Certifikácia PCI DSS

Okrem personálnej certifikácie bude určite Vašim ďalším cieľom získať certifikáciu (compliance) na organizáciu. Consorcium PCI DSS definuje 4 certifikačné úrovne. Líšia sa podľa typu spracovanie platobných transakcií a ich objemu.

  Certifikácia PCI DSS

  PCI DSS Compliance

  Úroveň (PCI DSS Level)

  Validačné požiadavky

  1. level

  Realizovanie auditu prostredníctvom externého audítora (QSA) alebo certifikovaného interného audítora (ISA) s výstupnou Správou o zhode (ROC) + Štvrťročný scan od ASV (pokiaľ je možné aplikovať)

  2. level

  Realizovanie auditu prostredníctvom externého audítora (QSA) so Správou o zhode (ROC) alebo vyplnenie SAQ dotazníku vrátane Osvedčenia o zhode (AOC) prostredníctvom certifikovaného interného audítora (ISA) + Štvrťročný scan od ASV (pokiaľ je možné aplikovať)

  3. level

  Vyplnenie SAQ dotazníku vrátane Osvedčenia o zhode (AOC) + Štvrťročný scan od ASV (pokiaľ je možné aplikovať)

  4. level

  E- commerce obchodníci:
  Vyplnenie SAQ dotazníku vrátane Osvedčenia o zhode (AOC) + Štvrťročný scan od ASV (pokiaľ je možné aplikovať)

  Non e-commerce obchodníci:
  Vyplnenie SAQ dotazníku vrátane Osvedčenia o zhode (AOC) + Štvrťročný scan od ASV (pokiaľ je možné aplikovať)


  Chcete získať darček k narodeninám?