Manažér a audítor procesov vo verejnej správe

Osvojte si základné pojmy, prístupy a východiská procesného riadenia, oboznámte sa s procesom a výkonom auditu v prostredí verejnej správy. Naučte sa zmapovať, hodnotiť a zlepšovať procesy a následne tieto zlepšenia implementovať. Všetky teoretické poznatky Vám naši lektori prepoja s praktickými príkladmi.

Vaše získané vedomosti si overíte v záverečnom teste a získate certifikát o absolvovaní kurzu od TAYLLORCOX.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina / Predpoklady

Uchádzač musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady:

 S minimálne vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (aspoň 1 z podmienok):

 • Osvedčenie (certifikát): Interný audítor SMK / Audítor SMK / Hlavný (Lead) Audítor SMK podľa ISO 9001, ISO 19011 alebo ekvivalent;
 • Odborná prax: na pozícii Manažér kvality / Procesný manažér / Metodik procesov alebo podobnej v trvaní min. 1 rok;
 • Preukázaná prax: vo výkone auditu biznis procesov - min. 60 hodín / v rámci návrhu, analýzy a optimalizácii biznis procesov - min. 120 hodín. 

S minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou alebo vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa (aspoň 1 z podmienok):

 • Osvedčenie (certifikát): Interný audítor SMK / Audítor SMK / Hlavný (Lead) Audítor SMK podľa ISO 9001, ISO 19011 alebo ekvivalent; 
 • Odborná prax: na pozícii Manažér kvality / Procesný manažér / Metodik procesov alebo podobnej v trvaní min. 2 roky;
 • Preukázaná prax: vo výkone auditu biznis procesov - min. 60 hodín / v rámci návrhu, analýzy a optimalizácii biznis procesov - min. 200 hodín. 
Cieľová skupina / Predpoklady

Ciele

 • osvojenie si pojmov, prístupov a východísk procesného riadenia
 • oboznámenie sa s procesom a výkonom auditu vo verejnej správe- proces získavania objektívnych dôkazov a ich objektívne vyhodnotenie
 • získanie vedomostí v oblasti mapovania procesov, hodnotenia procesov, zlepšovania procesov, implementovania zlepšení atď.

Certifikát o absolvovaní kurzu

Skúška Manažér a audítor procesov vo verejnej správe

Získajte certifikát od TAYLLORCOX
 • 40 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 60 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 24 bodov (60%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát o absolvovaní kurzu

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Procesné riadenie - východiská a pojmy

 • procesný prístup
 • organizácia ako systém na tvorbu hodnoty
 • hodnotové reťazce, zákaznícka cesta, "Životné situácie"

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Audit ako nezávislé hodnotenie procesov

 • "compliace" - legislatívne požiadavky, zmluvné záväzky, vlastné politiky a záväzné špecifické oblasti (H&S; IS; Fin...)
 • "performance" - očakávania vlastníka / zriaďovateľa, plnenie cieľov, pohľad klienta - CX

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Audit ako zdroj zlepšovania

 • výstupy auditu
 • nezhoda / odchýlka / návrh zlepšenia
 • kontinuálne zlepšovanie

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Popísané procesy - východiská pre audit

 • systémy manažmentu kvality
 • vyspelosť organizácie ("maturity models" - CMMI, P3M3, TQM, CAF...)
 • mapovanie procesov (ak nie sú popísané)

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Hodnotenie procesov (všeobecne)

 • zber objektívnych údajov
 • metódy a nástroje
 • prezentácia výstupov
 • benchmarking

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Výkon auditu (ISO 19011)

 • ciele, riziká, program
 • vykonávanie činností auditu, správa z auditu
 • preskúmanie a zlepšovanie auditu
 • riadenie priebehu auditu

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Zlepšovanie procesov

 • PDCA
 • kontinuálne zlepšovanie (inovácie, učiaca sa organizácia)
 • Lean, Kaizen, 6Sigma...

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Implementácia zlepšovaní

 • projektový prístup
 • kontinuálne zlepšovanie
 • automatizácia

Certifikačná skúška

 • príprava na certifikačnú skúšky - organizačné pokyny
 • realizácia certifikačnej skúšky

...

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 16 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Predpoklady na absolvovanie daného školenia sú popísané v čast "Cieľová skupina / Predpoklady"

Lektor

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 97 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Romana G.
 • 14.11.23
 • Radvise Group, s.r.o.

Zhrnutie základných prístupov v kocke.

 • Michal S.
 • 14.11.23
 • Radvise Group, s.r.o.

Výborný kurz, výborne odprednášaný!

 • Matúš B.
 • 10.08.23
 • Aspecta, s.r.o.

Užitočné školenie :)

 • Renáta R.
 • 16.05.23
 • ESPRIT spol. s r.o.

Výborná skúsenosť.

 • GDPR - Anonymizované
 • 16.05.23

Uspokojivý obsah kurzu a profesionálne prezenčné zručnosti školiteľa.

 • GDPR - Anonymizované
 • 16.05.23

Výborne zorganizované a realizované.

 • GDPR - Anonymizované
 • 16.05.23

Páčilo sa mi. Pouvažujem aj nad ďalšími kurzmi.

 • Eva B.
 • 17.03.23
 • ESMO s.r.o.

Úplne výborne uchopiteľné príklady z praxe so zapojením humoru. Jasne viditeľná skúsenosť.

 • Ľuboš B.
 • 17.03.23
 • ESMO s.r.o.

Veľmi poučný kurz.

 • Lucia Ď.
 • 17.03.23
 • ESMO s.r.o.

Školiteľ je skúsený a jeho informácie určite využijem.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?