The Challenge of Egypt

Najprepracovanejšia simulácia pre riadenie projektov. Obsahuje to najlepšie z Waterfall a Agile. Chcete využiť agile pre úspešné riadenie projektov? Pripraviť váš tím na prechod z waterfall na agile? Alebo vyšperkovať waterfall metodiku k dokonalosti? Pre tieto a ďalšie situácie Vás čaká množstvo aktivít, vďaka ktorým získate nové skúsenosti a vďaka ktorým sa zdokonalia schopnosti celého tímu.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina kurzu

1 hra, v 2 verziách: PRINCE2 / Waterfall a SCRUM / Agile

Klasické projektové role sa menia. Omnoho väčší dôraz je kladený na proaktívny prístup, tímovú spoluprácu a integráciu.

Organizácie sa snažia zefektívniť svoj prístup k riadeniu projektov. Požiadavky na Project Management sú vysoké. Metodika musí vyhovovať ich špecifickému prostrediu, veľkosti a byť konkurencieschopná. Je agile tým správnym riešením, na dynamicky meniace sa požiadavky projektov? Vyberte si pre svoj tím simuláciu zameranú na tradičné alebo agilné projektové riadenie.

Cieľová skupina kurzu

- Toto je budúcnosť školení -

U nás sa hrajú aj manažéri z EmbedIT. Zabezpečujú IT od návrhu aplikácií po ich podporu pre PPF (Home Credit Group a Air Bank) Ich aplikácie využíva 45 milionov zákazníkov v 11 krajinách. EmbedIT má 800+ zamestnancov, ktorí sa starajú o 20 dátových centier po celom svete s objemom viac ako 200 miliónov transakcií denne.

Je vám táto situácia na projektoch povedomá?

Riešite niektorý z nižšie uvedených problémov na projektoch? Potom je táto  Business Simulation určená práve Vám!

Problém: je lepšie využiť na vaše projekty Agile, alebo Waterfall?

Chcete vylepšiť riadenie projektov a preto ste sa rozhodli o prechod z waterfall na agile? Alebo využitie agile pri waterfall projektoch? Pokúsili ste sa niekedy spojiť to najlepšie z oboch prístupov? Projekty často zlyhávajú práve preto, že sa nevyužíva správna metodika.

Riešenie a možnosti, ktoré vám ukáže táto projektová simulácia:

Obe metodiky sú krajné extrémy. Žiadna nieje správna ani nesprávna. Ale kúzlo je v tom, že využijete vhodnú metodiku v správnom momente. Žiadna z variant totiž nie je automaticky lepšia. V agilných projektoch sa dávajú veľké kompetencie tým, ktorí riešia projektovú agendu sami. Pokiaľ nemajú dostatočné kompetencie a kvalifikáciu, môže to byť spúšťačom problémov na projekte. 

 • Ukážeme vám, kedy ktorý prístup využiť
 • Naučíme vás pracovať s nástrojmi, ako Agilometer (pomôcka, ktorá vám napovie, ktorý prístup je v danej situácií optimálny)
Workflow agilných projektov je úplne odlišný, od tradičného “waterfall” riadenia (príklad)

Exotická dovolenka (agile prístup) Cieľovú destináciu si vyberiem v ponuke last minute. Všetko čo si potrebujem so sebou vziať je kreditka, nasadnem do lietadla a ďalšie kroky budem riešiť postupne po prílete podľa situácie. Nemám stanovený žiadny rozpočet. Financie míňam podľa potreby. Môžem tam minúť naozaj veľa peňazí. Na druhú stranu, rozhodujem sa podľa momentálnej situácie a aktuálnych potrieb.

Exotická dovolenka (waterfall prístup) Ide o dosť plánovací štýl. Vopred si vyberiem cieľovú destináciu, termín príletu aj odletu. Spíšem si zoznam vecí v batožine a maximálne náklady. Vytvorím itinerár a následne budem postupovať podľa plánu. Nevýhoda: v polovici dovolenky sa mi môj naplánovaný program prestane páčiť, pretože objavím nové miesta, ktoré by som chcel navštíviť radšej. Moja energia a zdroje, ktoré som investoval do plánovania sú premárnené.

Problém: pravdepodobne neriešite kľúčové parametre projektu

Množstvo organizácii má už zavedenú internú metodiku pre riadenie projektov. Napriek tomu projekty zlyhávajú. Častý problém je, že metodika funguje iba cez 3 parametre, ktoré definuje starý projektový trojimperatív (čas, cena, kvalita).

Riešenie, ktoré vám ukáže táto projektová simulácia

Nový prístup k riadeniu projektov je založený na 6 merateľných parametroch. U väčšiny projektov pritom nie je splnený minimálne jeden z týchto kľúčových ukazovateľov, napríklad riadenie rizík. V tomto konkrétnom príklade je veľký problém nastaviť max. mieru rizika vopred, napr. súčty rizík v pomere k nákladom. Respektíve, či chcete projekt realizovať nech sa deje čo sa deje, alebo nie. Ukážeme vám, ako metodicky riadiť projekty cez všetky kľúčové metriky:

 • Cena - náklady na projekt
 • Čas - harmonogram projektu
 • Rozsah - čo budeme realizovať
 • Kvalita - miera naplnenia požiadaviek
 • Prínosy - Prečo tento projekt potrebujeme
 • Riziká - dopady na projekt vs. ich pravdepodobnosť

Ciele simulácie

 • Interaktívny kurz bez zbytočnej teórie, všetko je aplikované v praxi
 • Ukážeme vám, ako efektívne využiť best practitice Agile aj Waterfall
 • Budete riešiť praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu preklopiť teóriu do praxe
 • Zvýšite výkonové indikátory (KPI) projektu, pridanú hodnotu pre klienta
 • Na prepracovaných scenároch pochopíte role a ich závislosti podľa typu projektu

V čom je workshop výnimočný

Väčšina projektových školení má obsah z väčšej časti v teoretickej rovine

Praktická časť potom obsahuje len niekoľko všeobecných cvičení. Agilný aj Waterfall prístup je o dynamickom riadení projektov. Vyžaduje interakciu so všetkými zainteresovanými stranami.

Presne o tom je Challenge of Egypt: efektívne využitie Agile aj Waterfall v projektoch. Zameriame sa na tímovú spoluprácu a komunikáciu. Na elimináciu rizík, využitie kľúčových princípov a techník ako sú napríklad:

 • šprinty
 • agilometer
 • product backlog, deployment


V čom je workshop výnimočný

Harmonogram

09:00 – 09:30

Úvod do simulácie

 • predstavenie workshopu
 • zoznámenie účastníkov s materiálmi

09:30 – 09:45

Inštrukcie k projektu

09:45 – 10:45

Design projektu

Tím zostaví na základe požiadaviek koncept projektu

Risk Management

Risk Expert na základe prvej etapy pripraví plán rizík

Projektový plán

Na základe Dizajnu tím zostaví projektový plán, ktorý obsahuje 6 merateľných parametrov 

10:45 – 11:00

Coffee Break

11:00 – 11:20

Detailné plánovanie

 • Finalizácia plánu
 • Príprava všetkých projektových materiálov

11:20 – 11:40

Kick Off projektu

Tím pripraví zahájenie projektu. Pripraví jednotlivé role, agendu, procesy, atď...

11:40 – 12:10

ROUND 1

Tím má na relizáciu 1. etapy 30 minút

12:10 – 12:30

Round 1 - vyhodnotenie

 • Game leader vyhodnotí 1. etapu
 • Námety na zlepšenie, revízia chýb

12:30 – 13:10

Obed | Lunch menu

13:15 – 13:35

Round 2 - príprava

Na základe feedbacku team upraví procesy pre zlepšenie v druhom kole.

13:35 – 14:05

ROUND 2

Tím má na realizáciu 2. etapy 30min.

14:05 – 14:25

Round 2 - vyhodnotenie

 • Game leader vyhodnotí 2.  etapu
 • Námety na zlepšenie, revízia chýb

14:25 – 14:45

Round 3 - príprava

Na základe feedbacku team upraví procesy pre zlepšenie v ďalšom kole.

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 15:30

ROUND 3

Tím má na realizáciu 3. etapy 30min.

15:30 – 15:50

Round 3 - vyhodnotenie

 • Game leader vyhodnotí 3 etapu
 • Námety pre zlepšovanie, revízia chýb
 • Ako sme sa zlepšili a poučili v projektoch

15:50 – 17:00

Záver

 • Zhrnutie
 • Aplikácia poznatkov v praxi

Simulácia projektu bude prispôsobená vašim špecifickým potrebám.

 • Počet osôb: 8-12
 • Dĺžka simulácie: 1-2 dni
 • Kvalifikačné predpoklady: nie sú podmienkou
 • Dĺžka bloku 60 minut
 • Vyučovacích hodín 8 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Prakticky
 • Predpoklady

  Žiadne. Simulácia je určená všetkým členom projektového tímu bez ohľadu na skúsenosti.

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 25 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Tereza M.
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Výborný.

 • Tomáš H.
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Příjemný přístup, zábavná forma, učení komunikace a spolupráce.

 • Jana H.
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Ujasnění nových prvků v rámci této metody projektového řízení.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Velmi dobré.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Konkrétní postupy využitelné v praxi.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Škola hrou, praktický příklad.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Kurz byl pro mě velkým přínosem. Díky simulaci jsem objevila naše slabé stánky a kde zapracovat. Školitel opět na jedničku.

 • GDPR Anonymizováno
 • 19.12.18
 • Ministerstvo zdravotnictví

Přiznám se, že mě kurz velmi překvapil, že jsem sem šla s velkými pochybnostmi o malém přínosu, ale nakonec hodnotím velmi kladně.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?