Metodika

Nejde o zručnosti, ale najmä o skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť, ale môžeme ich efektívne rozvíjať.

My sme zvolili veľmi účinné a moderné prostriedky vo vzdelávacom procese jednotlivých kurzov: 

  - sebapoznávací test, práca s typológiou, riešenie modelových situácií – role plays,
  - analýza videorozhovoru, komunikačná hra, best practise, diskusia a komentár, panelová diskusia,
  - riešenie prípadových štúdií, skupinová práca, skladačka a spojovačka, facilitovaná skupinová diskusia,
  - ice breaking aktivita, sebareflexia, individuálna a skupinová práca, tréning relaxačných techník.
 • vhodné pre začiatočníkov i pokročilých
 • zrozumiteľné, jasné a populárne
 • potrebné v každodennom osobnom i pracovnom živote

  Chcete získať darček k narodeninám?