BPM - Practitioner

BPM - Practitioner, Vám pomôže prakticky použiť poznatky získané v moduloch Basic / Advanced. Absolvent modulu sa naučí modelovať procesy, vytvárať procesné mapy a pripraviť procesnú dokumentácia.

 • Prednášky
 • Diskusie
 • Praktické cvičenia
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia, procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia, produktoví manažéri a špecialisti, IT špecialisti a manažér.
 • požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou
 • podmienkou na absolvovanie daného školenia je úspešné absolvovanie školenia BPM - Basic  a BPM - Advanced alebo preukázanie iného zodpovedajúceho vzdelania z danej oblasti (po konzultácii s lektormi školenia)
Cieľová skupina

Odborné témy kurzu

Zoznámenie sa s prípadovou štúdiou
Metódy získania informácií pre modelovanie procesov
Modelovanie vybraných procesov

Zoznámenie sa s prípadovou štúdiou – optimalizácia procesu
Zlepšenie vybraných procesov 

Ciele kurzu

 • prakticky použiť poznatky získané v moduloch Basic / Advanced
 • modelovať procesy, vytvárať procesné mapy a pripraviť procesnú dokumentácia
 • analyzovať proces, zistiť príčiny problémov a navrhnúť na ne opatrenia
 • realizovať optimalizáciu procesu priebežne aj zásadne
 • poznať rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v praxi

Certifikácia

Business Process Management & Improvement Advanced - BPM&I Practitioner

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Forma záverečnej skúšky
 • Váha: 40% Kvalita výstupov podľa predlohy dokumentov – hodnotené lektorom
 • Váha: 40% Kompletnosť výstupov podľa predlohy dokumentov – hodnotené lektorom
 • Váha: 20% Tímová spolupráca – hodnotené lektorom
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM - Practitioner), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
Certifikácia

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Zoznámenie sa s prípadovou štúdiou

Metódy získania informácií pre modelovanie procesov

 • Workshop
 • Interview
 • Štúdium dokumentácie a metodiky

09:45 – 10:30

Metódy získania informácií pre modelovanie procesov

 • Sledovanie výkonu konkrétnych činností a ich zaznamenávanie
 • Analýza dát 

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Modelovanie vybraných procesov

 • Identifikácia a analýza
  • Vstupov a výstupov
  • Toku procesu
  • Hlavných účastníkov a prostriedkov procesu

11:30 – 12:15

Modelovanie vybraných procesov

 • Vytvorenie  procesného modelu

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Modelovanie vybraných proceso

 • Vytvorenie procesnej dokumentácie
  • RACI matica

14:00 – 14:45

Modelovanie vybraných proceso

 • Vytvorenie procesnej dokumentácie
  • Ukazovatele výkonnosti procesu
  • Performance Indicators (PI)
  • Key Performace Indicators (KPI)
  • Service Level Agreement (SLA)
  • Operation Level Agreement (OLA)

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 15:45

Modelovanie vybraných proceso

 • Vytvorenie procesnej dokumentácie
  • Oblasti ukazovateľov výkonnosti
  • Finančné
  • Časové
  • Kvalitatívne
  • Kvantitatívne
  • Kapacitné

15:45 – 16:30

Modelovanie vybraných procesov

 • Vytvorenie procesnej dokumentácie
  • Cieľové hodnoty

16:30 – 17:00

Diskusia, zadanie práce na doma

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Modelovanie vybraných procesov

 • Vytvorenie procesnej dokumentácie
  • Návrh reportingu ukazovateľov

09:45 – 10:30

Zoznámenie sa s prípadovou štúdiou – optimalizácia procesu 

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Revízia procesu
  • Identifikácia problému
  • Analýza problému
  • Hľadanie riešení

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Optimalizácia procesu priebežným zlepšovaním

11:30 – 12:15

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Príprava projektu implementácie zmeny

  • Nastavenie projektového riadenia
  • Definícia TO-BE (ciele, výstupy)

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Príprava projektu implementácie zmeny
  • Dizajn a mapovanie
  • Simulácia / testy (odstránenie chýb, vyhodnotenie)

14:00 – 14:45

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Príprava projektu implementácie zmeny
  • Návrh na prispôsobenie organizácie a systémov pre nasadenie do produkcie

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 15:45

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Príprava komunikačného plánu zmeny

  • Obsah komunikácie
  • Komunikačné potreby zainteresovaných strán

15:45 – 16:30

Zlepšenie vybraných procesov 

 • Príprava komunikačného plánu zmeny
  • Kanály komunikácie

16:30 – 17:15

Záverečné hodnotenie

Váha: 40% Kvalita výstupov podľa predlohy dokumentov – hodnotené lektorom

Váha: 40% Kompletnosť výstupov podľa predlohy dokumentov – hodnotené lektorom

Váha: 20% Tímová spolupráca – hodnotené lektorom

V cene kurzu sú

 • občerstvenie a obedy
 • učebné a študijné materiály

Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.

 • plánovanie a sledovanie výkonnosti firemných procesov
 • definovanie, vizualizácia, kontrola, informovanie a zlepšovanie procesov
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou

  Podmienkou na absolvovanie daného školenia je úspešné absolvovanie školenia BPM - Basic  a BPM - Advanced alebo preukázanie iného zodpovedajúceho vzdelania z danej oblasti (po konzultácii s lektormi školenia)

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management & Improvement - BPM&I

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?