Certifikácia ISMS

Analýza bezpečnosti je prvým krokom k identifikácii slabých miest a zvýšeniu ochrany, napr. zavedením systému riadenia bezpečnosti informácií podľa štandardov ISO 27001. Prínosy certifikácie ISMS Interného audítora, Špecialistu na ochranu osobných údajov a ďalšie cenné informácie.

  Personálna certifikácia

  ISMS Intro

  1/2 dňový manažérsky úvod do systému riadenia informačnej bezpečnosti. Výhodou je vydanie certifikátu ISMS Intro Leaving Awards, od medzinárodne akreditovaného certifikačného orgánu.

  ISO 27000 Interný Audítor

  Absolventi ISO/IEC 27000 Interný Audítor dokážu využiť štandardy ISO/IEC 27001, ISO 27002 a ďalších ako nástroj pre splnenie právnych, regulačných a zmluvných cieľov organizácie z pohľadu systému riadenia informačnej bezpečnosti. Je schopný identifikovať a vyhodnocovať riziká, navrhovať a prijímať opatrenia.

  • Počet otázok: 75
  • 5 otázok je testovacích
  • Min. úspešnosť: 50% (35 zo 70)
  • Elektronické pomôcky nie sú povolené

  ISO 27001 Lead Auditor

  Absolventi získajú certifikát ISO 27000 Audítor od medzinárodne akreditovanej organizácie RCB (Registered Certification Bodies) TAYLLOR&COX so zameraním na certifikáciu systému ISMS (Information Security Management System) podľa normy ISO 27000.

  • Počet otázok: 75
  • 5 otázok je testovacích
  • Min. úspešnosť: 50% (35 zo 70)
  • Elektronické pomôcky nie sú povolené
  ISO 17024 ISMS ISO 27001

  Systémová certifikácia

  Interný audit

  Je určený predovšetkým pre organizačnú prípravu interného auditu. Vyhodnocovanie výsledkov interného auditu vám dá spätnú väzbu pri návrhu nápravných opatrení.

  Certifikačný audit 1. stupňa (tzv. Desktop review)

  V tejto fáze prebieha preverovanie existujúcej dokumentácie systému riadenia bezpečnosti informácií povereným audítorom z hľadiska komplexnosti a kompletnosti. 

  Certifikačný audit 2. stupňa (tzv. Process review)

  Pri certifikačnom audite 2. stupňa dochádza k preverovaniu zhody dokumentácie systému riadenia bezpečnosti informácií s reálnym stavom, (preverovanie vedených záznamov).

  ISO 27001 certifikace

  Benefity

  Kľúčové prínosy plynúce zo štandardov ISO 2700x

  • Naplnenie legislatívnych požiadaviek
  • Zvýšenie dôveryhodnosti pre partnerov
  • Efektívne riadenie investícií vkladaných do bezpečnosti
  • Inventúra vlastných aktív, ich ocenenie a klasifikácia
  • Riadené odstránenie alebo zníženie rizík v oblasti informačných systémov
  Benefity

  Chcete získať darček k narodeninám?