GDPR Pracovné právo

Školenie je zamerané na identifikáciu základných povinností zamestnávateľa vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a bývalým zamestnancom podľa GDPR.

 • Doplnkové školenie GDPR
 • Osobné údaje zamestnancov
 • Informačná a záznamová povinnosť zamestnávateľa
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým zamestnávateľom, resp. vedúcim zamestnancom a personalistom, ktorí spracúvajú osobné údaje aspoň jedného zamestnanca.

Zamestnávateľom, ktorí potrebujú nastaviť vnútropodnikové pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch v súlade s požiadavkami GDPR.

Cieľová skupina

Pripravte sa na... Kontrolu!

Čo v skutočnosti znamená byť v súlade s  nariadením GDPR? Zvládnuť potencionálnu kontrolu  z Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)

To, čo skutočne chcete v EÚ GDPR nariadení popísané nie je. 

A nikto iný, než vy to za vás nevyrieši.

Upravujte vo svojich procesoch len to, čo je skutočne podstatné.

Prevedieme Vás všetkým, čo musíte realizovať v rámci nového nariadenia na ochranu osobných údajov.

Pre zvládnutie potencionálnej kontroly zo strany ÚOOÚ SR skutočne nič viac nepotrebujete.

Certifikát

TAYLLOR & COX

Certifikát

Zameranie kurzu

 • identifikácia základných povinností zamestnávateľa vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a bývalým zamestnancom podľa GDPR

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                            

             

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Harmonogram

09:00 – 10:30

Úvod do GDPR

 • GDPR a zákon o ochrane osobných údajov

 • Základné pojmy a definície

 • Identifikácia povinných osôb a ich povinnosti pri spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informačná povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancom

 • Identifikácia, spôsoby a súvisiace otázky spojené s plnením informačných povinností zamestnávateľa podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR voči zamestnancom

 • Praktická ukážka s výkladom dokumentu o plnení informačných povinností zamestnávateľom

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Zákonnosť spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Identifikácia právnych základov a účelov spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov a bývalých zamestnancov
 • Právny základ súhlasu zamestnanca so spracovaním jeho osobných údajov v pracovnoprávnom vzťahu

Vnútropodnikové pravidlá pre spracúvanie osobných údajov

 • Príkazy zamestnávateľa
 • Interné smernice
 • Poučenie a poverenie
 • Mlčanlivosť

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Vybrané spracovateľské operácie

 • Monitorovanie zamestnancov - GPS lokácia
 • Monitorovanie zamestnancov - kamerový systém
 • Právne základy, účely spracúvania a práva a povinnosti zamestnávateľa pri vybraných spracovateľských operáciách

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:00

Záznamová povinnosť

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Forma vedenia záznamov
 • Obsah záznamov
 • Praktická ukážka s výkladom dokumentu Záznamu o spracovateľských činnostiach

Práva dotknutej osoby a ich výkon

 • Identifikácia práv zamestnanca ako dotknutej osoby a postup, práva a povinnosti zamestnávateľa pri uplatnení práv zamestnancov podľa GDPR (stručný prehľad)

Kombinácia výkladu a diskusie s praktickými príkladmi

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 7 hodín
 • Občerstvenie Áno, len v prípade ONSITE školenia
 • Skúška -
 • Predpoklady

  -

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 1244 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Martina V.
 • 21.12.22
 • NASES

Obsiahle školenie na jeden deň.

 • Karol Č.
 • 21.12.22
 • NASES

Celkom zaujímavé školenie, ktoré sa hodí aj do bežného života.

 • Miroslava P.
 • 21.12.22
 • NASES

Kurz splnil moje očakávania, lektor bol pripravený, komplexná problematika bola profesionálne odprezentovaná, s príkladmi z praxe.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?