Čo je Kybernetická bezpečnosť?

Táto doba so sebou prináša čoraz častejšie online útoky a ohrozenia. Z tohto dôvodu sa kladie dôraz na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnostiach a na vytváranie nových opatrení na zabránenie a predchádzanie kybernetickým útokom.

Absolvujte školenia od TAYLLORCOX a naučte sa bojovať proti kybernetickej kriminalite:

Kybernetická bezpečnosť v TAYLLORCOX

  Čo je Kybernetická bezpečnosť?

  Zákon o Kybernetickej bezpečnosti

  Vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú firmám a spoločnostiam nové povinnosti. Cieľom oblasti kybernetickej bezpečnosti je ochrana informačných systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi.

  Cluster Kybernetickej bezpečnosti

  Stali sme sa hrdými členmi Clusteru Kybernetickej bezpečnosti

  Cluster Kybernetickej bezpečnosti, je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív.

  Cluster Kybernetickej Bezpečnosti

  Cluster Kybernetickej bezpečnosti

  Právna a legislatívna štandardizácia do SR

  Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

  Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

  V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

  Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

  Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

  Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                              

               

  Chcete získať darček k narodeninám?