ITIL® Foundation

Získajte komplexný know-how best practice frameworku ITIL. Unikátna Case Study vám pomôže osvojiť si implementáciu procesov a podporných služieb, nastavenie funkcie a rolí v rámci celého IT Service Managementu. Kurz je kvalifikačným predpokladom pre ITIL® Practitioner.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Komu je určený

Prečo IT Management potrebuje ITIL Foundation?

Tento kurz je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaľovať v uplatňovaní best practice ITIL v praxi, alebo hľadajú spôsoby ako za pomoci strategického či manažérskeho riadenia dosahovať pri správe IT vyššiu efektivitu, spoľahlivosť a dostupnosť.

Najčastejšími absolventmi sú:
 • IT Management ( správa IT)
 • IT Consulting (nastavenie a optimalizácia IT)
 • Projektoví manažéri (zodpovednosť za IT projekty)
 • Finanční riaditelia (ako investovať a účtovať IT služby)
 • Enterprise Architekti (návrh a rozvoj podnikovej architektúry)
ITIL Foundation target group

Ciele kurzu

 • Naučíte sa efektívnejšie riadiť rozpočet
 • Jednoduchšie obhájite investície do rozvoja IT
 • Zefektívnite čerpanie zdrojov, stabilizujete kvalitu IT služieb
 • V neposlednom rade zlepšíte komunikačné väzby medzi IT a managementom

Prínosy ITIL® pre organizáciu

ITIL je komplexný framework, ktorý pomáha identifikovať, navrhovať, optimalizovať a poskytovať IT služby, ktoré podporujú strategické ciele naprieč organizáciou.

Knižnice ITIL pokrývajú životný cyklus IT služieb – od identifikácie a špecifikácie požiadaviek biznisu, cez návrh a dizajn služieb, po implementáciu a neustále zlepšovanie.

Čo najviac oceňujú organizácie na metodike ITIL?
 • Riadenie rizík spojených s IT
 • Vytváranie nákladovo efektívnych a pritom kvalitných IT služieb
 • Metodický rozvoj IT projektov pre podporu chodu spoločnosti
 • ITIL® je aj praktický nástroj pre riadenie zmien (change management)

ITIL® Benefity prehľadne

itil framework diagram

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Rekapitulácia 1. dňa

 • Service Transition
 • Návrh nových služieb v Service Design
 • Rozvoj a zlepšovanie prechodu IT služieb

Service Transition II.

 • Metodika optimálneho prechodu, upgradu služieb
 • Správa komplexných služieb, zmena, transformácia
 • Inovácia služieb, obrana proti nežiadúcim dopadom

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Service Design

 • Návrh a vývoj IT služieb
 • Metodika a princípy ITSM
 • Ako transformovať stratégiu do praxe

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Service Design II.

 • Návrh nových služieb v praxi
 • Alebo zmena pôvodných služieb
 • Zlepšovanie IT

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Assignment II.

 • Cvičné testy ITIL
 • Zhodnotenie a rozbor znalostí

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do ITIL

 • Best practice
 • Adaptácia ITIL v praxi
 • Certifikačná schéma, skúšky

ITIL Library

 • Princípy ITIL & ITSM
 • Prínosy IT Service Managementu
 • ITIL pre užívateľov, business, it management

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Continual Service Improvement

 • Návrh a rozvoj benefitov IT služieb
 • Význam lepšieho návrhu, implementácie a podpory prevádzky
 • Zlepšenie kvality služieb, zaistenie dostupnosti prevozu a kvality
 • Vzájomná väzba medzi Service Strategy, Operation, Transition a Design

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Service Operation

 • Riadenie prevádzkových IT procesov
 • Benefity pre klientov (užívateľov) a poskytovateľov služieb
 • Zmeny a stabilizácia prevádzkových aktivít v IT pomocou ITIL®
 • ITIL® ako IT Service Management nástroj podpory zákazníkov

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Service Transition

 • Upgrade procesov a služieb s ITIL
 • Service transition kapitola uzatvára #1. deň kurzu
 • Doporučenia pre štúdium, domáca úloha ITIL® scenáre

Assignment

 • Cvičné testy s prípravou na certifikáciu
 • Testovacia sada zameraná na doposiaľ získané znalosti

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Rekapitulácia 2. dňa

 • Service Design
 • Service Transition
 • Životný cyklus IT služieb

Service Strategy

 • Návrh, vývoj a implementácia ITIL®
 • Stanovenie cieľov a očakávania od Stratégie IT služieb
 • Analýza, špecifikácia a prioritizácia príležitostí ITSM
 • Service Management ako strategické aktívum IT odd.

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Service Lifecycle

 • Workflow
 • Operatívna a strategická úroveň

ITIL a revízia prínosov

 • Rozvoj metodiky
 • Strategické riadenie

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 15:00

ITIL Exam príprava

 • Tipy a triky
 • Dôležité témy, cvičenia

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

ITIL Foundation Exam

 • 75 min.
 • Celkom 40 otázok
 • Min. úspešnosť 65% (26 z 40 otázok)

Čo sa v rámci školenia naučíte: Kľúčové koncepty ITIL®, oblasti a definície. Ako ITIL® pomáha v praxi pri riešení problémov. Životný cyklus, vzťahy medzi jednotlivými procesmi. Štruktúru, procesy a podporné služby všetkých 5 častí. Detailný prehľad o certifikáciách a akreditačnej schéme vzdelávania.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady. Ako úvod však odporúčame  ITIL® Intro

Trainers

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Certifikácia

ITIL® Foundation | Axelos Accredited

Certificate of Attendance

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy a certifikačný test Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

 • Certifikát v anglickom jazyku
 • Certifikát PeopleCert  v elektronickej podobe
 • Na vyžiadanie zaistíme súdny znalecký preklad
 • ITIL Foundation certifikát od Axelos má doživotnú platnosť

Všetko o certifikácii ITIL® >

itil foundation certifikát

Axelos / PeopleCert

Rozhodli ste sa pre upgrade certifikátu? Gratulujeme! Každý úspešný absolvent získa naviac certifikát vydaný vlastníkom metodiky Axelos, resp. jeho EI (Examination Institute) PeopleCert

Pokyny k certifikácii >

itil foundation certificate axelos peoplecert

Formát skúšky

Absolventi kurzu musia preukázať orientáciu v celom životnom cykle ITSM podľa best practice štandardu ITIL, ovládať na základnej úrovni Princípy, Procesy a Terminológiu. Aplikovať metodiku v IT organizácii.

ITIL® Foundation certifikácia je nevyhnutná pre tých, ktorí chcú pokračovať v úrovni ITIL® Practitioner, ktorú tvoria z 80% praktické cvičenia implementácie ITIL so znalosťami, ktoré získate v úrovni Foundation.

 • Dĺžka: 1 hodina
 • Politika uzavretej knihy
 • Jazyková verzia: angličtina
 • Celkom 40 otázok, na výber je vždy zo 4 odpovedí
 • Minimálna úspešnosť je 65%, respektíve 26 správnych odpovedí zo 40

Všetko o certifikácii >

itil foundation skuska

To najzaujímavejšie o ITIL na YouTube

To musíte mať!

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfólia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

tayllorcox app ios android

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 1355 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Denisa K.
 • 06.08.19
 • FN Plzeň

Kladně hodnotím znalosti a přístup auditora, implementovat kurz na potřeby ve zdr. zařízení.

 • GDPR Anonymizováno
 • 06.08.19
 • FN Plzeň

Dobrý.

 • Václav H.
 • 06.08.19
 • FN Plzeň

Zajímavé vysvětlení a zohlednění/situace přímo k naší organizaci během reakcí a diskuze přímo nad tématem a probíranými slidy. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 09.07.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zcela naplnil.

 • GDPR Anonymizováno
 • 09.07.19
 • Správa železniční dopravní cesty

Velmi dobré. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 09.07.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kurz byl pro mne velice přínosný.

 • Petr P.
 • 08.07.19
 • Ministerstvo vnitra

Kurz byl zajímavý a dostál očekávání. 

 • Ivana N.
 • 08.07.19
 • Expo Bank

Intenzivní kurz na získání návyků, vědomostí a znalostního rámce, abych se mohla orientovat v problematice a dále rozvíjet. 

 • Michaela A.
 • 08.07.19
 • Worldline CZ

Děkuji za velmi dobře připravené školení, materiály, vysvětlení. Přesně tak jak jsem si školení představovala.

 • Michal M.
 • 08.07.19
 • Happy

Super pohled z praxe.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?