Vstupná odborná príprava Protipožiarnej hliadky (Pracoviska/Asistenčná) – OPP

Cieľom kurzu je zoznámiť zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie ochrany pred požiarmi (ďalej len "OPP"). Oboznámenie sa s úlohami členov protipožiarnej hliadky v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., v platnom znení.

Výklad je zameraný na použitie prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení, spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šíreniu požiaru. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu, postup v prípade evakuácie a privolanie pomoci. Základné procesy horenia a hasenia.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Vstupná odborná príprava Protipožiarnej hliadky

Predpoklady na absolvovanie kurzu: kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady

Dĺžka kurzu: 3 hodiny

Záverečné hodnotenie kurzu: ústne

Jazykové mutácie: SK, EN

Vstupná odborná príprava Protipožiarnej hliadky

Cieľová skupina

  • kurz je určený pre všetkých živnostníkov, zamestnancov a zamestnancov na vedúcich pozíciách, pred zaradením do Protipožiarnej hliadky

Spoločnosť MB-PROFi PBS

Spoločnosť poskytujúca služby BOZP a OPP

Spoločnosť MB-PROFi PBS, s.r.o. vznikla v roku 2013. Spoločnosť sa postupne vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytuje služby hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, koordinácie bezpečnosti a požiarnej ochrany po celom území SR.


SLUŽBY

• Bezpečnostnotechnická služba

• Ochrana pred požiarmi

• Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

• Školenia

• Požiarna bezpečnosť stavieb

• Revízie vyhradených technických zariadení

• Kontrola a servis požiarnych zariadení


Zabezpečujeme nasledovné školenia:

• Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.

• Vstupné a opakované Školenie zástupcov zamestnancov.

• Vstupné a opakované Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.

• Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.

• Školenie vodičov referentov.

• Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.

Lektor

Martin Baksa

ABT, TPO

10 ročná prax v oblasti BOZP, Požiarnej ochrany, koordinácie projektov. Skúsenosti s praxe, ochota pomôcť pri riešení vzniknutého problému je u mňa samozrejmosťou, bez ohľadu na jeho veľkosť alebo závažnosť. Aj preto sú kurzy plné praktických skúseností.


Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?