An Executive Guide to Portfolio Management

Updated in line with the 2011 Edition, 'An Executive Guide to Portfolio Management' is about Portfolio Management and is specifically aimed at senior executives - the subject is discussed from a strategic perspective. This guide will help you understand how Portfolio Management can assist in addressing the challenges you and an organization face and how to respond to the demands for more customer focused service.

Key features:

  • A pocket sized guide to key facts about portfolio management

  • An overview of what it is, its benefits and how it works

  • Explains role of portfolio management prioritizing investment decisions

  • 'Real life' examples of portfolio management in practice

  • Health check with questions to ask about current capabilities and needs.

  • Cena bez DPH: €20.00
    Cena s DPH: €24.00
  • K dispozícii
  • Kúpiť knihu
An Executive Guide to Portfolio Management

najžiadanejšie materiály

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickú osvetu metodiky ITIL 4. Pre dokonalú ilustráciu sú všetky príklady postavené na fiktívnej spoločnosti.

Bestseller

Cena€95.00

Knihy
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

Najnovší PRINCE2 Manuál zavádza nové termíny a pojmy, v prehľadnejšie štruktúre

Bestseller

Cena€140.00

Knihy
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexný manuál prináša najaktuálnejší návod ako zvládnuť agilné riadenie projektov

Bestseller

Cena€160.00

Chcete získať darček k narodeninám?