M_o_R Foundation

Riadenie rizík, alebo taktiež "Management of Risk" je framework "best practice", teda príkladov osvedčenej praxe. Metodika pomáha manažérom identifikovať, analyzovať a riadiť riziká. Intenzívny 3 dňový kurz vám dá všetko, čo potrebujete k využitiu M_o_R princípov a procesov. Nevyžaduje vstupné predpoklady. Akreditované Axelos / PeopleCert.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určený

M_o_R (Management of Risk) je globálny a najznámejší štandard pre riadenie rizík. Tento framework je vhodný pre akýkoľvek typ organizácie, rovnako tak všetkým manažérom, ktorí si chcú osvojiť "Best Management Practice".

MoR® Foundation kurz vás naučí systematický postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík, či už pracujete na úrovni riadenia Stratégie, Programov, Projektov, alebo Prevádzky. Kurz je vhodný predovšetkým na týchto pozíciach:

 • Programme Managers
 • Risk & Project Managers
 • Business Change, Operation
 • IT Managers, Consultants & Security
 • Business, Programme & Project Support
Komu je určený

Ciele kurzu

 • Predstaviť Princípy, Procesy a Perspektívy MoR
 • Ukázať využitie frameworku v malých i veľkých projektoch
 • Demonštrovať prínosy Management of Risk v organizácii

Luboš Trojan

Posledné roky sa špecializuje na analýzu rizík, spracovanie výstupov z auditných správ a implementáciu metodiky na riadenie rizík

Medzi najväčšie úspechy patrí účasť na implementácii projektu Karta Rizik na zefektívnenie procesu riadenia rizík v České Spořitelně: 2. miesto v súťaži. Cena za Inováciu v Audite

Za svoj pracovný úspech vďačí mimo iného metodikám, ktoré sa naučil rutinne využívať.

Svoje bohaté skúsenosti získaval na audítorských, manažérskych a vedúcich pozíciach v spoločnostiach, ako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a ďalšie..

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do M_o_R

 • Kedy, ako a prečo riadiť riziká
 • Úskalia nejednotnej terminológie vo svete riadenia rizík
 • Štruktúra rámca M_o_R® alebo čo všetko môžete využiť pri riadení rizík
 • Prepojiteľnosť rámca M_o_R® s ďalšími štandardmi v oblasti riadenia rizík

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R zásady I.

 • Poskytovať jasné pokyny
 • Podporovať ciele organizácie
 • Prispôsobiť riadenie rizík kontextu
 • Zapojiť zúčastnené strany do riadenia rizík

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Zásady - II.

 • Budovať podpornú kultúru
 • Dosahovať merateľné hodnoty
 • Napomáhať trvalému zlepšovaniu
 • Zaistiť informácie o rizikách pre rozhodovanie

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

M_o_R® Prístup (Metodické postupy)

 • Ako prispôsobiť zásady potrebám organizácie
 • Štruktúra riadiacej a podpornej dokumentácie pre riadenie rizík
 • Cvičný test - riadenie rizík - domáca úloha

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Proces (IDENTIFIKOVAŤ)

 • Stanovenie merítok pre hodnotenie rizík
 • Porozumenie obmedzeniam a očakávaniam zainteresovaných strán
 • Ako identifikovať ciele organizácie a udalosti ohrozujúce ich splnenie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Proces (POSUDZOVAŤ)

 • Ako stanoviť poradie jednotlivých rizík
 • Ako vyhodnotiť, ktoré riziko je najdôležitejšie

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Proces (PLÁNOVAŤ, IMPLEMENTOVAŤ)

 • Ako komunikovať o stave organizácií
 • Ako plánovať nákladovo efektívne opatrenia na zníženie hrozieb alebo využitie príležitostí
 • Čo musia organizácie zaistiť pre účinnú a trvalú funkčnosť implementovaných opatrení

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

Začleňovať a posudzovať M_o_R®

 • Meranie prínosov riadenia rizík
 • Zmena organizačnej kultúry
 • Princípy integrácie riadenia rizík do života organizácie
 • Ako zistiť aktuálny stav riadenia rizík v organizácii a kde začať s integráciou

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Perspektívy (Strategická, Programová)

 • Ako riadiť strategické a programové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Perspektívy (Projektová, Prevádzková)

 • Ako riadiť projektové a prevádzkové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

Zhrnutie a príprava na skúšku

 • Rekapitulácia problematiky riadenia rizík
 • Dôležitosť základných prvkov rámca M_o_R®

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Certifikácia

 • Pokyny k online certifikačnej skúške M_o_R® Foundation

Management of Risk je vhodný pre riadenie rizík bez ohľadu na veľkosť organizácie. M_o_R využijú jednotlivci, malé i veľké spoločnosti, verejná správa a ďalšie...

Pokiaľ ako manažér zodpovedáte za realizáciu kľúčových projektov, plánov, alebo iných typov aktivít, musíte sa riadením rizík zaoberať. Pretože takmer každé rozhodnutie, ktoré realizujete, je spojené s určitou dávkou rizika.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Výučba prebieha v slovenskom jazyku, materiály a terminológia sú v angličtine. Vyžaduje sa aspoň pasívna znalosť anglického jazyka.

  Skúsenosti s riadením rizík v projektoch, programoch, či organizácii sú výhodou. Nie však podmienkou.

Certifikácia

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy MoR Foundation od Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

MoR Foundation certificate (Axelos / PeopleCert)

M_o_R Foundation certifikačná skúška obsahuje 4 kľúčové témy frameworku: Principles (Zásady), Approach (Prístupy), Processes (Procesy) a Corporate governance.

 • 75 otázok s výberom správnej odpovede
 • certifikát získajú kandidáti s 50% a viac správnych odpovedí
 • MoR Foundation certifikačný test je kvalifikačným kritériom pre MoR Practitioner
 • Certifikát MoR Foundation má platnosť 3 roky od vydania

Všetko o certifikácii MoR® >

Všetko o PeopleCert certifikácii >

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.
Certifikácia

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 462 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Michaela L.
 • 09.11.22
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Kurz bude přínosný pro mou práci.

 • Veronika J.
 • 09.11.22
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Skvělý kurz, podrobný, ale obsah logický, celková spokojenost.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.03.22

Príjemný kurz, výborný školiteľ, obohatilo ma to z teoretického hľadiska aj príkladmi z praxe, odporúčam.

 • Rudolf L.
 • 02.03.22
 • GAMO a.s.

Výborný školiteľ - pekne premostenie praxe s metodikou.

 • Miroslav H.
 • 02.03.22
 • ELBA, a.s.

Kurz splnil očakávania.

 • Zuzana P.
 • 02.03.22
 • GAMO a.s.

Praktické príklady z praxe veľmi pomohli pochopenie problematiky MoR.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.03.22

Kurz je viac orientovaný na manažment rizík projektov ako na všeobecný manažment rizík.

 • Martin O.
 • 02.03.22
 • GAMO a.s.

Obsah kurzu je zaujímavý, avšak nejakú chvíľu trvá kým sa celá metodika MoR začne "skladať" do kontextu.

 • Barbora Z.
 • 09.08.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace jsou cenné, ale pokud nejsou v rámci organizace zpracovány, tak zůstávají pouze cennou informací. S tím, ale nic neuděláme. Hodnotím tedy kurzy jako inspirativní.

 • GDPR Anonymizováno
 • 09.08.19
 • Ministerstvo obrany

Děkuji za pochopitelnou prezentaci, uvedené příklady. Získala jsem další informace se kterými mohu dále pracovat.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?