ISO 22301 BCM MANAGER

Aktualizovaná verzia Business Continuity Management (ISO/IEC 22301) je ešte viac zameraná na komplexný workflow BCMS od návrhu, cez implementáciu, až po optimalizáciu a proaktívnu elimináciu hrozieb. Znalosti využijete vo všetkých odvetviach, typoch i veľkostiach organizácií. 

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určený?

A prečo absolvovať program Business Continuity Manager ISO 22301

Pre niektoré organizácie je táto manažérka pozícia kľúčová. Organizácie sú stále viac závislé na IT, ale aj podporných externých službách. Nečakané výpadky služieb tak výrazne poškodzujú renomé spoločnosti a znižujú konkurencieschopnosť. 

Preto sa stále viac organizácií zameriava na tvorbu Disaster recovery plánu a integrujú Business Continuity Management System (BCM) do štandardných procesov organizácie.

V menších i stredných spoločnostiach je kompetencia BCM väčšinou ako doplnok pracovnej náplne v manažérsky pozíciach, najčastejšie:

 • CEO’s, CIO’s
 • Interný Audítor
 • IT Management, Compliance, Risk
 • Project, Process, alebo Quality Manager
Business Continuity ISO 22301

Ciele kurzu

 • Vytvoriť štandardizované havarijné plány
 • Znížiť finančné a iné straty pri výpadku služieb
 • Garantovať splniteľné záruky a čo najrýchlejšiu obnovu po havárii
 • Budovať prehľadné, štruktúrované a vzájomne prepojené plány / postupy / procedúry BCM

Benefity

Business Continuity Management je o identifikácii oblastí, ktoré môžu v prípade zlyhania prerušiť, ochromiť, či inak paralyzovať chod organizácie.

Kurz sa zameriava na realizáciu business impact analyses (analýzy dopadu ohrozenia), testovanie reakcií na hrozby, alebo realizáciu plánu obnovy.  Zo strategického hľadiska sa Business Continuity Management zameraiva na minimalizáciu finančných dopadov, zvyšovanie efektivity a vytváranie konkurenčnej výhody s omocou Business Continuity Plánov.

BCM podľa ISO 22301 identifikuje potenciálne hrozby pre organizáciu a ich dopad na chod organizácie.  Business Continuity Management Framework pomáha budovať flexibilný a pritom efektívny štýl riadenia procesov, ktorý ochráni záujmy zainteresovaných strán, rovnako tak aj kľúčových aktív spoločnosti.

Najväčšie prínosy pre Vašu kariéru a organizáciu

 • Znižovanie finančných strát pri výpadku služieb;
 • Garancia splniteľných záruk a čo najrýchlejšia obnova havárií;
 • Prehľadné, štruktúrované a vzájomne prepojené plány / postupy / procedúry BCMS
benefity ISO 22301

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do BCM

 • Kedy a prečo riešiť BCM
 • Detailné vysvetlenie procesov
 • BCM podľa ISO 22301 v organizácii
 • Ako presadzovať a obhájiť implementáciu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

BCM Princípy

 • Terminológia
 • Kľúčové odborové štandardy
 • Spôsoby integrácie do organizácie
 • Plan-Do-Check-Act (PDCA) model

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 14:45

Implementácia BCMS

 • Analýza
 • Kľúčové postupy
 • Zaistenie kritických procesov
 • Ako správne vytvoriť scope projektu

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Scenario

 • BCM Case Study
 • Príklady a ukážky nasadenia

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Management a riadenie BCM

 • Politika
 • Stratégie a ciele
 • Role, zodpovednosti, kompetencie

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Plánovanie a podpora

 • Analýza dopadov a rizík
 • Disaster Recovery podľa BCM
 • Havarijné plány, plány obnovy
 • Stratégia obnovy podľa scenáru
 • Využiteľné zdroje, kapacity, testovanie BCM

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 14:45

Audit BCM

 • Interný audit
 • Analýza rizík
 • Biznis analýza
 • Záverečná správa z auditu

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

ISO 22301 BCMA Certifikácia

 • Exam tips
 • Záverečná skúška
 • ISO 22301 Business Continuity Manager

Absolventi kurzu si osvoja manažérske návyky potrebné pre výkon funkcie BCM. Ide najmä o postupy plánovánia, ustanovenia, zavedenia, prevádzky, monitoringu, správy, údržby a trvalého zlepšovania systému BCM z pohľadu pripravenosti na mimoriadne udalosti.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 16 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Kurz nevyžaduje kvalifikačné predpoklady

Trainer

Martin Tobolka

ISO 22301 Business Continuity Management Systems Approved Trainer & Lead Auditor

Audítor, Architekt, Project Manager v oblasti návrhu kontinuity činností. Hlavný autor akreditovaných kurzov ISO 22301 + BCM v TAYLLORCOX

Rozsah našich znalostí, ktoré predávame v rámci školení presahuje podobné kurzy. A to vďaka praktickým skúsenostiam trénera, ktorý má dlhoročnú prax v oblasti Business Continuity Managmentu. Na manažérskych spracovával havarijné plány a systémy krízového riadenia pre popredné spoločnosti s cieľom zaistiť ochranu ich podnikania

 • ISO 22301 Lead Auditor
 • Business Continuity Approved Trainer
 • Member of BCMS Institute for standard development

Certifikácia

Certified ISO 22301 Business Continuity Manager

Súčasťou akreditovaného programu je certifikačná skúška, ktorá sa uskutočňuje v posledný deň kurzu.

Úspešní absolventi získajú prestížny certifikát ISO 22301 BCM, ktorý je súčasťou medzinárodnej kvalifikácie BCMS (Business Continuity Management System) podľa ISO/IEC 17024 Conformity assessment & General requirements for bodies operating certification of persons. 

!!! Akreditačný poplatok za oficiálnu skúšku a vydanie certifikátu vo výške £200 + DPH je zahrnutý v cene vzdelávacieho programu. Záverečná skúška má formu písomného testu s výberom správnej odpovede z testovacích otázok. Z čoho sa písomný test skladá?

 • 40 otázok, 60 minút
 • politika uzavretej knihy
 • úspešná certifikácia min. 65% správnych odpovedí
 • Certifikát v anglickom jazyku, na vyžiadanie zaistíme znalecký preklad
 • platnosť certifikátu 3 roky od vydania

Všetko o BCM certifikácií >

business continuity management system

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

BCM app

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 51 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR Anonymizováno
 • 17.07.19
 • Česká pošta

Kurz splnil očekávání. O dané problematice jsem se dozvěděla relevantní informace, které využiji v rámci své pracovní činnosti. 

 • Jozef R.
 • 17.07.19
 • Česká pošta

Z kurzu jsem nadšený, velmi mi pomohl a nastínil cestu, kterou se máme jako organizace ubírat. Děkuji školiteli za jeho přístup. 

 • Aleš H.
 • 17.07.19
 • Česká pošta

Osobní přístup školitele s dostatečným výkladem.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.04.19
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
Super.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.04.19
 • Albert

Prospěšný jako základ pro přehled o BCM

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.04.19
 • Digiteq Automotive
Výborný.

 • Radek D.
 • 02.04.19
 • Gebauer & Griller

Výborné.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.12.18
 • ČD - Telematika

Velmi dobrý.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.12.18
 • Cofidis

S kurzem spokojenost po všech stránkách. Mohl by být jen delší.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.12.18
 • ČSOB

Velmi dobrý kurz.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?