Ag info

AG info spolupracuje s výzkumnými ústavy, zejména pak s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem zemědělské techniky. 

GDPR

Hodnotenie preškolených zamestnancov

  • Adéla M.
  • 23. 04. 2018
  • Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Velmi dobrý.

Chcete získať darček k narodeninám?