GDPR Zmluvy a Sprostredkovateľ

Školenie je zamerané na identifikáciu sprostredkovateľa a zmluvné vymedzenie príslušných práv a povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní a ochrane osobných údajov.

 • Doplnkové školenie GDPR
 • Vymedzenie práv a povinností
 • Identifikácia Sprostredkovateľa
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem pochopiť význam, obsah a požiadavky GDPR kladené na formálne a obsahové požiadavky zmluvy so sprostredkovateľom.

Všetkým, ktorí si nie sú istí, či pri spracúvaní osobných údajov využívajú aj služby sprostredkovateľov, príp. či sami nie sú sprostredkovateľmi (identifikácia sprostredkovateľského vzťahu). Všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku so spracúvaním alebo ochranou osobných údajov.

Odnesiete si znalosti potrebné k správnej identifikácii sprostredkovateľa a vypracovania „na mieru šitej“ sprostredkovateľskej zmluvy v súlade s požiadavkami GDPR.

Cieľová skupina

Pripravte sa na... Kontrolu!

Čo v skutočnosti znamená byť v súlade s  nariadením GDPR? Zvládnuť potenciálnu kontrolu  z Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)

To, čo skutočne chcete v EÚ GDPR nariadení popísané nie je. 

A nikto iný, než vy to za vás nevyrieši.

Upravujte vo svojich procesoch len to, čo je skutočne podstatné.

Prevedieme Vás všetkým, čo musíte realizovať v rámci nového nariadenia na ochranu osobných údajov.

Pre zvládnutie potencionálnej kontroly zo strany ÚOOÚ SR skutočne nič viac nepotrebujete.

Certifikát

TAYLLOR & COX

Certifikát

Zameranie kurzu

 • praktický výklad posudzovania existencie alebo neexistencie sprostredkovateľského vzťahu

 • povinnosti uzatvárania zmlúv podľa čl. 28 ods. 3 GDPR (tzv. sprostredkovateľských zmlúv alebo zmlúv o spracúvaní osobných údajov)

 • identifikáciu samotných náležitostí týchto zmlúv reflektujúcich nielen na podstatné náležitosti vyplývajúce z GDPR, ale aj naše praktické skúsenosti, zohľadňujúc biznis model zmluvných strán

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                            

             

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Harmonogram

09:00 – 09:45

Úvod do GDPR

 • GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov
 • Definície, identifikácia povinných osôb a ich povinností

09:45 – 10:00

Coffee break

10:00 – 10:45

Sprostredkovateľ  a poverená osoba

 • Kto je sprostredkovateľ a kto poverená osoba?
 • Kedy sa zo mňa stáva Sprostredkovateľ?
 • Najčastejšie spracovateľské operácie svedčiace v prospech existencie sprostredkovateľského vzťahu

10:45 – 11:00

Coffee break

11:00 – 11:45

Zmluva

 • Formálne a obsahové náležitosti zmluvy podľa GDPR
 • Praktická ukážka - aplikácia ustanovení čl. 28 ods. 3 v
  existujúcej zmluve so sprostredkovateľom; možnosti vysporiadania sa s obsahovými požiadavkami GDPR kladenými na "sprostredkovateľskú" zmluvu

11:45 – 12:00

Coffee break

12:00 – 13:00

Zmluva

 • Poverenie vs. "sprostredkovateľská" zmluva

Záver

 • diskusia, zhrnutie

Kombinácia výkladu a diskusie s praktickými príkladmi

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 4 hodín
 • Občerstvenie Nie
 • Skúška -
 • Predpoklady

  -

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?