Indexačná doložka v stavebných zákazkách

Indexačná doložka je nevyhnutnosť najmä pri stavebných zákazkách. Neexistuje „univerzálna indexačná doložka“. Na kurze od TAYLLORCOX si  prakticky, na reálnych rozpočtoch ukážeme, ako môžeme vytvoriť indexačnú doložku v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 zo dňa 16.05.2022 a Metodickým pokynom č. 19/2022 vydaným Ministerstvom dopravy a výstavby SR,  na rôzne typy stavieb, s rôznymi lehotami výstavby.

Ako vytvoriť indexačnú doložku nám ukážu lektori, ktorí pôsobia dlhé roky v oblasti cenárstva a pôsobia ako súdni znalci pre oblasť stavebníctva

S nami sa môžete vyhnúť problémom s uzatváraním dodatkov z titulu navýšenia cien stavebných materiálov v už existujúcich zmluvách alebo pri budúcich realizáciách stavebných prác.

Kurz nie je možné absolvovať online ! Praktické zameranie kurzu posúva teóriu do úzadia !

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určený ?

Praktické zameranie kurzu vyžaduje u účastníkov predchádzajúce skúsenosti a vedomosti z oblasti verejného obstarávania. Kurz preto odporúčame najmä:

 • verejným obstarávateľom
 • obstarávateľom
 • rozpočtárom
 • uchádzačom

Na základe vytvorených indexačných doložiek ( nami vytvorených) zistíme, aké cenové navýšenie môžeme predpokladať pri realizácii Diela – dôležité aj pre zastupiteľstvá, ktoré nakoniec musia odsúhlasiť navýšenie cien. Indexačné doložky nepatria len do zákaziek realizovaných podlimitným alebo nadlimitným postupom, ale aj do zákaziek s nízkou hodnotou a tých sa realizuje najviac.

Komu je určený ?

Prínosy kurzu

 • na praktických príkladoch pochopíte, prečo neexistuje „univerzálna“ indexačná doložka
 • na praktických príkladoch si ukážeme ako máme postupovať pri vytvorení indexačnej doložky
 • naučíte sa čo môže byť základom pre výpočet cenového navýšenia
 • dozviete sa aké doklady by sme mali vyžadovať od uchádzačov v ponukách a na základe akých dokladov si zhotovitelia môžu uplatniť navýšenie ceny diela (na základe indexačnej doložky v zmluve )


  Zameraný na cieľ !

  Teoretických kurzov je trhu viac než dosť. V našom kurze na teóriu takmer zabudnite ! Až 90 % časti z kurzu je zameraných na dosiahnutie jediného cieľa kurzu a to ukázať Vám ako správne vytvoriť indexačnú doložku ! Mnohí si určite poviete na čo mi to bude???? Vzorov, návodov nájdem na internete viac než dosť. 

  VEĽKÝ OMYL ! Univerzálna indexačná doložka totiž neexistuje !! Ak sa ju aj tak rozhodnete opísať z iných verejných obstarávaní, je veľká pravdepodobnosť, že Vaša snaha a čas stravený vypracovaním doložky bude zbytočný. PREČO ?? Vaša indexačná doložka môže byť v reálom uplatňovaní nepoužiteľná a ťažko aplikovateľná.

  Zverte sa do rúk odborníkov, ktorí najmä z praxe vedia čo naozaj verejný obstarávateľ, obstarávateľ, rozpočtár potrebuje, aby sa naučil ako postupovať pri vytváraní indexačnej doložky. S týmito vedomosťami budete mať informácie akým spôsobom môže indexačná doložka ovplyvniť konečnú cenu diela a zhotoviteľ bude vedieť za akých podmienok a o koľko môže navyšovať cenu diela. 

  Reálne modelové scenáre

  Na školení pracujete s reálnymi predmetmi zákazok a rozpočtami. Na základe zadania v skupinách samostnatne vyhľadávate a overujete potrebné informácie, s ktorými následne pracujete pri vytváraní indexačej doložky. Následne obhájite / vysvetlíte svoj postup pri vytváraní doložky a diskutujete s odborníkmi o správnosti krokov. Lektori individuálne pristupujú ku každej skupinke s podnetnými radami a odporúčeniami z praxe. 

  Reálne modelové scenáre

  Harmonogram

  09:00 – 10:30

  • Dodatky k zmluve o Dielo v zmysle Všeobecného metodického usmernenia ÚVO  
  • Prečo neexistuje „univerzálna“ indexačná doložka pre stavebné zákazky ?
  • Indexačná doložka podľa druhu stavby
  • Kľúčové položky alebo indexácia celého Diela ?
  • Indexačná doložka do „novej zmluvy“
  • Indexačná doložka do „ už existujúcej zmluvy“
  • Indexačné doložky pri dielach s dobou realizácie menej ako 12 mesiacov
  • Metodický pokyn č. 19/2022 Ministerstva dopravy a výstavby SR – mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri stavebných prácach
  • Vytvorenie indexačnej doložky na základe Metodického pokynu č. 19/2022 Ministerstva dopravy a výstavby SR

  10:30 – 10:45

  Coffee break

  10:45 – 12:30

  • Praktická časť : Vytváranie indexačnej doložky
  • predmet zákazky: cyklotrasy, chodníky
  • predmet zákazky: zníženie energetickej náročnosti budov
  • predmet zákazky: vybudovanie zberných dvorov
  • predmet zákazky: športová hala

  12:30 – 13:00

  Obed

  13:00 – 15:00

  • Praktická časť : Vytváranie indexačnej doložky (pokračovanie)
  • Ako eliminovať riziko zneužitia indexačnej doložky uchádzačmi/zhotoviteľmi ?
  • Vypočítaj cenové navýšenie na základe vytvorenej indexačnej doložky

  15:00 – 15:15

  Coffee break

  15:15 – 16:00

  • Diskusia, Záver

  Po absolvovaní kurzu by mal absolvent byť schopný vytvoriť indexačnú doložku pre konkrétny typ zákazky a zmluvy verejeného obstarávania. 

  • Dĺžka bloku 45 minut
  • Vyučovacích hodín 7 hodín
  • Občerstvenie ÁNO | Coffee break | Obed
  • Skúška NIE | Po skončení kurzu účastník obdrží potvrdenie o absolvovaní kurzu.
  • Predpoklady
   • Kurz vyžaduje minimálne základné zručnosti v oblasti verejného obstarávania 
   • Štúdium a orientácia vo Všeobecnom metodickom usmernení ÚVO k zákonu 343 /2015 Z.z. 

  Ing. Juraj Nagy

  • Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o./Znalecká a expertízna organizácia/
  • Znalec v odbore Stavebníctvo, odborník na posúdenie mimoriadne nízkej ponuky
  • Odborník v oblasti indexačných doložiek v stavebníctve | Lektor 

  Ing. Marek Ďubek, PhD

  • Odborník v oblasti indexačných doložiek v stavebníctve
  •  Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o./Znalecká a expertízna organizácia/
  • Odborný konzultant a znalec v odbore Stavebníctvo, odborník na cenárstvo a odborník na časové plány
  • Lektor 


  Ing. Zuzana Lenická

  • lektor v oblasti verejného obstarávania 
  • moderátor kurzu Indexačná doložka v stavebných zákazkách 
  • odborník v oblasti verejného obstarávania
  • realizuje procesy zadávania zákaziek  pre subjekty verejnej správy financované z verejných zdrojov
  • konzultant v oblasti verejného obstarávania pre súkromné spoločnosti


  Ako kurz hodnotia absolventi?

  V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

  • Galina S.
  • 21.06.22
  • Consulting & Education Partners, s.r.o.

  Kvalitne, metodicky spracované podklady s adekvátnym výstupom z praxe ! 

  • Lukáš Š.
  • 21.06.22
  • Mesto Holíč

  Výborné školenie 

  • Marianna F.
  • 21.06.22
  • Mesto Dunajská Streda

  Spokojná

  • Ľubomír D.
  • 21.06.22
  • Mesto Dunajská Streda

  Za mňa super školenie 

  • Eva G.
  • 21.06.22
  • Mesto Dubnica nad Váhom

  Veľmi záživné, praktické školenie 

  • GDPR - Anonymizované
  • 21.06.22
  • Slovak Legal Consulting, s.r.o.

  Kurz mi poskytol prehľad o uplatňovaných indexačných položkách v zmluvách vo verejnom obstarávaní, ktoré plánujem využiť aj v zmluvách medzi súkromnými osobami.

  Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

  Vaše hodnotenie
  *****

  Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

  Zavolajte nám a my vám poradíme.

  Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

  *položky označené hviezdičkou sú povinné

  Chcete získať darček k narodeninám?