Vstupné oboznámenie zamestnancov Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou – BOZP

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Cieľom je oboznámiť účastníka, ktorý pracuje vo výškach s vhodnými a bezpečnými pracovnými postupmi v rozsahu potrebnom pre bezpečný výkon činnosti.

Oboznamovanie je vykonávané v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z.z., v platnom znení. Na záver kurzu sa overujú vedomostí a potrebné zručnosti účastníka kurzu.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou

Predpoklady na absolvovanie kurzu: kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady, vykonáva sa 1x za rok

Dĺžka kurzu: 3 hodiny

Záverečné hodnotenie kurzu: ústne / písomné - podľa dohody s lektorom

Jazykové mutácie: SK, EN

Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou

Cieľová skupina

  • kurz je určený pre všetkých živnostníkov, zamestnancov a vedúcich zamestnancov pred zaradením na výkon práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

Spoločnosť MB-PROFi PBS

Spoločnosť poskytujúca služby BOZP a OPP

Spoločnosť MB-PROFi PBS, s.r.o. vznikla v roku 2013. Spoločnosť sa postupne vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytuje služby hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, koordinácie bezpečnosti a požiarnej ochrany po celom území SR.


SLUŽBY

• Bezpečnostnotechnická služba

• Ochrana pred požiarmi

• Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

• Školenia

• Požiarna bezpečnosť stavieb

• Revízie vyhradených technických zariadení

• Kontrola a servis požiarnych zariadení


Zabezpečujeme nasledovné školenia:

• Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.

• Vstupné a opakované Školenie zástupcov zamestnancov.

• Vstupné a opakované Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.

• Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.

• Školenie vodičov referentov.

• Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.

Lektor

Martin Baksa

ABT, TPO

10 ročná prax v oblasti BOZP, Požiarnej ochrany, koordinácie projektov. Skúsenosti s praxe, ochota pomôcť pri riešení vzniknutého problému je u mňa samozrejmosťou, bez ohľadu na jeho veľkosť alebo závažnosť. Aj preto sú kurzy plné praktických skúseností.


Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?