Certifikácia TOGAF® 9

Tento štandard v oblasti návrhu a rozvoja enterprise architektúry ponúka 2 úrovne certifikácie. TOGAF Foundation (L1) a Certified (L2). TOGAF Intro™ je manažérsky úvod bez certifikačnej skúšky. Tieto certifikáty vám zvýšia dôveryhodnosť a demonštrujú profesionálne znalosti u zákazníkov a zamestnávateľov. 

  95 %Priemerná úspešnosť

  TOGAF® 9 Foundation

  Benefity

  Hlavným benefitom certifikovaného kurzu TOGAF® 9 Level 1, ktorý sa často prezentuje taktiež ako TOGAF® 9 Foundation je certifikát vydaný medzinárodnou organizáciou The Open Group. 

  Absolventi získajú medzinárodne akreditovaný certifikát, potvrdzujúci základné znalosti v oblasti Enterprise Architektúry. 

  Školenie je zamerané na :

  • znalosť terminológie,
  • štruktúra architektúry a základné pojmy TOGAF® 9
  • princípy Enterprise Architektúry a prínosy metodiky TOGAF® 9

  Cieľová skupina

  Ide o základný certifikovaný kurz pre manažérov, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na podnikovej infraštruktúre. Kto patrí medzi najčastejších absolventov?

  • Architekti systémov, ktorí chcú využiť to najlepšie z TOGAF
  • Manažéri, ktorí hľadajú štandard  v oblasti  Enterprise Architecture;
  • Projektoví manažéri; ľudia zodpovední za návrh, vývoj, implementáciu a správu systémov;

  Čo vás kurz naučí

  Absolventi  sú schopní pracovať na projektoch a zastávať pozície, kde je vyžadovaná znalosť:

  • Enterprise Architektúry;
  • Referenčný model TOGAF v.9
  • Terminológia, štandardizácia a pojmy EA;
  • ADM cyklu a cieľov vo všetkých etapách,  rovnako tak customizácia ADM na mieru
  • Ako každý ADM cyklus prispieva k efektívnemu riadeniu Enterprise Architektury;

  Certifikačný test TOGAF® 9 Foundation

  Súčasťou akreditovaného kurzu je možnosť absolvovať oficiálnu certifikačnú skúšku vďaka napojeniu akreditovanej školiacej organizácie priamo na portál The Open Group. Certifikát je vydaný The Open Group všetkým absolventom, ktorí splnia kritéria testu:

  • 40 otázok / 60 min.
  • Kniha TOGAF nie je povolená
  • Test formou výberu  správnej odpovede
  • Certifikát získate za min. 55% správnych odpovedí (22 otázok zo 40)

  TOGAF® 9 Foundation kurz>

  TOGAF® 9 Foundation certifikácia>

  TOGAF® 9 Certified

  Benefity

  Cieľom certifikovaného kurzu TOGAF® 9 Certified Level 2, je potvrdenie, že absolventi úrovne TOGAF® 9 Foundation (L1) sú schopní analyzovať, navrhovať a implementovať pravidlá a odporúčania platné pre Enterprise Architecture.

  Cieľová skupina

  Kurz je viac než Foundation zameraná na praktické znalosti; V rámci prípravy na certifikáciu budete riešiť najmä prípadové štúdie návrhu a optimalizácie podnikovej infraštruktúry. Komu môžeme tento kurz odporučiť?

  • Architektom, ktorí chcú využiť TOGAF
  • Projektovým manažérom zodpovedným za rozvoj podnikovej architektúry;
  • Manažérom a ďalším profesionálom, ktorí hľadajú framework pre návrh a implementáciu Enterprise Architektúry.

  Čo vás kurz naučí

  Absolventi tejto najvyššej certifikácie od The Open Group musí preukázať schopnosti:
  • SOA ako štýl architektúry;
  • Využitie frameworku TOGAF;
  • ADM vs. bezpečnosť informácií;
  • Prácu s konceptom "Building Blocks";
  • Využitie ADM pre návrh Enterprise Architektúry;
  • Referenčného modelu TOGAF na prípadových štúdiách;
  • Ako rozdeliť EA, aby spĺňala manažérske ciele organizácie;
  • Aplikovať metodiku pre návrh a rozvoj Enterprise Architektúry;

  Certifikačný test TOGAF® 9 Certified

  Pred certifikáciou je nutné preukázať sa platným certifikátom TOGAF 9 Level 1 - Foundation. Oficiálnu certifikačnú skúšku vďaka napojeniu akreditovanej školiacej organizácii priamo na portál The Open Group IBT. Certifikát je vydaný The Open Group všetkým absolventom. Test má nasledujúce parametre:

  • 8 otázok / 90 minút;
  • Povolená kniha TOGAF - Áno;
  • Otázky nie sú tak, ako v prípade úrovne Foundation s výberom správnej odpovede, ale prípravné scenáre, ktoré je nutné riešiť pomocou TOGAF.
  • Absolventi musia získať min. 60% správnych odpovedí (24 bodov zo 40)

  TOGAF® 9 Certified kurz>

  Akreditácia

  Akreditácia TOGAF od The Open Group pre TAYLLORCOX

  Akreditácia

  Chcete získať darček k narodeninám?