Čo je to BCM

V celom názve Business Continuity Management podľa ISO 22301 identifikuje potenciálne hrozby pre organizáciu a ich dopad na chod organizácie. BCM Framework pomáha budovať flexibilný a pritom efektívny štýl riadenia procesov, ktorý ochráni záujmy zainteresovaných strán, rovnako tak aj kľúčových aktív spoločnosti.

  Čo je to BCM

  Business Continuity Management je komplexný proces riadenia kontinuity činností

  Business Continuity Management je o identifikácii oblastí, ktoré môžu v prípade zlyhania prerušiť, ochromiť, či inak paralyzovať chod organizácie. Kurz sa zameriava na realizáciu business impact analyses (analýzy dopadu ohrození), testovanie reakcií na hrozby, alebo realizáciu plánov obnovy.  Zo strategického hľadiska sa Business Continuity Management zameriava na minimalizáciu finančných dopadov, zvyšovania efektivity a vytvárania konkurenčnej výhody s pomocou Business Continuity Plánov.

  Čo je to BCM

  Benefity BCM

  Zavedením Business Continuity Managementu získate

  Finančnú úsporu

  Napriek tomu, že investície do vzdelania manažérov a čas strávený implementáciou predstavujú finančné náklady, podľa štatistík predstavuje iba zlomok nákladov vynaložených na riešenie krizových situácií. ISO 22301 umožňuje získať lepšie poisťovacie podmienky.

  Náskok peed konkurenciou

  Neexisuje lepší spôsob, ako zdôrazniť klientom bezpečnosť a dôveryhodnosť vašej organizácie. Certifikácia ISO 22301 vydaná medzinárodne akreditovaným certifikačným orgánom je v mnohých prípadoch aj kvalifikačné kritérium pre získanie zakázky.

  Vyššiu efektivitu vďaka štandardizácii

  Framework BCM podľa ISO 22301 je postavený na medzinárodne osvedčenom modele plánovania "P-D-C-A", teda Plan - Do - Check - Act, ktorý bol aj v predchádzajúcom vydaní BS 25999.

  Okamžitú nápravu havárií a incidentov

  Pri incidentoch, prerušení funkčnosti, alebo výpadku služieb budete schopní prepnúť na núdzový záložný režim. Získaný čas využijete na riešenie nielen následkov, ale predovšetkým príčin týchto hrozieb.

  Manažérsky riadenú continuitu

  Zavedením procesov business continuity získate komplexný prehľad o vašej organizácii. Manažéri využívajú systém pre zlepšenie a realizáciu nových príležitostí.

  Súlad s legislatívou a požiadavkami EU

  Business Continuity Management pomáha plniť regulácie zákona o kybernetickej bezpečnosti, ochrane osobných údajov a rovnako tak certifikácia uľahčuje cestu k získaniu dotácií EU.

  Kontinuálne zlepšovanie

  V rámci certifikační auditů je organizace povinna realizovat interní audity alespoň 1x ročně. Proaktivní přístup k revizi BCM prokazatelně zlepšuje efektivnost systému.

  Ochrana dobrého jména

  Certifikát ISO 22301 posiluje image spolehlivé a bezpečné organizace. Pokud je vaší strategií uspět na trzích i jinak, než nejnižší cenou, prémiový certifikát ISO 22301 pomůže komunikovat benefity.

  Plán B

  Proč je dobré mít také plán "B" ..?

  Výsledky společností, které certifikovali organizaci dle  ISO 22301 mluví za sebe...

  86Reduce risk

  RISK MANAGEMENT

  86% believe that BCM planning improves business resilience. Improved mitigation of risks and robust platform for continued operation


  71Finance

  FINANCIAL PERFORMANCE

  71% reported increased revenue (gained from new business and customers as well as retention of existing customers). Improved commercial health and growth of the business


  82Recovery

  BUSINESS RECOVERY

  82% reported improved speed of recovery from incidents and disruptions. Improved continuity of business operations and ability to provide a seamless product/service to customers in the case of unexpected disruptions.


  87Finance

  OPERATIONAL IMPROVEMENTS

  87% activating BCM arrangements said that they effectively reduced business disruptions. Organization is better placed to foresee and prevent disruptions through Business Impact Analysis.


  83Reputation

  CORPORATE REPUTATION

  83% cite enhanced reputation and image amongst key stakeholders (including clients and shareholders).
  Improved confidence and external image as a reputable and reliable supplier.


  81Cost

  COST BENEFITS GAINS

  81% confirmed that the cost of developing BCM plans was justified by the benefits. Reduced costs associated with downtime and disruption.


  Chcete získať darček k narodeninám?