M_o_R Foundation

Riadenie rizík, alebo taktiež "Management of Risk" je framework "best practice", teda príkladov osvedčenej praxe. Metodika pomáha manažérom identifikovať, analyzovať a riadiť riziká. Intenzívny 3 dňový kurz vám dá všetko, čo potrebujete k využitiu M_o_R princípov a procesov. Nevyžaduje vstupné predpoklady. Akreditované Axelos / PeopleCert.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Komu je určený

M_o_R (Management of Risk) je globálny a najznámejší štandard pre riadenie rizík. Tento framework je vhodný pre akýkoľvek typ organizácie, rovnako tak všetkým manažérom, ktorí si chcú osvojiť "Best Management Practice".

MoR® Foundation kurz vás naučí systematický postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík, či už pracujete na úrovni riadenia Stratégie, Programov, Projektov, alebo Prevádzky. Kurz je vhodný predovšetkým na týchto pozíciach:

 • Programme Managers
 • Risk & Project Managers
 • Business Change, Operation
 • IT Managers, Consultants & Security
 • Business, Programme & Project Support
Komu je určený

Ciele kurzu

 • Predstaviť Princípy, Procesy a Perspektívy MoR
 • Ukázať využitie frameworku v malých i veľkých projektoch
 • Demonštrovať prínosy Management of Risk v organizácii

Luboš Trojan

Posledné roky sa špecializuje na analýzu rizík, spracovanie výstupov z auditných správ a implementáciu metodiky na riadenie rizík

Medzi najväčšie úspechy patrí účasť na implementácii projektu Karta Rizik na zefektívnenie procesu riadenia rizík v České Spořitelně: 2. miesto v súťaži. Cena za Inováciu v Audite

Za svoj pracovný úspech vďačí mimo iného metodikám, ktoré sa naučil rutinne využívať.

Svoje bohaté skúsenosti získaval na audítorských, manažérskych a vedúcich pozíciach v spoločnostiach, ako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a ďalšie..

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do M_o_R

 • Kedy, ako a prečo riadiť riziká
 • Úskalia nejednotnej terminológie vo svete riadenia rizík
 • Štruktúra rámca M_o_R® alebo čo všetko môžete využiť pri riadení rizík
 • Prepojiteľnosť rámca M_o_R® s ďalšími štandardmi v oblasti riadenia rizík

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R zásady I.

 • Poskytovať jasné pokyny
 • Podporovať ciele organizácie
 • Prispôsobiť riadenie rizík kontextu
 • Zapojiť zúčastnené strany do riadenia rizík

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Zásady - II.

 • Budovať podpornú kultúru
 • Dosahovať merateľné hodnoty
 • Napomáhať trvalému zlepšovaniu
 • Zaistiť informácie o rizikách pre rozhodovanie

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

M_o_R® Prístup (Metodické postupy)

 • Ako prispôsobiť zásady potrebám organizácie
 • Štruktúra riadiacej a podpornej dokumentácie pre riadenie rizík
 • Cvičný test - riadenie rizík - domáca úloha

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Proces (IDENTIFIKOVAŤ)

 • Stanovenie merítok pre hodnotenie rizík
 • Porozumenie obmedzeniam a očakávaniam zainteresovaných strán
 • Ako identifikovať ciele organizácie a udalosti ohrozujúce ich splnenie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Proces (POSUDZOVAŤ)

 • Ako stanoviť poradie jednotlivých rizík
 • Ako vyhodnotiť, ktoré riziko je najdôležitejšie

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Proces (PLÁNOVAŤ, IMPLEMENTOVAŤ)

 • Ako komunikovať o stave organizácií
 • Ako plánovať nákladovo efektívne opatrenia na zníženie hrozieb alebo využitie príležitostí
 • Čo musia organizácie zaistiť pre účinnú a trvalú funkčnosť implementovaných opatrení

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

Začleňovať a posudzovať M_o_R®

 • Meranie prínosov riadenia rizík
 • Zmena organizačnej kultúry
 • Princípy integrácie riadenia rizík do života organizácie
 • Ako zistiť aktuálny stav riadenia rizík v organizácii a kde začať s integráciou

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Perspektívy (Strategická, Programová)

 • Ako riadiť strategické a programové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Perspektívy (Projektová, Prevádzková)

 • Ako riadiť projektové a prevádzkové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

Zhrnutie a príprava na skúšku

 • Rekapitulácia problematiky riadenia rizík
 • Dôležitosť základných prvkov rámca M_o_R®

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Certifikácia

 • Pokyny
 • Certifikačná skúška M_o_R® Foundation

Management of Risk je vhodný pre riadenie rizík bez ohľadu na veľkosť organizácie. M_o_R využijú jednotlivci, malé i veľké spoločnosti, verejná správa a ďalšie...

Pokiaľ ako manažér zodpovedáte za realizáciu kľúčových projektov, plánov, alebo iných typov aktivít, musíte sa riadením rizík zaoberať. Pretože takmer každé rozhodnutie, ktoré realizujete, je spojené s určitou dávkou rizika.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Výučba prebieha v slovenskom jazyku, materiály a terminológia sú v angličtine. Vyžaduje sa aspoň pasívna znalosť anglického jazyka.

  Skúsenosti s riadením rizík v projektoch, programoch, či organizácii sú výhodou. Nie však podmienkou.

Certifikácia

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy a certifikačný test Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

M_o_R Foundation certifikačná skúška obsahuje 4 kľúčové témy frameworku: Principles (Zásady), Approach (Prístupy), Processes (Procesy) a Corporate governance.
 • 75 otázok s výberom správnej odpovede
 • certifikát získajú kandidáti s 50% a viac správnych odpovedí
 • MoR Foundation certifikačný test je kvalifikačným kritériom pre MoR Practitioner

Všetko o certifikácii MoR® > 

Certifikácia

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 444 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Barbora Z.
 • 09.08.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace jsou cenné, ale pokud nejsou v rámci organizace zpracovány, tak zůstávají pouze cennou informací. S tím, ale nic neuděláme. Hodnotím tedy kurzy jako inspirativní.

 • GDPR Anonymizováno
 • 09.08.19
 • Ministerstvo obrany

Děkuji za pochopitelnou prezentaci, uvedené příklady. Získala jsem další informace se kterými mohu dále pracovat.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28.06.19
 • FN Plzeň

Využitelné pro praxi. Účel splněn.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28.06.19
 • FN Plzeň

Kurz velmi dobře popsal zapojení probematiky do systému řízení.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28.06.19
 • FN Plzeň

Velmi dobré.

 • Kateřina S.
 • 20.05.19
 • Freelancer

Poznatky využiji, ale musím si znova v klidu projít materiály.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20.05.19
 • Freelancer

OK.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20.05.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spokojenost.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20.05.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Velmi dobré, doporučuji dále.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20.05.19
 • Freelancer

Dobré.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?