Certifikácia PRINCE2®

Certifikačná schéma PRINCE2® sa skladá zo základného levelu Foundation. Absolventi môžu ďalej nadviazať certifikáciou Practitioner, ktorá sa zameriava na praktické prehĺbenie znalostí. Alebo môžu zvoliť certifikáciu PRINCE2 Agile™, ktorá je kombináciou toho najlepšieho v rovine procesnej aj agilnej.

  97 %Priemerná úspešnosť

  Certifikácia PeopleCert

  Získajte certifikát z pohodlia domova.

  Axelos (vlastník metodiky a licenčných práv na best management practice) si vybral PeopleCert ako svojho jediného zástupcu pre akreditáciu a podporu medzinárodných ATO (Accredited Training Organisation). TAYLLORCOX je nielen držiteľom štatútu ATO, ale zároveň aj ACO (Accredited Consulting Organisation) potvrdzujúce vysokú profesionalitu a aplikáciu know how v praxi. Zároveň sme najväčším poskytovateľom portfólia Axelos na Slovensku aj v Českej republike.

  Všetko o PeopleCert certifikácii

  Certifikácia PeopleCert

  PRINCE2® Intro

  Základy projektového riadenia | bez certifikácie

  Benefitom našich kurzov je udelenie tzv. Project Management Leaving Awards. Diplom o absolvovaní školenia je vydaný pod hlavičkou ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX

  • bez certifikačnej skúšky
  • absolventom odporúčame nadväzujúci kurz PRINCE2® Foundation

  PRINCE2 Intro kurz >

  PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Intro

  PRINCE2 Foundation

  Intenzívny 3 dňový kurz vrátane medzinárodne platného certifikátu

  Cieľom certifikácie je overiť predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozícii člena projektového tímu, alebo samostatného manažéra či iného pracovníka, ktorý má rolu v projektovom tíme.

  Úspešné absolvovanie úrovne Foundation je zároveň nevyhnutné pre účasť na kurze PRINCE2® Practitioner, alebo PRINCE2 Agile® Practitioner.

  Od 1.7.2014 môže každý projektový manažér s platnou certifikáciou PMI alebo IPMA vynechať certifikačný test PRINCE2® Foundation.
  • 60 otázok, výber odpovedí
  • 60 minút na test, politika uzatvorenej knihy
  • úspešná certifikácia min. 30 správnych odpovedí (50%)
  • certifikát: medzinárodne akreditovaný PRINCE2® Foundation
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

  PRINCE2® Foundation kurz >

  PRINCE2® Foundation certifikácia >

  PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® Practitioner

  Určené absolventom PRINCE2® Foundation | Axelos / PeopleCert

  Certifikácia v úrovni Practitioner overuje na cvičných príkladoch schopnosť efektívne využívať metodiku PRINCE2® v praxi. Test postavený na prípadovej štúdii. V rámci skúšky je povolené pracovať s knihou, oficiálnym manuálom "Managing Successful Projects with PRINCE2®"

  Test obsahuje projektový scenár, na ktorom musíte preukázať schopnosti riešiť projektové úlohy metodikou PRINCE2®

  • 8 okruhov otázok, so scenárom a prílohami
  • Každý z okruhov obsahuje 10 otázok, každá 1 bod
  • Úspešné absolvovanie - min. 55% správnych odpovedí 
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

  PRINCE2® Practitioner kurz >

  PRINCE2® Practitioner certifikácia >


  PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Practitioner

  PRINCE2 Agile® Foundation

  Neexistuje pokročilejší agile kurz. Ako bonus získate medzinárodne platný certifikát.

  PRINCE2 Agile® Foundation je predpokladom pre nadväzujúcu skúšku PRINCE2 Agile® Practitioner, ktorá je zameraná na pokročilé agilné riadenie s metodikou PRINCE2.

  Oblasti certifikačnej skúšky: kľúčové pojmy v oblasti projektového riadenia, PRINCE2 a PRINCE2 Agile. Princípy, Procesy a Témy. Produktový management v agilnom kontexte a úprava metodiky na mieru projektu. Osvojenie si agilných prístupov k organizácii práce projektového manažéra, kľúčové pojmy a techniky.

  • 50 otázok, výber odpovedí
  • 60 minút na test, uzavretá kniha
  • úspešná certifikácia min. 28 správnych odpovedí (55%)
  • certifikát: medzinárodne akreditovaný PRINCE2 Agile® Foundation
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

  PRINCE2 Agile® Foundation kurz >

  PRINCE2 Agile® Foundation certifikácia >

  PRINCE2 Agile<sup class='sup'>®</sup> Foundation

  PRINCE2 Agile® Practitioner

  PRINCE2 Agile® Practitioner

  Táto certifikácia je  určená všetkým absolventom základnej úrovne  Foundation. Cieľom skúšky je overenie znalostí a schopností aplikovania PRINCE2 v agilnom prostredí.

  V rámci záverečnej certifikačnej skúšky je povolená kniha PRINCE2 Agile® Guidance.

  Formát skúšky

  • Scenár + otázky
  • 50 otázok, každá za 1 bod
  • Pre úspešné absolvovanie - min. 30 bodov z 50 otázok (60%)
  • 150 minút + čas naviac, pokiaľ nie je EN materinský jazyk
  • Pomôcky ku skúške: Áno. Oficiálna kniha PRINCE2 Agile
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

  PRINCE2 Agile® Practitioner kurz >

  PRINCE2 Agile™ Practitioner certifikácia >


  PRINCE2 Agile Practitioner Axelos PeopleCert

  Mobilná aplikácia

  iOS & Android App

  Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

  Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

  Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

  • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
  • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
  • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

  iOS, Android slovník >

  Mobilná aplikácia

  Chcete získať darček k narodeninám?