Atris

Společnost Atris s.r.o. zpracovává projektové dokumentace pozemních a dopravních staveb, vykonává činnosti koordinátora BOZP na staveništi, zajišťuje inženýrskou činnost a technický dozor na stavbách (TDS), zpracovává výkazy a rozpočty staveb.

PRINCE2®

Chcete získať darček k narodeninám?