Certifikácia BCM

Globálne sa rozdeľujú do dvoch skupín: systémové (audit organizácie) a personálne (na osoby). Táto certifikačná schéma podľa mezinárodného štandardu ISO 22301 je akreditovaná u IAF, Cyber Security.EYE a Examination Institute EXIN.

  ISO 22301 BCMA Certifikácia

  Priebeh certifikácie ISO 22301 BCMA

  Certified ISO 22301 Business Continuity Manager

  Súčasťou akreditovaného programu je certifikačná skúška, ktorá sa skladá v posledný deň kurzu.

  Úspešní absolventi získajú prestížny certifikát ISO 22301 BCM, ktorý je súčasťou medzinárodnej kvalifikácie BCMS (Business Continuity Management System) podľa ISO/IEC 17024 Conformity assessment & General requirements for bodies operating certification of persons.

  !!! Akreditačný poplatok za oficiálnu skúšku a vydanie certifikátu vo výške £200 + DPH je zahrnutý v cene vzdelávacieho programu. Záverečná skúška má formu písomného testu s výberom správnej odpovede z testovacích otázok. Z čoho sa písomný test skladá?

  • 40 otázok, 60 minút
  • politika uzavretej knihy
  • úspešná certifikácia min. 65% správnych odpovedí
  • Certifikát v anglickom jazyku, na vyžiadanie zaistíme súdny znalecký preklad

  ISO 22301 BCMA kurz>

  ISO 22301 BCMA certifikácia>


  ISO 22301 BCMA Certifikácia

  Chcete získať darček k narodeninám?