BPM - Basic

BPM - BASIC, resp. základy procesného riadenia Vám pomôžu získať znalosti o podstate a princípoch procesného riadenia, o štruktúre metód a nástrojov a ich využití v organizácii. Kurz odporúčame

 • procesným manažérom
 • pracovníkom SRK (systém riadenia kvality)
 • IT analytikom atď.
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

 • osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti procesného riadenia
 • procesári, proceduralisti, metodici, manažéri, výkonní riaditelia
 • produktoví manažéri a špecialisti
 • IT špecialisti a manažéri
Cieľová skupina

Ciele kurzu

 • naučiť sa vysvetliť základné pojmy z oblasti riadenia a zlepšovania podnikových procesov (čo je process)
 • získať znalosť o životnom cykle procesov – ovláda základy dizajnu, modelovania, výkonu, monitoringu a optimalizácie procesu
 • naučiť sa chápať podstatu a princípy procesného riadenia, pozná obsah a role procesného riadenia
 • získať znalosť o tom, ako postupovať pri implementácii procesného riadenia v organizácii
 • spoznať základný rámec pre ovládanie teórie, terminológie a prístupov v prax

Odborné témy kurzu

Úvod do procesného riadenia
Proces
Dizajn / Modelovanie procesu
Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

BPM – Business Process Management

Zavedenie BPM v organizácii

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

Certifikácia

Business Process Management & Improvement Basic - BPM&I Basic

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky.
Certifikačná skúška
 • test 50 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú zo 4 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 75 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 25 bodov (50%)
 • bez použitia literatúry
Certifikát
 • Školenie je akreditované Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom potvrdenia o akreditácii - 3553/2020/15/1
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacieho programu (školenia BPM - Basic), ktoré bolo akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.
 • Certifikát (osvedčenie o absolvovaní) sa udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky
Certifikácia

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

Úvod do procesného riadenia

 • História procesného riadenia

 • Všeobecné definície

  • Funkčné riadenie
  • Procesný prístup
  • Procesné riadenie
 • Princípy procesného riadenia

 • Prínosy procesného riadenia

09:45 – 10:30

Proces

 • Definícia
  • Proces
  • Podproces
  • Procesný krok
  • Činnosť
  • Úloha (Ako?)
  • Pridaná hodnota
  • Atribúty

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

Proces

 • Rozdelenie procesov

  • Interné/Externé
  • Riadiace/Hlavné/Podporné/Metaprocesy
  • Podľa vyspelosti
  • Podľa rozsahu podpory IT
 • Procesný workflow

 • Životný cyklus procesu

  • Dizajn
  • Modelovanie
  • Výkon
  • Monitoring
  • Optimalizácia

Cvičenie 1: Identifikácia procesných krokov, činností a úloh na príklade procesu

11:30 – 12:15

Dizajn / Modelovanie procesu

 • Identifikácia a analýza

  • Vstupov a výstupov
  • Toku procesov
  • Hlavných účastníkov a prostriedkov procesu
 • Metodológia (IDEF, BPMN, EPC, ITIL)

 • Mapovacie nástroje (ARIS, VISIO, Archimed)

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Dizajn / Modelovanie procesu

 • Vytvorenie modelu

  • Diagram
  • Objekty
  • Pravidlá
 • Zodpovednosti v procese - RACI

Cvičenie 2: Vytvorenie modelu procesu a jednoduchej RACI

14:00 – 14:45

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • Výkon procesu (človek, systém, automatizácia, IT prostredie)
 • Ukazovatele výkonnosti procesu (PI, KPI, SLA, OLA)

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 15:45

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • Monitoring procesu

 • SMART

 • Zobrazenie ukazovateľov

15:45 – 16:30

Výkon / Monitoring / Optimalizácia procesu

 • BPI - Prístupy k zlepšovaniu procesov
 • Kontinuálne zlepšovanie (PDCA)
 • Projektové zlepšovanie procesov

16:30 – 17:00

Diskusia, zadanie práce na doma

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 09:45

BPM – Business Process Management

 • Definícia a základné pojmy
  • BPM (vrátane ISO)
  • TQM
 • Základná štruktúra podniku

09:45 – 10:30

BPM – Business Process Management

 • Procesný model
 • Procesná mapa
 • 10toro procesne riadenej organizácie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:30

BPM – Business Process Management

 • Procesné role a ich zodpovednosti
  • Biznis líder
  • Vlastník procesu
  • Operatívny manažér
  • Operátor procesu
 • Metaprocesy

Cvičenie 3: Vytvorenie procesného modelu organizácie

11:30 – 12:15

Zavedenie BPM v organizácii

 • Predpoklady zavedenia BPM

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Zavedenie BPM v organizácii

 • Projektový prístup k zavedeniu BPM

14:00 – 14:45

Zavedenie BPM v organizácii

 • Miera procesnej orientácie organizácie

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 15:45

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

 • Komunikácia v procese

15:45 – 16:30

Komunikácia v procese a procesná dokumentácia

 • Ciele a význam procesnej dokumentácie
  • Dokumenty k procesom
  • Doplňujúce dokumenty
  • Odporúčania

Cvičenie 4: Vytvorenie karty procesu pre zvolený proces

16:30 – 16:40

Coffee Break

16:40 – 17:15

Záver

Certifikačná skúška BPM - Basic

V cene kurzu sú

 • občerstvenie a obedy
 • učebné a študijné materiály

Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.

 • plánovanie a sledovanie výkonnosti firemných procesov
 • definovanie, vizualizácia, kontrola, informovanie a zlepšovanie procesov
 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 20 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  -

Adela Štalmachová

Akreditovaný lektor Business Process Management & Improvement - BPM&I

Adela pôsobila ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na procesy projektového riadenia aplikované na proces obchodu, vyžívanie procesov projektového riadenia v línii / v organizácii.

Miloš Tomka

BPM Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 95 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Monika K.
 • 13.06.23
 • Global Economy, s.r.o.

Niektoré časti prejsť viac prakticky.

 • Filip F.
 • 13.06.23
 • KPMG

Kurz bol vedený praktickou formou a obsahoval množstvo zaujímavých diskusií.

 • GDPR - Anonymizované
 • 13.06.23

Aj keď kurz bol vo verzii Basic, ponúkol celkom široký záber danou problematikou.

 • Marianna P.
 • 13.06.23
 • thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.

Spokojnosť.

 • Pavol Z.
 • 13.06.23

Maximálna spokojnosť.

 • GDPR - Anonymizované
 • 13.06.23

Rozšírila som si poznatky.

 • Eva C.
 • 24.03.23
 • Lyreco CE, SE

Prehĺbenie vedomostí - dobrá úroveň.

 • Norbert V.
 • 24.03.23
 • Lyreco CE, SE

Pripomenul som si znalosti, ktoré som už mal. Téma podaná dobrým spôsobom a školenie poskytlo dobrý základ pre skutočný projekt - proces reklamácií.

 • Jakub Z.
 • 24.03.23
 • Lyreco CE, SE

Získanie všeobecného prehľadu v oblasti procesného riadenia.

 • GDPR - Anonymizované
 • 24.03.23

Veľa vecí mi bolo známych, ale veľa som si obnovil a nové som sa dozvedel.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?