Consulting & Education Partners, s.r.o.

Slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odborného poradenstva a verejného obstarávania. Naša spoločnosť vznikla v lete v roku 2007 ako združenie profesijného kapitálu samostatne pôsobiacich expertov.Od začiatku sme si zakladali najmä na kvalifikovaných zamestnancoch, konzultantoch a poradcoch v oblastiach riadenia, vzdelávania a ekonomiky.Našimi klientmi sú organizácie verejnej správy, spoločnosti súkromného sektora a takisto aj neziskový sektor.

Verejné obstarávanie

Hodnotenie preškolených zamestnancov

  • Galina S.
  • 21. 06. 2022
  • Indexačná doložka v stavebných zákazkách

Kvalitne, metodicky spracované podklady s adekvátnym výstupom z praxe ! 

Chcete získať darček k narodeninám?