DevOps Simulácia

Interaktívny workshop, v ktorom si "face to face" osvojíte prínosy a pozitívne dopady DevOps. Simulácia akceleruje adaptácii DevOpsu naprieč organizáciám. Mení odporcov tohto prístupu na obhajcov. Jednoznačne ide o najlepší spôsob, ako komunikovať prínosy na praktických príkladoch a zapojiť všetkých zainteresovaných do spoločného rozvoja a budovania vysoko výkonného DevOps tímu.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Pre koho je DevOps simulácia?

Zažite to najlepšie z 24 mesačného projektu agilnej transformácie podľa DevOps za 8 hodín v simulácii od TAYLLORCOX (G2G3)

Interaktívny, dynamický a absolútne realistický manažérsky workshop. Vďaka mnohým interaktívnym aplikáciám a ďalším prvkom Vás úplne vtiahne do deja.

 Simulovaný prístup DevOps je plný napätia a nových neplánovaných prekážok, ktoré vytvára tzv. "Aha" moment u všetkých zainteresovaných.

 DevOps Simulácia je vhodná pre:

 •      Operačné tímy
 •     Developerské tímy
 •     Manažérov, zaujímajúcich sa o potenciál DevOps
 •     Dodávateľa aj užívateľa IT produktov / služieb
 •     Všetkých, ktorí sú zainteresovaní v roliach a službách, či procesoch
Pre koho je DevOps simulácia?

Benefity DevOps simulácie

 • Z "odporcov" sa stanú "obhajcovia"
 • Široký rozsah rolí od CIO až po Development
 • Zníženie prestojov, skrátenie doby realizácie, efektívnejšia správa
 • Ukážka toho najlepšieho z 24 mesačného projektu transformácie IT v 8 hodinách
 • Tím Developerov a Operations bude pracovať efektívnejšie ako cross funkčný tím
 • Najsilnejší spôsob, ako vytvoriť proaktívny tím, ktorý bude zainteresovaný na DevOps
 • Až o 75% rýchlejšia adaptácia DevOps do celej organizácie. Dokážete okamžite využiť DevOps metodiku.

Čo všetko dokážete s jedným DevOps workshopom?

Nebojte sa zapojiť do simulácie aj stranu klienta. Pomôžete mu pochopiť DevOps. Budete spolupracovať rýchlejšie, zvýšite spokojnosť a efektivitu.

Scoping  

V simulácii zažijete 24 mesačný projekt agilnej transformácie IT na DevOps za 8 hodín interaktívneho workshopu. Takto zažité skúsenosti Vám dajú viac, než akákoľvek poradenská spoločnosť.

Sales

Simulácia je ideálny "buy-in" koncept prínosov DevOps pre manažment, IT a Development. Workshop najlepšie ukáže pozitívny vplyv na kultúru organizácie, využitie nástrojov a výstupné produkty / služby.

Digital Transformation

Riadenie organizačných zmien nebolo jednoduchšie. Získate podporu a zvládnete riadiť projekt digitálnej transformácie a zabezpečiť spokojnosť zainteresovaných strán (Development + IT Operations)


Interactive Training

Zabudnite na príliš všeobecné a fádne kurzy o tom, čo je to DevOps. Nič vám neukáže prínosy, potenciál a možnosti využitia metodiky tak, ako táto simulácia. Najlepšie hodnotený workshop DevOps na trhu. Bezkonkurenčne.

Assesment

DevOps workshop od TAYLLORCOX sa používa aj pri hodnotení kandidátov v assessment centre pre výber tých najlepších kandidátov. A to nielen na pozícii CIO, ale aj Dev a Ops.

Problem Solving

Chcete vyriešiť s pomocou DevOps problémi v organizácii? Nie je nič jednoduchšie, než je nasimulovať a následne ich vyriešiť. Táto forma je lepšia, ako externé poradenské služby. Ide o skvelú formu nácviku riešenia problémov v tíme.

Pripravení? Simulácia je realizovaná v 3 kolách.

V jednej z pridelených rolí budete transformovať svoj tím z chaosu do výkonnej cross funkčnej divízie s využitím DevOps best practice. Či už budete na pozícii Business, Development, Test, QA, alebo Operation. Vaším cieľom bude spúšťanie nových produktov, zatiaľ čo vnútorné a vonkajšie vplyvy neustále menia podmienky a treba na ne reagovať.

1 Kolo

Všetci účastníci sú rýchlo postavení do scenára a nových rolí v organizácii zaoberajúcej sa vývojom komplexných aplikácií. Čoskoro nastane chaos. Spolu so zlou komunikáciou a nedostatočnou spoluprácou vznikajú problémy, ktoré vyústia v zlé obchodné výsledky, nárast nákladov a oneskorenie v produkcii, vďaka dlhšiemu testovaniu.  

Ďalšie problémy na seba nenechajú dlho čakať. V dôsledku všetkých udalostí dochádza k strate nových zákaziek a prepad do červených čísel.  

Na konci prvého kola prebehne pod vedením Game Leadera revízia udalostí s cieľom identifikovať problémy a priradiť im prioritu podľa závažnosti rizík. V nadväznosti na výstupy prebehne diskusia o tom, ako DevOps môže prispieť k lepšiemu riadeniu.

2 Kolo

Prvé úlohy všetkých zainteresovaných v druhom kole vychádza z výsledkov analýzy prvého kola. Začneme sa tu navyše zaoberať procesy, ako sú:

- Fail Faster

- Service Virtualization

- Minimum Viable Product iterations

 a ďalšie ...  

Tieto kroky zlepšujú procesnú vyspelosť, posilňujú tímovú spoluprácu smerom k automatizácii a budujú vnútri tímu DevOps kultúru. To všetko má okamžitý pozitívny dopad na obchodné výsledky.

3 Kolo

Tu už staviate nové a zlepšujete existujúce procesy na základe skúseností a výsledkov 1 a 2 kola. Účastníci si na vlastnej koži zažijú, že kultúra DevOps je kľúčom k dosiahnutiu efektivity v oblasti Development a Operations.  

Výsledky na seba nenechajú čakať. Váš tím sa výrazne zlepší. Znížite dobu vývoja, eliminujete tiež počet chýb, ktoré boli pred Vaším zásahom v prvom kole.  

Vďaka spolupráci, vyššie zvýšenie efektivity na strane developmentu a operations alebo automatizáciu, si každý z účastníkov uvedomí obrovský potenciál DevOps, zlepšenie výsledkov a rýchlu návratnosť investície, práve po zavedení týchto best practice.

Harmonogram

08:00 - 10:30

DevOps Simulation

Účastníci sú rýchlo postavení do scenára a nových rolí v organizácii zaoberajúcej sa vývojom komplexných aplikácií.

10:30 - 10:45

Coffee break

10:45 - 12:15

Round 1 | chaos

 • Working in silos (IT & Business)
 • Communication issues and chaos
 • Introducing the DevOps concepts including Agile, Lean and ITSM
 • Collaboration issues Výsledný in poor business results and higher costs

12:15 - 13:15

obed | Lunch menu

13:15 - 14:45

Round 2 | Improved

Refining issues from round 1

Introducing

 • service Virtualization
 • Continuous Integration
 • Continuous Deployment
 • Automation and Fail Fast
 • Service Level Management
 • Minimum Viable Product iterations

14:45 - 15:00

Coffee Break

15:00 - 16:45

Round 3 | Optimized

 • Improved ROI and optimized business results
 • Significant reduction of development time and errors
 • Increased collaboration, automation, and repeatable practices
 • Demonstrate the importance of processes and their relationships
 • Demonstrates that DevOps culture is key to operational excellence
 • Increased understanding to work together as a high performing cross-functional team

16:45 - 17:00

záver

zhodnotenie

Tento 1 denný workshop je založený na roliach podľa metodiky a zameraný na celý životný cyklus od vývoja softwareu až po jeho chod.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 8 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Nie
 • Predpoklady

  Minimálne 15, max. 30 účastníkov. Kurz nevyžaduje znalosť DevOps. Všetko je prezentované na praktických príkladoch.

Zažite DevOps inak. Skutočne.

Najväčšou prekážkou úspešného nasadenia "DevOps" sú ľudia a ďalšie faktory, ktoré táto simulácia lieči.

50% zlyháva

V tomto a budúcom roku chce viac ako 50% IT organizácií, využívať DevOps k zvýšeniu efektivity procesov. Ale menej ako polovica z nich uvádza, že sa im to transformácia podľa DevOps metodiky podarila úspešne.

Nepochopení

Ako najväčšiu bariéru nasadenia "DevOps" princípov uvádzajú všetci respondenti v nepochopení u "zamestnancov", nie technológiách, či metodike.

Nechuť k zmenám

Najväčšou prekážkou zmien je nechuť k zmenám, prameniaca z ich nepochopenia. A najlepší spôsob ako sa s týmito problémami vysporiadať, je správne pochopenie prínosov prechodu na DevOps. A presne o tom je táto simulácia.


Skutočné prínosy

Simulácia DevOps je strhujúci, vysoko interaktívny workshop. Najlepšie tak pochopíte obchodné prínosy, ale aj pozitívne dopady metodiky na vývoj a správu IT produktov / služieb.

Najslabšie články

Simulácia sa zameriava na najslabšie články DevOps: tým sú štatisticky ľudia, resp. ich staré zvyky, nedostatok skúseností, či nesprávna aplikácia metodiky v organizácii. Tu pochopíte, aký potenciál transformácia na DevOps bude mať pre Vás.

Ukážka transformácie

Tento certifikovaný workshop z dielne G2G3 získal ocenenie ako najlepší DevOps training pre osvojenie si princípov metodiky, princípov a procesov v oblasti transformácie riadenia na DevOps / Agile.

Jiří Pilný

15 ročná prax so štandardmi v IT Service Managemente, ITIL, riadenia projektov. Game Leader pre biznis simulácie, ktoré vám pomocou metodiky pomôžu zvýšiť aplikovateľnosť štandardov v praxi. Medzi jeho najúspešnejšie projekty patrí:

 • Úrad online ČR
 • Parking Liberec
 • MS Nástroje pre riadenie rozpočtu, investícií, dotácií
 • PRINCE2® Accelerator (SW riešenie podľa metodiky PRINCE2)

Eduard Pitka

Project & Program & Portfolio Auditor & Lead Trainer

Autor mnohých praktických materiálov a šablón pre tieto a ďalšie metodiky z portfolia Best Management Practice - Axelos, s ocenením EXIN Platinum Partner!

 • 2018 - P3M3 Assesor
 • 2014 - MoP Approved Trainer
 • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
 • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Video

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 80 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR Anonymizováno
 • 16.07.19
 • KPMG

Pro mě velmi užitečné školení, které mi dalo alespoň základní náhled jak funguje DevOps, a jak se dá ITIL použít v praxi. 

 • Tomáš S.
 • 16.07.19
 • Fortuna

Zajímavé aktivní zapojení / rozdíl v první a druhé fázi. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 16.07.19
 • KPMG

Neplánovaná první část kurzu pomohla rozproudit diskuzi "hození do vody" v prvním kole ukázka typické chyby. 

 • Dušan P.
 • 16.07.19
 • Správa základních registrů

Splnil očekávání, nové poznatky. 

 • Dan H.
 • 16.07.19
 • Blueberry

Maximálně jsem si to užil. 

 • Lenka Z.
 • 16.07.19
 • Freelancer

Naprosto TOP simulace o:), skvělý příklad a ukázka toho jak DevOps funguje v praxi. Vede a jak optimalizuje procesy, šetří náklady a zvyšuje zisk.

 • Daniel H.
 • 16.07.19
 • Digiteq Automotive

Skvělé, energické poučné. 

 • Tomáš B.
 • 16.07.19
 • TV Nova

Aktivní zapojení účastníků, nikdo nespal. 

 • Jana S.
 • 16.07.19
 • ComAp

Živé, zábavné, člověk byl opravdu součástí hry. Palec nahoru :o))

 • GDPR Anonymizováno
 • 16.07.19
 • Freelancer

Výborný. 

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?