy (test)

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plány a riziká

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Zmeny v Projekte

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Téma

 • Riadenie rizík

Proces

 • Riadenie dodávky produktu

16:30 – 17:00

Záver

 • Zhrnutie
 • Zadanie domácej úlohy

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plánovanie projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Progres, Kvalita

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Certifikácia

13:15 – 15:00

Záver

 • Tipy k certifikácii
 • Komentáre s vysvetlením
 • pokyny k online skúške PRINCE2 Foundation

Riadenie projektov metodikou PRINCE2 

 • nevyžaduje žiadne predchádzajúce predpoklady
 • preplácaný úradom práce
 • č. akreditácie MŠVVaŠ SR:

Takmer žiadna spoločnosť sa dnes nezaobíde bez projektového manažéra. Organizácie potrebujú maximálne efektívne realizovať svoje plány – projekty.

A práve metodika PRINCE2® pomáha implementovať riadiace a kontrolné princípy v rámci jednotlivých etáp projektu.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Nevyžadujú sa. Kurz je možné absolvovať bez predchádzajúcich znalostí v

  oblasti projektového riadenia. V prípade záujmu o úvodné informácie sa
  môžete zúčastniť školenia PRINCE2® Intro. Školenie je dostupné v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Approved Trainers

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Certifikácia

Rekvalifikačný kurz čiastočne hradený Úradom práce, ktorého absolventi môžu získať prestížny titul PRINCE2® Foundation!

Akreditácia MŠVVaŠ SR

Riadenie projektov metodikou PRINCE2® Rekvalifikácia™ 

Rekvalifikačný kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. Na základe akreditácie je možné zažiadať na úrade práce o preplatenie určitej sumy kurzu.

Absolventi záverečnej skúšky získajú medzinárodný certifikát od AXELOS.


akreditace mšmt prince2

Certificate of Attendance

Certificate of Attendance - PRINCE2® Foundation

Osnova tohoto kurzu je úplne v súlade s metodikou PRINCE2®, resp. akreditáciou vydanou AXELOS Examination Inštitútom pre ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.  

Kurz je vedený profesionálnym a skúseným trénerom, pod záštitou ATO TAYLLORCOX. Napriek tomu kurz spĺňa akreditačné kritéria MŠVVaŠ SR, aby bola zachovaná možnosť preplatenia nákladov na rekvalifikáciu uchádzača cez Úrad práce.

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

PRINCE2 Foundation exam

Certifikácia prebieha online pod dozorom proctora (Online Proctored Exam) cez aplikáciu ExamShield. Medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku PRINCE2® Foundation
Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním skúšky
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 80 EUR bez DPH / osoba

Všetky informácie o online certifikačnej skúške

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

Vyberte si skúšku: PRINCE2® 5th edition vs. PRINCE2® 6th edition

PRINCE2® 5th edition

 • Test v slovenčine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 75 otázok, 5 otázok cvičných
 • Úspešnosť min. 50% (35 odpovedí)

PRINCE2® 6th edition

 • Test v angličtine (výber odpovede)
 • dĺžka: 60 min
 • 60 otázok celkom
 • Úspešnosť min. 55% (33 odpovedí)
certifkát prince2 tayllorcox

To musíte mať!

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

prince2 aplikacia

Kde a prečo využívajú pre riadenie projektov PRINCE2?

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5451 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.07.19
 • Freelancer

Kurz splnil má očekávání, výhodou školení PRINCE2.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.07.19
 • Freelancer

Dozvěděla jsem se spoustu nových poznatků, doplněných o praktické příklady, certifikace. 

 • GDPR Anonymizované
 • 02.04.19
 • Freelancer

Kurz splnil má očekávání. Naprosto

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.04.19
 • Freelancer
Užitečné, přínosné, inspirativní.

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.04.19
 • Freelancer
Vynikající lektor s řadou praktických zkušeností a příkladů. Vše detailně vysvětleno.

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.04.19
 • Freelancer
Soft skills, male dotace. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 01.04.19
 • Freelancer
Výborný.

 • Jana K.
 • 31.08.18
 • Freelancer

Firma Tayllorcox jako jediná akreditovaná managerská akademie a zároveň certifikační orgán RCB předčila mé očekávání a pokud bych chtěla vyzvednout přednosti této společnosti, tak pak to bude profesionalita a vysoká kvalita trenérů - školitelů. Kurz byl veden panem Kudláčkem Františkem na profesionální úrovni a teorie byla doplněna o spoustu praktických zkušeností, což významně přispělo k pochopení souvislostí. Firma Tayllorcox právem patří mezi TOP firmy poskytující školení a certifikaci managerských kurzů. Kromě vysoce kvalitních materiálů a trenérů má  k dispozici v Praze i plně vybavené prostory ke školení v dosahu městské hromadné dopravy, a tak poskytuje další výhodu pro rekvalifikaci  z řad mimopřažských zájemců. Dovolte mi tedy závěrem Vám ještě jednou poděkovat a zároveň si dovolím doporučit tuto společnost  k zařazení  mezi vzdělávací instituce pro Úřad práce.

 • Josef Ž.
 • 29.12.17
 • Freelancer

Tímto bych chtěl poděkovat úřadu práce, že mi umožnil absolvovat tak výborný rekvalifikační kurz MANAŽER PROJEKTů, společnosti TAYLLORCOX za skvělou organizaci kurzu, ale především lektorovi kurzu panu Františkovi Kudláčkovi. Pan Kudláček nám dokázal vysvětlit celou látku na praktických případech a případových studiích, takže člověk byl rychle vtažen do problematiky projektového řízení. Teorie tak byla vysvětlena na praktických případech a nemuseli jsme se jí biflovat doma. Přístup pane Kudláčka byl velmi vřelý a neexistoval jediný dotaz, který by nám velmi dobře nevysvětlil. Zároveň pan Kudláček dbal, abychom používali správnou terminologii pro Projektového manažera. Protože jsme se jako účastníci sešli z různých odvětví, dokázal pan Kudláček oživit kurz různými příklady z jednotlivých odvětví. Takže jsem se dozvěděl o vedení projektů ve stavebnictví, obchodu, automotive a IT. Jedna kapitola v kurzu byla věnována i chování při výběrových řízeních. Kde využil pan Kudláček své praxe personalisty, aby nás poučil, jak dobře napsat motivační dopis, CV a jak se chovat u výběrového řízení. Do kurzu bylo zařazena i kapitola "Komunikace v projektovém řízení", kde s námi pan Lukáš Kudláček sehrál několik různých scének, které se nám mohou přihodit v našem budoucím profesním životě. Po absolvování kurzu jsem odnesl dva certifikáty - Rekvalifikace - Manažer projektu MŠMT a PRINCE2 - Foundation. Pevně věřím, že s těmito certifikáty a znalostmi, které jsem získal během absolvování kurzu se mi lépe podaří uplatnit na trhu práce. Ještě jednou moc děkuji za absolvovaní kurzu a přeji si, aby TAYLLORCOXu a panu Kudláčkovi prošlo kurzem ještě hodně absolventů, kteří budou s kurzem spokojeni stejně jako jsem byl já! 

 • František K.
 • 21.09.17
 • Freelancer

Chtěl jste dát vědět, až se nám konečně podaří prorazit a najít "dream job". Tak po dlouhém hledání a pár špatných rozhodnutí z mé strany jsem nakonec navázal spolupráci s CoolPeople a nastoupil jsem na juniorní pozici Solution experta pro společnost Oriflame Software. Věřím, že teď už bude jenom líp. Ještě jedou děkuji za vše, co jste nám na kurzu předal a také za doporučení.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?