BPM - Basic

BPM - BASIC, resp. základy procesného riadenia Vám pomôžu získať znalosti o podstate a princípoch procesného riadenia, o štruktúre metód a nástrojov a ich využití v organizácii. Kurz odporúčame

 • procesným manažérom
 • pracovníkom SRK (systém riadenia kvality)
 • IT analytikom atď.
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia
 • procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia
 • produktoví manažéri a špecialisti
 • IT špecialisti a manažéri
Cieľová skupina

Ciele kurzu

 • naučiť sa vysvetliť základné pojmy z oblasti riadenia a zlepšovania podnikových procesov (čo je process)
 • získať znalosť o životnom cykle procesov – ovláda základy dizajnu, modelovania, výkonu, monitoringu a optimalizácie procesu
 • naučiť sa chápať podstatu a princípy procesného riadenia, pozná obsah a role procesného riadenia
 • získať znalosť o tom, ako postupovať pri implementácii procesného riadenia v organizácii
 • spoznať základný rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v prax

Odborné témy kurzu

Úvod do procesného riadenia
Proces
Dizajn / Modelovanie procesu
Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

BPM – Business Process Management

Zavedenie BPM v organizácii

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

Certifikácia

Business Process Management & Improvement Basic - BPM&I Basic

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Certifikačná skúška
 • test 50 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 75 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 25 bodov (50%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM - Basic), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
 • Certifikát (osvedčenie o absolvovaní) sa udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky
Certifikácia

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Úvod do procesného riadenia

 • História procesného riadenia

 • Všeobecné definície

  • Funkčné riadenie
  • Procesný prístup
  • Procesné riadenie
 • Princípy procesného riadenia

 • Prínosy procesného riadenia

09:45 – 10:30

Proces

 • Definícia
  • Proces
  • Podproces
  • Procesný krok
  • Činnosť
  • Úloha (Ako?)
  • Pridaná hodnota
  • Atribúty

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Proces

 • Rozdelenie procesov

  • Interné/Externé
  • Riadiace/Hlavné/Podporné/Metaprocesy
  • Podľa vyspelosti
  • Podľa rozsahu podpory IT
 • Procesný workflow

 • Životný cyklus procesu

  • Dizajn
  • Modelovanie
  • Výkon
  • Monitoring
  • Optimalizácia

Cvičenie 1: Identifikácia procesných krokov, činností a úloh na príklade procesu

11:30 – 12:15

Dizajn / Modelovanie procesu

 • Identifikácia a analýza

  • Vstupov a výstupov
  • Toku procesov
  • Hlavných účastníkov a prostriedkov procesu
 • Metodológia (IDEF, BPMN, EPC, ITIL)

 • Mapovacie nástroje (ARIS, VISIO, Archimed)

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Dizajn / Modelovanie procesu

 • Vytvorenie modelu

  • Diagram
  • Objekty
  • Pravidlá
 • Zodpovednosti v procese - RACI

Cvičenie 2: Vytvorenie modelu procesu a jednoduchej RACI

14:00 – 14:45

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • Výkon procesu (človek, systém, automatizácia, IT prostredie)
 • Ukazovatele výkonnosti procesu (PI, KPI, SLA, OLA)

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 15:45

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • Monitoring procesu

 • SMART

 • Zobrazenie ukazovateľov

15:45 – 16:30

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • BPI - Prístupy k zlepšovaniu procesov
 • Kontinuálne zlepšovanie (PDCA)
 • Projektové zlepšovanie procesov

16:30 – 17:00

Diskusia, zadanie práce na doma

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

BPM – Business Process Management

 • Definícia a základné pojmy
  • BPM (vrátane ISO)
  • TQM
 • Základná štruktúra podniku

09:45 – 10:30

BPM – Business Process Management

 • Procesný model
 • Procesná mapa
 • 10toro procesne riadenej organizácie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

BPM – Business Process Management

 • Procesné role a ich zodpovednosti
  • Biznis líder
  • Vlastník procesu
  • Operatívny manažér
  • Operátor procesu
 • Metaprocesy

Cvičenie 3: Vytvorenie procesného modelu organizácie

11:30 – 12:15

Zavedenie BPM v organizácii

 • Predpoklady zavedenia BPM

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Zavedenie BPM v organizácii

 • Projektový prístup k zavedeniu BPM

14:00 – 14:45

Zavedenie BPM v organizácii

 • Miera procesnej orientácie organizácie

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 15:45

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

 • Komunikácia v procese

15:45 – 16:30

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

 • Ciele a význam procesnej dokumentácie
  • Dokumenty k procesom
  • Doplňujúce dokumenty
  • Odporúčania

Cvičenie 4: Vytvorenie karty procesu pre zvolený proces

16:30 – 16:40

Coffee Break

16:40 – 17:15

Záver

Certifikačná skúška BPM - Basic

V cene kurzu sú

 • občerstvenie a obedy
 • učebné a študijné materiály

Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.

 • plánovanie a sledovanie výkonnosti firemných procesov
 • definovanie, vizualizácia, kontrola, informovanie a zlepšovanie procesov
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  -

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management & Improvement - BPM&I

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 173 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 11.06.24

Kurz je potrebný pre výkon projektov v našej firme. Ďakujem za možnosť ho absolvovať u Vás.

 • GDPR - Anonymizované
 • 11.06.24

Kvalitne spracovaný, ale dalo by sa zlepšiť rozloženie materiálu počas týchto 2 dní.

 • GDPR - Anonymizované
 • 11.06.24

Kurz splnil požiadavky na rozsah, avšak materiály by mohli byť v elektronickej podobe.

 • GDPR - Anonymizované
 • 11.06.24

Kurz hodnotím pozitívne: otvorené diskusie a odpovede na otázky + príklady z praxe.

 • Ladislav V.
 • 06.02.24
 • DIMANO, a. s.

Kurz splnil moje očakávania.

 • Mária J.
 • 06.02.24
 • Slovak Telekom, a.s.

Kurz splnil moje očakávania - rozšírenie základných znalostí procesného riadenia.

 • Tibor D.
 • 06.02.24
 • YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kurz mi poskytol dobrý základ a prehľad v BPM téme. K technickému zabezpečeniu - cením si možnosť pripojiť sa druhý deň online, keďže som ochorel. K lepšej interaktivite hybridného kurzu by som prijal, ak by bolo lepšie počuť účastníkov, ktorí boli fyzicky v učebni, napr. priestorovým mikrofónom pre nich. Inak to bolo zvládnuté fajn.

 • Vladimír K.
 • 06.02.24
 • PHOTOMAP, s.r.o.

Kvalitný lektor aj príprava kurzu. Na daný obsah relatívne malý časový priestor. Ďakujem.

Možno by som privítal po skončení školenia krátku konzultáciu (cca 20 min), počas ktorej by bolo možné rozobrať konkrétne otázky z praxe..).

 • Monika K.
 • 13.06.23
 • Global Economy, s.r.o.

Niektoré časti prejsť viac prakticky.

 • Filip F.
 • 13.06.23
 • KPMG

Kurz bol vedený praktickou formou a obsahoval množstvo zaujímavých diskusií.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?