M_o_R Foundation

Riadenie rizík, alebo taktiež "Management of Risk" je framework "best practice", teda príkladov osvedčenej praxe. Metodika pomáha manažérom identifikovať, analyzovať a riadiť riziká. Intenzívny 3 dňový kurz vám dá všetko, čo potrebujete k využitiu M_o_R princípov a procesov. Nevyžaduje vstupné predpoklady. Akreditované Axelos / PeopleCert.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určený

M_o_R (Management of Risk) je globálny a najznámejší štandard pre riadenie rizík. Tento framework je vhodný pre akýkoľvek typ organizácie, rovnako tak všetkým manažérom, ktorí si chcú osvojiť "Best Management Practice".

MoR® Foundation kurz vás naučí systematický postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík, či už pracujete na úrovni riadenia Stratégie, Programov, Projektov, alebo Prevádzky. Kurz je vhodný predovšetkým na týchto pozíciach:

 • Programme Managers
 • Risk & Project Managers
 • Business Change, Operation
 • IT Managers, Consultants & Security
 • Business, Programme & Project Support
Komu je určený

Ciele kurzu

 • Predstaviť Princípy, Procesy a Perspektívy MoR
 • Ukázať využitie frameworku v malých i veľkých projektoch
 • Demonštrovať prínosy Management of Risk v organizácii

Luboš Trojan

Posledné roky sa špecializuje na analýzu rizík, spracovanie výstupov z auditných správ a implementáciu metodiky na riadenie rizík

Medzi najväčšie úspechy patrí účasť na implementácii projektu Karta Rizik na zefektívnenie procesu riadenia rizík v České Spořitelně: 2. miesto v súťaži. Cena za Inováciu v Audite

Za svoj pracovný úspech vďačí mimo iného metodikám, ktoré sa naučil rutinne využívať.

Svoje bohaté skúsenosti získaval na audítorských, manažérskych a vedúcich pozíciach v spoločnostiach, ako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a ďalšie..

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do M_o_R

 • Kedy, ako a prečo riadiť riziká
 • Úskalia nejednotnej terminológie vo svete riadenia rizík
 • Štruktúra rámca M_o_R® alebo čo všetko môžete využiť pri riadení rizík
 • Prepojiteľnosť rámca M_o_R® s ďalšími štandardmi v oblasti riadenia rizík

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R zásady I.

 • Poskytovať jasné pokyny
 • Podporovať ciele organizácie
 • Prispôsobiť riadenie rizík kontextu
 • Zapojiť zúčastnené strany do riadenia rizík

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Zásady - II.

 • Budovať podpornú kultúru
 • Dosahovať merateľné hodnoty
 • Napomáhať trvalému zlepšovaniu
 • Zaistiť informácie o rizikách pre rozhodovanie

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

M_o_R® Prístup (Metodické postupy)

 • Ako prispôsobiť zásady potrebám organizácie
 • Štruktúra riadiacej a podpornej dokumentácie pre riadenie rizík
 • Cvičný test - riadenie rizík - domáca úloha

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Proces (IDENTIFIKOVAŤ)

 • Stanovenie merítok pre hodnotenie rizík
 • Porozumenie obmedzeniam a očakávaniam zainteresovaných strán
 • Ako identifikovať ciele organizácie a udalosti ohrozujúce ich splnenie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Proces (POSUDZOVAŤ)

 • Ako stanoviť poradie jednotlivých rizík
 • Ako vyhodnotiť, ktoré riziko je najdôležitejšie

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

M_o_R® Proces (PLÁNOVAŤ, IMPLEMENTOVAŤ)

 • Ako komunikovať o stave organizácií
 • Ako plánovať nákladovo efektívne opatrenia na zníženie hrozieb alebo využitie príležitostí
 • Čo musia organizácie zaistiť pre účinnú a trvalú funkčnosť implementovaných opatrení

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

Začleňovať a posudzovať M_o_R®

 • Meranie prínosov riadenia rizík
 • Zmena organizačnej kultúry
 • Princípy integrácie riadenia rizík do života organizácie
 • Ako zistiť aktuálny stav riadenia rizík v organizácii a kde začať s integráciou

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Perspektívy (Strategická, Programová)

 • Ako riadiť strategické a programové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Perspektívy (Projektová, Prevádzková)

 • Ako riadiť projektové a prevádzkové riziká vrátane uplatnenia zásad M_o_R®

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 14:45

Zhrnutie a príprava na skúšku

 • Rekapitulácia problematiky riadenia rizík
 • Dôležitosť základných prvkov rámca M_o_R®

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Certifikácia

 • Pokyny k online certifikačnej skúške M_o_R® Foundation

Management of Risk je vhodný pre riadenie rizík bez ohľadu na veľkosť organizácie. M_o_R využijú jednotlivci, malé i veľké spoločnosti, verejná správa a ďalšie...

Pokiaľ ako manažér zodpovedáte za realizáciu kľúčových projektov, plánov, alebo iných typov aktivít, musíte sa riadením rizík zaoberať. Pretože takmer každé rozhodnutie, ktoré realizujete, je spojené s určitou dávkou rizika.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Výučba prebieha v slovenskom jazyku, materiály a terminológia sú v angličtine. Vyžaduje sa aspoň pasívna znalosť anglického jazyka.

  Skúsenosti s riadením rizík v projektoch, programoch, či organizácii sú výhodou. Nie však podmienkou.

Certifikácia

Axelos / PeopleCert certifikácia

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy MoR Foundation od Axelos / PeopleCert. Axelos, resp. jej EI (Examination Institute) PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

M_o_R Foundation certifikačná skúška obsahuje 4 kľúčové témy frameworku: Principles (Zásady), Approach (Prístupy), Processes (Procesy) a Corporate governance.

 • 75 otázok s výberom správnej odpovede
 • certifikát získajú kandidáti s 50% a viac správnych odpovedí
 • MoR Foundation certifikačný test je kvalifikačným kritériom pre MoR Practitioner

Všetko o certifikácii MoR® >

MoR Foundation certificate (Axelos / PeopleCert)

Certifikácia prebieha online pod dozorom proctora (Online Proctored Exam) cez aplikáciu ExamShield. Medzinárodne platný certifikát získať z pohodlia Vášho domova. 

 • na Váš email obdržíte voucher na skúšku
 • Platnosť vouchera: 1 rok od obdržania
 • rezervujete si čas online skúšky priamo vo Vašom Peoplecert konte
 • absolvujete online certifikačnú skúšku MoR® Foundation

Všetky informácie o online certifikácii

Pripoistenie certifikačnej skúšky
 • poistite si svoju online certifikačnú skúšku pred jej vykonaním skúšky
 • s poistkou získate v prípade neúspechu 2. pokus – náhradnú certifikačnú skúšku
 • pripoistenie je na dobrovoľnej báze
 • Cena pripoistenia: 80 EUR bez DPH / osoba

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.
Certifikácia

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 458 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.03.22

Príjemný kurz, výborný školiteľ, obohatilo ma to z teoretického hľadiska aj príkladmi z praxe, odporúčam.

 • Rudolf L.
 • 02.03.22
 • GAMO a.s.

Výborný školiteľ - pekne premostenie praxe s metodikou.

 • Miroslav H.
 • 02.03.22
 • ELBA, a.s.

Kurz splnil očakávania.

 • Zuzana P.
 • 02.03.22
 • GAMO a.s.

Praktické príklady z praxe veľmi pomohli pochopenie problematiky MoR.

 • GDPR - Anonymizované
 • 02.03.22

Kurz je viac orientovaný na manažment rizík projektov ako na všeobecný manažment rizík.

 • Martin O.
 • 02.03.22
 • GAMO a.s.

Obsah kurzu je zaujímavý, avšak nejakú chvíľu trvá kým sa celá metodika MoR začne "skladať" do kontextu.

 • Barbora Z.
 • 09.08.19
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace jsou cenné, ale pokud nejsou v rámci organizace zpracovány, tak zůstávají pouze cennou informací. S tím, ale nic neuděláme. Hodnotím tedy kurzy jako inspirativní.

 • GDPR Anonymizováno
 • 09.08.19
 • Ministerstvo obrany

Děkuji za pochopitelnou prezentaci, uvedené příklady. Získala jsem další informace se kterými mohu dále pracovat.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28.06.19
 • FN Plzeň

Využitelné pro praxi. Účel splněn.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28.06.19
 • FN Plzeň

Kurz velmi dobře popsal zapojení probematiky do systému řízení.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?