PeopleCert | Certifikácia

Získajte certifikát z pohodlia domova.

Axelos (vlastník metodiky a licenčných práv na best management practice) si vybral PeopleCert ako svojho jediného zástupcu pre akreditáciu a podporu medzinárodných ATO (Accredited Training Organisation). TAYLLORCOX je nielen držiteľom štatútu ATO, ale zároveň aj ACO (Accredited Consulting Organisation) potvrdzujúce vysokú profesionalitu a aplikáciu know how v praxi. Zároveň sme najväčším poskytovateľom portfólia Axelos na Slovensku aj v Českej republike.

  PeopleCert | Certifikácia

  ONSITE certifikácia

  Absolvujte prezenčnú certifikačnú skúšku v našich priestoroch v listinnej podobe.

  ONSITE certifikácia

  Kde, kedy a ako absolvovať onsite skúšku?

  Pre úroveň školenia FOUNDATION
  • Kedy: skúška sa vykonáva v posledný deň školenia
  • Ako a kde: v listinnej podobe v našich priestoroch
  Doplňujúce informácie:
  • Dĺžka: 40 / 60 minút (záleží od konkrétneho kurzu) + 15% času ku skúške v prípade, že skladáte skúšku v inom jazyku, než je Váš materinský jazyk
  • Formát: test, výber odpovede
  • Povolené pomôcky: NIE, knihy a elektronické pomôcky pri skúške nie sú povolené - Politika uzatvorenej knihy
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania
  Pre úroveň školenia PRACTITIONER
  • Kedy: skúška sa obvykle vykonáva s odstupom času, cca týždeň až dva po realizácii školenia
   • termín realizácie skúšky si vyberiete z dostupných nami naplánovaných termínov - po školení (podľa Vášho zváženia) nás kontaktujte na e-mail: [email protected] s požiadavkou vykonania skúšky a my Vám zašleme najbližšie dostupné termíny
  • Ako a kde: v listinnej podobe v našich priestoroch
  Doplňujúce informácie:
  • Dĺžka: 150 / 180 minút (záleží od konkrétneho kurzu) + 15% času ku skúške v prípade, že skladáte skúšku v inom jazyku, než je Váš materinský jazyk
  • Formát: scenár s otázkami
  • Povolené pomôcky: ÁNO, Core Guidance k príslušnej metodike - eBook / Hard Copy - Politika otvorenej knihy
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania
  • pred školením obdržíte na Váš email (uvedený v dotazníku) priamo od certifikačnej autority PEOPLECERT žiadosť o aktivácii konta
  • !!! aktivácia konta je možná do 5 dní od doručenia e-mailu - následne nebude možné konto aktivovať
  • realizujte prezenčnú skúšku v našich priestoroch
   • úroveň Foundation: v posledný deň školenia
   • úroveň Practitioner: s odstupom času, po dohode termínu
  • výsledky skúšky spolu s hodnotením a certifikátom vo formáte pdf. Vám budú zaslané do Vášho konta. V prípade, že máte záujem o doručenie originálu certifikátu v tlačenej podobe, je potrebné, aby ste si ho stiahli z Vášho PeopleCert konta a zaslali nám ho vo formáte pdf. na vytlačenie.
  E-book - Core guidance obdržíte k certifikačnej skúške v úrovni školenia Foundation. E-book - Core guidance je potrebný pre absolvovanie školenia a certifikáciu v úrovni Practitioner.
  • do Vášho emailu počas školenia obdržíte voucher (online skúška) / kód skúšky (prezenčná skúška) k úrovni Foundation, a to priamo od certifikačnej autority PeopleCert s organizačnými pokynmi.  Daný voucher (online skúška) / kód skúšky (prezenčná skúška) zadáte do svojho konta PeopleCert a následne v časti My e-books budete mať k dispozícii E-book - Core guidance.

  ONLINE certifikácia

  Absolvujte online certifikačnú skúšku z pohodlia domova - ONLINE PROCTORED EXAM

  ONLINE certifikácia

  Kde, kedy a ako absolvovať online skúšku?

  Pre úroveň školenia FOUNDATION
  • Kedy: termín a čas si vyberiete z mnohých verejne dostupných termínov - podľa Vašich preferencií
   • počas školenia do Vášho emailu obdržíte voucher na skúšku aj s organizačnými pokynmi
   • platnosť voucheru je 1 rok od obdržania
   • vo Vašom PeopleCert konte si uplatníte obdržaný voucher (bližšie informácie o konte PeopleCert nájdete v časti #1. Naplánujte si skúšku)
   • naplánujete si skúšku (do ukončenia platnosti voucheru)
  • Kde: z takmer akéhokoľvek miesta, ktoré si vyberiete
  • Ako: v online podobe, prostredníctvom aplikácie ExamShield (bližšie informácie o aplikácii ExamShield nájdete v časti #3. Aplikácia ExamShield) a pod dohľadom online supervízora
  • Čo potrebujete: osobný počítač, webovú kameru a pripojenie na internet
  Doplňujúce informácie:
  • Dĺžka: 40 / 60 minút (záleží od konkrétneho kurzu) + 15% času ku skúške v prípade, že skladáte skúšku v inom jazyku, než je Váš materinský jazyk
  • Formát: test, výber odpovede
  • Povolené pomôcky: NIE, knihy a elektronické pomôcky pri skúške nie sú povolené - Politika uzatvorenej knihy
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania
  Pre úroveň školenia PRACTITIONER
  • Kedy: termín a čas si vyberiete z mnohých verejne dostupných termínov - podľa Vašich preferencií
  • počas školenia do Vášho emailu obdržíte voucher na skúšku aj s organizačnými pokynmi
  • platnosť voucheru je 1 rok od obdržania
  • vo Vašom PeopleCert konte si uplatníte obdržaný voucher (bližšie informácie o konte PeopleCert nájdete v časti #1. Naplánujte si skúšku)
  • naplánujete si skúšku (do ukončenia platnosti voucheru)
  • Kde: z takmer akéhokoľvek miesta, ktoré si vyberiete
  • Ako: v online podobe, prostredníctvom aplikácie ExamShield (bližšie informácie o aplikácii ExamShield nájdete v časti #3. Aplikácia ExamShield) a pod dohľadom online supervízora
  • Čo potrebujete: osobný počítač, webovú kameru a pripojenie na internet
  Doplňujúce informácie:
  • Dĺžka: 150 / 180 minút (záleží od konkrétneho kurzu) + 15% času ku skúške v prípade, že skladáte skúšku v inom jazyku, než je Váš materinský jazyk
  • Formát: scenár s otázkami
  • Povolené pomôcky: ÁNO, Core Guidance k príslušnej metodike - eBook / Hard Copy - Politika otvorenej knihy
  • Platnosť certifikátu: 3 roky od vydania

  Získajte certifikát kdekoľvek a kedykoľvek

  Váš voucher na online certifikačnú skúšku od nás obdržíte počas školenia do emailu aj s organizačnými pokynmi ku skúške.

  Po obdržaní voucheru postupujte nasledovne:
  • Vytvorte si svoje PeopleCert konto (pokiaľ už nemáte z minulosti vytvorené)
  • Prihláste sa do svojho konta


  • V časti "Register for your exam" zadajte svoj kód voucheru, následne kliknite na tlačidlo "Submit"
  • Doplňte ďalšie údaje (ak budete vyzvaný k vyplneniu príslušných polí)
  • Zobrazia sa údaje o vašej skúške
  • Rezervujete si termín a čas skúšky
  • Obdržíte potvrdzovací email o vašej registrácii ku skúške s podrobnosťami ku skúške ( taktiež dostupné vo vašom konte PeopleCert)
  • Postupujte podľa obdržaných pokynov
  • Absolvujete online certifikačnú skúšku

  Získajte E-book - Core guidance

  E-book - Core guidance obdržíte k voucheru na certifikačnú skúšku v úrovni školenia Foundation. E-book - Core guidance je potrebný pre absolvovanie školenia a certifikáciu v úrovni Practitioner.
  • prihláste sa do svojho profilu PeopleCert,
  • do poľa PeopleCert Code“ zadajte kód voucheru, ktorý ste obdržali. Zobrazí sa Vám potvrdzovacie okno na odsúhlasenie akcie. Následne si môžete vybrať jazyk e-booku, ak už nebol vopred predvolený k objednanému voucheru,
  • obdržíte e-book, ktorý nájdete v karte „My ebooks“,
  • po kliknutí na svoj e-book budete presmerovaný do knižnice „Peoplecert VitalSource“, kde môžete s e-bookom pracovať (zvýrazňovať, vytvárať záložky a anotácie) a taktiež si môžete e-book stiahnuť na štúdium offline.

  Ako tieto funkcie fungujú, môžu zistiť v nasledujúcom videu: https://support.vitalsource.com/hc/en-us/articles/4407519699351-Video-Getting-Started-withBookshelf

  Pre vykonanie skúšky zabezpečte:
  • osobný notebook s prístupom do konta administrátora / správcu systému
   • neodporúčame používať pracovný notebook - možné technické problémy počas realizácie skúšky!
   • samotné povolenie prístupu administrátorom systému nie je postačujúce
  • operačný systém Windows alebo macOS 
  • pripojenie k internetu
  • reproduktory, mikrofón, klávesnicu, myš a webovú kameru (zabudovanú alebo externú), ktorú môžete otáčať
  Taktiež nezabudnite:
  • platný preukaz totožnosti (OP, PAS) pre overenie účastníka
  • počas skúšky musíte byť jedinou osobou v miestnosti. Miestnosť počas vykonávania skúšky: s dostatočným osvetlením a bez rušivých zvukových alebo iných vplyvov.
  • na Vašom pracovnom stole nie sú povolené knihy alebo poznámky (používanie tlačených slovníkov je povolené len pre skúšky ITIL a DevOps Institute)
  • mobilné telefóny majte nastavené na tichý režim
  • inštalácia aplikácie ExamShield.

  Intuitívna a jednoduchá inštalácia a používanie

  Aby ste mohli skúšku absolvovať, musíte si nainštalovať aplikáciu EXAM SHIELD. Aplikáciu si stiahnete vo vašom Peoplecert konte, po zadaní voucheru v časti "Register for your exam". Aplikácia EXAM SHIELD je k dispozícii aj prostredníctvom obchodu Microsoft Store. Aplikácia musí byť spustená bez využitia virtuálnych softvérov (napr. Virtual Box, Sandbox) a všetky ostatné programy a aplikácie musia byť počas inštalácie a vykonávania skúšky vypnuté (napr. webové prehliadače,aplikácie z balíku Office).

  Inštaláciu by ste mali dokončiť najneskôr 1 hodinu pred skúškou - „CHECK SYSTEM“ (kontrola systému) pre potvrdenie, že váš systém spĺňa technické požiadavky. Mali by ste tiež skontrolovať, že máte platný preukaz totožnosti s fotografiou a že môžete webovú kameru otočiť o 360 °.

  Najmenej 10 minút pred zahájením skúšky stlačte tlačidlo EXAM SHIELD „OK“ a počkajte na príchod školiteľa, kým ešte nie je online. Pop-up správa vás upozorní, ak je potrebné zavrieť niektorú aplikáciu, aby bolo možné pokračovať v skúške. Potom vás intuitívny sprievodca prevedie pripojením k vášmu Proctorovi a začatím skúšky. Pred začatím skúšky Vám odporúčame skontrolovať pokyny ku skúške, ktoré sú dostupné po kliknutí na odkaz „Exam Guidelines“  v dolnej časti obrazovky, naskenujte svoje ID a prejdite si tutoriál.

  Keď sa váš proktor pripojí ku skúške, dostanete nasledujúce inštrukcie:
  • Kontrola kompatibility operačného systému a dostatok úložného priestoru na hard disku
  • Kontrola funkčnosti mikrofónu - skontrolujte výkon zvuku a videa
  • Kontrola funkčnosti webkamery - skontrolujte výkon videa
  • Kontrola internetového pripojenia
  • V prípade potreby ukážte svoje ID na kameru
  • Ukážte svoju izbu a svoj stôl
  • Zdieľajte svoju obrazovku s proktorom
  • Potvrďte svoje osobné údaje. Ak sú niektoré informácie nesprávne, informujte o tom svojho online proktora.
  • Váš online proktor vám dá vedieť, kedy budete pripravení začať skúšku!
  •  Po dokončení skúšky sa odporúča odinštalovať aplikáciu ExamShield.

  Takto vyzerá výsledkový mail o úspešnom absolvovaní.

  Výsledky skúšok možné spravidla očakávať cca do týždňa od zloženia skúšky.

  Po novom si certifikát sťahuje účastník sám. Z dôvodu ochrany osobných údajov už nemáme k Vašim certifikátom prístup. Certifikát si jednoducho stiahne tak, že kliknete na červené tlačidlo, ktoré Vás presmeruje na prihlásenie do súkromného profilu. Tu je možné stiahnuť certifikát.

  • Nezabudnite heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii.

  Stiahnite si oficiálne PeopleCert pokyny k online certifikačnej skúške

  Stiahnite si oficiálne PeopleCert pokyny k online certifikačnej skúške

  Programy PeopleCert

  TAYLLORCOX ponúka kompletné portfólio riešení Axelos Best Practices. Podporujeme vás pri vedení vašich vlastných školiacich kurzov Axelos poskytovaním školení, skúšok a podporných služieb.  

  PeopleCert  Chcete získať darček k narodeninám?