MoR®

Management of Risk (M_o_R) je metodika kompatibilná s ISO 31000 a ISO 27005. Narozdiel od strohej ISO normy pomáha organizáciam metodicky identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká. M_o_R pokrýva mnoho oblastí, od informačnej bezpečnosti, cez riadenie rizík v projektoch, alebo v rámci ochrany osobných údajov.

M_o_R Online

Osvojíte si základné princípy, procesy a techniky metodiky M_o_R z pohodlia domova.

Zostaňte doma a zároveň buďte na kurze best-practice metodík v Tayllorcox prostredníctvom našej virtuálnej učebne vo svojom počítači.

POZOR! Nejedná sa o bežný online kurz formou samoštúdia, bez možnosti kladenia otázok a diskusie v reálnom čase. Naše školenie prebieha v reálnom čase, s reálnym certifikovaným lektorom s dlhoročnou praxou a s ďalšími online účastníkmi, ktorí sú aktívne zapájaní do školenia formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh.

Úvod do M_o_R

Manažérsky úvod do Management of Risk

.

Základy M_o_R

Osvojíte si základné princípy, procesy a techniky metodiky M_o_R

.

M_o_R pre pokročilých

Na konkrétnych projektoch a procesoch si precvičíte riadenie rizík s frameworkom M_o_R​​

.

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?