GDPR Zmluvy a Sprostredkovateľ

Školenie je zamerané na identifikáciu sprostredkovateľa a zmluvné vymedzenie príslušných práv a povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní a ochrane osobných údajov.

 • Doplnkové školenie GDPR
 • Vymedzenie práv a povinností
 • Identifikácia Sprostredkovateľa
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem pochopiť význam, obsah a požiadavky GDPR kladené na formálne a obsahové požiadavky zmluvy so sprostredkovateľom.

Všetkým, ktorí si nie sú istí, či pri spracúvaní osobných údajov využívajú aj služby sprostredkovateľov, príp. či sami nie sú sprostredkovateľmi (identifikácia sprostredkovateľského vzťahu). Všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku so spracúvaním alebo ochranou osobných údajov.

Odnesiete si znalosti potrebné k správnej identifikácii sprostredkovateľa a vypracovania „na mieru šitej“ sprostredkovateľskej zmluvy v súlade s požiadavkami GDPR.

Cieľová skupina

Pripravte sa na... Kontrolu!

Čo v skutočnosti znamená byť v súlade s  nariadením GDPR? Zvládnuť potenciálnu kontrolu  z Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)

To, čo skutočne chcete v EÚ GDPR nariadení popísané nie je. 

A nikto iný, než vy to za vás nevyrieši.

Upravujte vo svojich procesoch len to, čo je skutočne podstatné.

Prevedieme Vás všetkým, čo musíte realizovať v rámci nového nariadenia na ochranu osobných údajov.

Pre zvládnutie potencionálnej kontroly zo strany ÚOOÚ SR skutočne nič viac nepotrebujete.

Certifikát

TAYLLOR & COX

Certifikát

Zameranie kurzu

 • praktický výklad posudzovania existencie alebo neexistencie sprostredkovateľského vzťahu

 • povinnosti uzatvárania zmlúv podľa čl. 28 ods. 3 GDPR (tzv. sprostredkovateľských zmlúv alebo zmlúv o spracúvaní osobných údajov)

 • identifikáciu samotných náležitostí týchto zmlúv reflektujúcich nielen na podstatné náležitosti vyplývajúce z GDPR, ale aj naše praktické skúsenosti, zohľadňujúc biznis model zmluvných strán

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                            

             

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Harmonogram

09:00 – 09:45

Úvod do GDPR

 • GDPR, Právne akty EÚ / Zákon o ochrane osobných údajov
 • Definície, terminológia, identifikácia prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a ich povinností

09:45 – 10:00

Coffee break

10:00 – 10:45

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ

 • Povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Sprostredkovateľská zmluva - Podstatné náležitosti
 • Audit

10:45 – 11:00

Coffee break

11:00 – 11:45

Sprostredkovateľ a poverená osoba

 • Kto je sprostredkovateľ?
 • Kedy sa zo mňa stáva Sprostredkovateľ?

11:45 – 12:45

Lunch

12:45 – 13:30

Sprostredkovateľ a poverená osoba

 • Kto je poverená osoba?
 • Poverená osoba - Článok 29 GDPR
 • Najčastejšie spracovateľské operácie svedčiace v prospech existencie sprostredkovateľského vzťahu

13:30 – 13:45

Coffee break

13:45 – 14:30

Zmluva

 • Formálne a obsahové náležitosti zmluvy podľa GDPR
 • Praktická ukážka - aplikácia ustanovení čl. 28 ods. 3 v
  existujúcej zmluve so sprostredkovateľom; možnosti vysporiadania sa s obsahovými požiadavkami GDPR kladenými na "sprostredkovateľskú" zmluvu

14:30 – 14:45

Coffee break

14:45 – 15:30

Zmluva

 • Poverenie vs. "sprostredkovateľská" zmluva

15:30 – 16:00

Záver

 • diskusia, zhrnutie

Kombinácia výkladu a diskusie s praktickými príkladmi

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 7 hodín
 • Občerstvenie Áno, len v prípade ONSITE školenia
 • Skúška -
 • Predpoklady

  -

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 1244 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 15.10.21

Teším sa na ďalšie školenie.

 • Miroslava P.
 • 15.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kvalitný kurz a školiteľ, výborne odprezentovaná téma s prepojením na praktické príklady.

 • Michal M.
 • 15.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kurz bol celkovo dobrý, avšak podľa mňa by sa nemali už preberať základy GDPR (doobedný blok), ale riešiť vyslovene tému kurzu. Na kurz tohto typu sa majú hlásiť ľudia, ktorí majú základy GDPR naštudované Pokiaľ by bol kurz zameraný takto, bol by vynikajúci. Bolo by aj veľa času na otázky a riešenie praktických príkladov. Takto sa kvôli doobednému bloku nestíha to podstatné.

 • Jozef A.
 • 15.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Predmetný kurz naplnil moje predpokladané očakávania, vysoká úroveň prednesu zo strany lektora, obsah kurzu použiteľný v praxi.

 • Andrej H.
 • 15.10.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výborne štruktúrované školenie, zamerané na praktické príklady s možnosťou riešenia konkrétnych prípadov aplikácie teoretických vstupov.

 • GDPR - Anonymizované
 • 15.10.21

Celkovo hodnotím školenie veľmi pozitívne.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?