Základy kybernetickej bezpečnosti

Slovenská republika pristúpila k povinnosti náležitej transpozície Smernice 2016/1148 „o bezpečnosti sietí a informačných systémov („Smernica NIS“) prostredníctvom prijatia zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti („Zákon“). Cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť tých sietí a informačných systémov, na ktorých je postavené fungovanie hospodárskych, spoločenských a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. 

 • Povinnosti a termíny
 • Vykonávacie právne predpisy
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Všetkým, ktorí majú záujem získať základný prehľad v novej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti a pochopiť, komu je určená, čo prináša a vyžaduje.

Všetkým aktuálnym alebo potenciálnym prevádzkovateľom základnej služby alebo poskytovateľom digitálnej služby, ktorí nemali čas sa so Zákonom oboznámiť, ako aj všetkým tým, ktorí svoje služby prevádzkovateľom základnej služby alebo poskytovateľom digitálnej služby poskytujú.

Cieľová skupina

Zameranie kurzu

 • výklad základných pojmov, orgánov verejnej moci vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, jednotiek CSIRT, identifikáciu povinných osôb v zmysle Zákona (prevádzkovateľ základnej služby, poskytovateľ digitálnej služby), identifikačné kritéria základnej služby, stručný úvod do povinností povinných osôb v zmysle Zákona
 • identifikácia ďalších strategických dokumentov Slovenskej republiky pre oblasť kybernetickej bezpečnosti

 • získanie základného prehľadu vo vzťahu ku kybernetickej bezpečnost

 • získanie prehľadu o týkajúcom sa Zákone, jeho terminológii, nových povinných osobách a ich povinnostiach a identifikovanie prechodných období, uplynutím ktorých sa konkrétne povinnosti Zákona začnú pod hrozbou sankcií uplatňovať

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                            

             

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Harmonogram

Úvod do kybernetickej bezpečnosti:

 • Smernica NIS, Zákon, pôsobnosť, základné pojmy
 • Orgány verejnej moci vykonávajúce pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • CSIRT vs. SOC (Security Operation Centre) ale RRT (Rapid Reaction Team)
 • Prevádzkovateľ základnej služby, identifikácia
 • Poskytovateľ digitálnej služby, identifikácia

Coffee break

Povinnosti a termíny:

 • Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby
 • Bezpečnostné opatrenia
 • Odporúčaný postup pre zaistenie compliance
 • Kontrola a audit
 • Prechodné ustanovenia

Coffee break

Vykonávacie právne predpisy:

 • Identifikácia všeobecne záväzných právnych predpisov slúžiacich na vykonanie Zákona (Vyhlášky)

Coffee break

Záver

 • diskusia, zhrnutie

Kurz prebieha v čase od 9h do 13h alebo od 13h do 17h. Kombinácia výkladu a diskusie s praktickými príkladmi

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 4 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška -
 • Predpoklady

  -

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 540 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Michal M.
 • 15.11.21
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Je to dobré intro do problematiky.

 • GDPR - Anonymizované
 • 15.11.21

Hodnotné školenie.

 • GDPR - Anonymizované
 • 15.11.21

Vynikajúci prehľad legislatívy k téme. Očakávali sme aj intro k technologickej a procesnej (organizačnej) stránky k problematike.

 • Jozef A.
 • 15.11.21

Kurz splnil moje očakávania, vysoká znalosť problematiky lektora. Obsah kurzu ladí s názvom kurzu.

 • Tibor J.
 • 15.11.21

Odborne zvládnuté školenie.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?