Opakované školenie Vedúcich zamestnancov – OPP

Cieľom kurzu je opätovne zoznámiť vedúcich zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie ochrany pred požiarmi (ďalej len "OPP"). Výklad je zameraný na najdôležitejšie otázky v oblasti OPP, znalosť ktorých musí byť neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov každého vedúceho zamestnanca. Vzhľadom na zodpovednosť pri zaisťovaní OPP sú vedúci zamestnanci v každej organizácii tiež jedným z najdôležitejších článkov systému riadenia v oblasti OPP.

Školenie sa vykonáva v zmysle § 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v platnom znení.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Opakované OPP pre vedúcich zamestnancov

Predpoklady na absolvovanie kurzu: kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady

Opakovanie kurzu: vykonáva sa 1x za 2 roky

Dĺžka kurzu: 3 hodiny

Záverečné hodnotenie kurzu: ústne

Jazykové mutácie: SK, EN, HU

Opakované OPP pre vedúcich zamestnancov

Cieľová skupina

  • kurz je určený pre všetkých zamestnancov na vedúcich pozíciách

Spoločnosť MB-PROFi PBS

Spoločnosť poskytujúca služby BOZP a OPP

Spoločnosť MB-PROFi PBS, s.r.o. vznikla v roku 2013. Spoločnosť sa postupne vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytuje služby hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, koordinácie bezpečnosti a požiarnej ochrany po celom území SR.


SLUŽBY

• Bezpečnostnotechnická služba

• Ochrana pred požiarmi

• Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

• Školenia

• Požiarna bezpečnosť stavieb

• Revízie vyhradených technických zariadení

• Kontrola a servis požiarnych zariadení


Zabezpečujeme nasledovné školenia:

• Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.

• Vstupné a opakované Školenie zástupcov zamestnancov.

• Vstupné a opakované Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.

• Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.

• Školenie vodičov referentov.

• Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.

Lektor

Martin Baksa

ABT, TPO

10 ročná prax v oblasti BOZP, Požiarnej ochrany, koordinácie projektov. Skúsenosti s praxe, ochota pomôcť pri riešení vzniknutého problému je u mňa samozrejmosťou, bez ohľadu na jeho veľkosť alebo závažnosť. Aj preto sú kurzy plné praktických skúseností.


Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?