Kybernetická bezpečnosť v štátnej správe

Školenie je zamerané na povinnosti orgánov verejnej moci pri zaisťovaní kybernetickej bezpečnosti vo svojej pôsobnosti.

Slovenská republika pristúpila k povinnosti náležitej transpozície Smernice 2016/1148 „o bezpečnosti sietí a informačných systémov („Smernica NIS“) prostredníctvom prijatia zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti („Zákon“). Cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť tých sietí a informačných systémov, na ktorých je postavené fungovanie hospodárskych, spoločenských a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. 

 • Povinnosti a termíny
 • Orgány verejnej moci
 • Jednotka CSIRT
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

 • Všetkým, ktorí v rámci orgánov verejnej moci vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti majú na starosti problematiku kybernetickej bezpečnosti alebo plnenie úloh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020;
 • Všetkým, ktorí majú záujem o analýzu identifikačných kritérií prevádzkovateľov základnej služby
 • Všetkým, ktorí majú záujem získať informácie o podmienkach akreditácie vo vzťahu k jednotkám CSIRT v zmysle Zákona.
Cieľová skupina

Zameranie kurzu

 • Školenie je zamerané na stručný úvod do problematiky kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona a identifikáciu orgánov verejnej moci vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti.


 • Školenie prináša analýzu identifikačných kritérií prevádzkovateľa základnej služby (dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá) so zameraním na povinnosť ústredných orgánov štátnej správy vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti identifikovať základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a  ich aktuálny zoznam predložiť Národnému bezpečnostnému úradu.


 • Školenie identifikuje úlohy jednotky CSIRT, ktorých plnenie je každý ústredný orgán štátnej správy vykonávajúci pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti povinný zabezpečiť a zaoberá sa akreditačným procesom vyhodnocujúcim zhodu jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT.

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Akreditovaný program štandardizovaný do slovenského právneho prostredia

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.

V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

                            

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Harmonogram

09:00 – 09:45

1. Úvod do kybernetickej bezpečnosti

 • Smernica NIS, Zákon, pôsobnosť, základné pojmy

 • Orgány verejnej moci vykonávajúce pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 • CSIRT vs. SOC (Security Operation Centre) ale RRT (Rapid Reaction Team)

 • Prevádzkovateľ základnej služby, identifikácia

 • Poskytovateľ digitálnej služby, identifikácia

09:45 – 10:00

Coffee Break

10:00 – 10:45

2. Orgány verejnej moci

 • Identifikácia

10:45 – 11:00

Coffee Break

11:00 – 11:45

2. Orgány verejnej moci

 • Povinnosti jednotlivých orgánov verejnej moci v rámci ich pôsobnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

11:45 – 12:45

Lunch

12:45 – 13:30

3. Jednotka CSIRT

 • Akreditácia

13:30 – 13:45

Coffee Break

13:45 – 14:30

3. Jednotka CSIRT

 • Úlohy jednotky CSIRT a povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 15:30

3. Jednotka CSIRT

 •  Alternatívne spôsoby zabezpečenia plnenia úloh jednotky CSIRT

15:30 – 16:00

Záver

 • diskusia, zhrnutie

Kombinácia výkladu, diskusie, praktických ukážok

V cene kurzu:

 • Podkladová prezentácia
 • Podkladové materiály 
 • Certifikát od TAYLLOR & COX
 • občerstvenie a obed
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 7 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška -
 • Predpoklady

  -

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 540 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Jozef A.
 • 10.02.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ako každý raz aj tento krát, výborné znalosti lektora a výborná prezentácia.

 • Michaela G. P.
 • 10.02.22
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Už tradične vynikajúce obsahovo bohaté školenie vedené vysoko profesionálnym školiteľom.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.02.22

Kurz ako vždy výborný.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.02.22

Výborná znalosť problematiky od lektora, otvorená diskusia.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.02.22

Dobre zvládnuté školenie.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?