Kybernetická bezpečnosť PZS & PDS

Slovenská republika pristúpila k povinnosti náležitej transpozície Smernice 2016/1148 „o bezpečnosti sietí a informačných systémov („Smernica NIS“) prostredníctvom prijatia zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti („Zákon“).

Cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť tých sietí a informačných systémov, na ktorých je postavené fungovanie hospodárskych, spoločenských a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. 

 • Povinnosti a termíny
 • Vykonávacie právny predpisy
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

 • Všetkým povinným osobám, ako aj tým, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s povinnými osobami.
 • Všetkým, ktorí si nie sú istí, či spĺňajú identifikačné kritéria na prevádzkovateľa základnej služby alebo sú poskytovateľom digitálnej služby;

 • Všetkým, ktorí majú záujem získať prehľad v povinnostiach a zodpovednostiach povinných osôb z pohľadu Zákona.

Cieľová skupina

Zameranie kurzu

 • vysvetlenie dopadových kritérií a špecifických sektorových kritérií, naplnenie ktorých je prevádzkovateľ základnej služby povinný nahlásiť Národnému bezpečnostnému úradu


 • identifikáciu príslušných povinností a zodpovedností povinných osôb vyplývajúcich nielen zo Zákona, ale najmä všeobecne záväzných právnych predpisov slúžiacich na jeho vykonanie


 •  vysvetlenie systému nahlasovania a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, identifikuje oprávnenia Národného bezpečnostného úradu vo vzťahu k výkonu kontrol a auditov u povinných osôb ako aj sankcie za porušenie príslušných povinností Zákona

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                            

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Harmonogram

09:00 – 09:45

1. Úvod do kybernetickej bezpečnosti

 • Smernica NIS, Zákon, pôsobnosť, základné pojmy
 • Orgány verejnej moci vykonávajúce pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti

09:45 – 10:30

2. Prevádzkovateľ základnej služby

 • Identifikácia poskytovateľa základnej služby
 • Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

3. Poskytovateľ digitálnej služby

 • Identifikácia poskytovateľa digitálnej služby
 • Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby

11:45 – 12:30

4. Kontrola a audit

 • Oprávnenia kontrolného orgánu

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:15

4. Kontrola a audit

 • Oprávnenie/Povinnosť uskutočnenia auditu kybernetickej bezpečnosti

14:15 – 15:00

5. Priestupky a právne delikty

 • Identifikácia pokút za porušenie povinností v zmysle Zákona

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 16:00

Záver

 • diskusia, zhrnutie

Kombinácia výkladu, diskusie, praktických ukážok

V cene kurzu:

 • Podkladová prezentácia
 • Podkladové materiály 
 • Certifikát od TAYLLOR & COX
 • občerstvenie a obed
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 7 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška -

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 538 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Peter O.
 • 26.03.21
 • O2 Slovakia, s.r.o.

Výborne školenie, vedene kvalitným školiteľom. Zodpovedal všetky moje otázky.

 • GDPR - Anonymizované
 • 25.03.21

Veľmi kvalitné školenie. Ďakujem

 • GDPR - Anonymizované
 • 25.03.21

Veľmi dobré doplnenie znalostí resp. utvrdenie sa v problematike.

 • GDPR - Anonymizované
 • 25.03.21

Som veľmi rada, že som sa rozhodla o školenie u Vás. Teším sa na ďalšie školenia/kurzy.

 • Vladimír R.
 • 25.03.21
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Prínosný kurz, rád absolvujem ďalší.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?