M_o_R Intro

Úvodný kurz je určený všetkým, ktorí chcú preniknúť do riadenia rizík. Ukážeme vám benefity M_o_R, rozšírené mýty týkajúce sa rizík (napr. Stotožňovanie pojmov „riziko“ a „nedostatok“). Ukážeme vám ako riziká identifikovať, ohodnotiť závažnosť aj finančné dopady alebo navrhnúť a implementovať proaktívne prístupy k riadeniu rizík.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina kurzu

Každú spoločnosť priamo či nepriamo ohrozujú riziká. Tak, ako v súčasnosti rastie význam riadenia rizík, rovnako rýchlo ustupuje model, v ktorom je pre „risk management“ vyhradená špeciálna rola.                                                                                         

Schopnosti a zručnosti spojené s riadením rizík sú dnes bežne vyžadované na väčšine manažérskych pozícií, najmä v oblastiach
 • Riadenia projektov
 • Programov a portfólia
 • Enterprise architektúry alebo ICT
Cieľová skupina kurzu

Ciele kurzu

 • Ukážeme vám ako nastaviť procesy v celej organizácii
 • Naučíme vás identifikovať riziká a eliminovať ich dopady
 • Predvedieme, ako pozitívne ovplyvňovať strategické, ale aj projektové ciele

Benefity

Prínosy riadenia rizík pre organizácie

Pasívne riešiť incidenty a riziká? V žiadnom prípade!

Pokiaľ sa z tejto hrozby stane bezpečnostný incident, eliminácia škôd a strát býva spravidla niekoľkonásobne nákladnejšia.

Proaktívny prístup prostredníctvom správy rizík umožní organizáciám úspešne zvládať tieto riziká, minimalizovať ich dopady na chod organizácie a náklady na ich elimináciu dostať na predvídateľnú a ekonomicky zodpovedajúcu úroveň. Na tento nepovinný kurz ďalej nadväzuje M_o_R Foundation.

M_o_R® Foundation kurz >

Benefity

Harmonogram

Úvod do riadenia rizík

 • Význam riadenia rizík
 • Štruktúra rámca M_o_R®
 • Nástroje, techniky, postupy atd..

M_o_R® Zásady

 • Prehľad osvedčených zásad k riadeniu rizík

M_o_R® Prístup (Metodické postupy)

 • Predstavenie doporučenej štruktúry
 • Dokumentácia podporujúca zvolený prístup k riadeniu rizík

Coffee Break

M_o_R®Procesy

 • Postup k identifikácii
 • Hodnotenie a kontrola rizík

Ako začleňovať a posudzovať M_o_R®

 • Spôsoby ako integrovať riadenie rizík do života organizácie

M_o_R® Perspektívy

 • Ukážky prístupov k riadeniu rizík pri plnení dlhodobých či krátkodobých cieľov organizácie 

Záver

 • Priestor pre otázky
 • Certifikačná schéma
 • Prínosy nadväzujúcich školení

Kurz prebieha v čase od 9h do 13h alebo od 13h do 17h.

Tento úvodný kurz MoR Intro slúži ako predstavenie metodiky. Pokiaľ ste rozhodnutí naučiť sa pracovať s metodikou, vynechajte tento kurz. Radi vás uvidíme na MoR Foundation.

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 4 hodín
 • Občerstvenie Áno, v prípade onsite školenia
 • Skúška Nie
 • Predpoklady

  Žiadne. Skúsenosti s riadením projektov výhodou.

Luboš Trojan

Posledné roky sa špecializuje na analýzu rizík, spracovanie výstupov z auditných správ a implementáciu metodiky na riadenie rizík

Medzi najväčšie úspechy patrí účasť na implementácii projektu Karta Rizik na zefektívnenie procesu riadenia rizík v České Spořitelně: 2. miesto v súťaži. Cena za Inováciu v Audite

Za svoj pracovný úspech vďačí mimo iného metodikám, ktoré sa naučil rutinne využívať.

Svoje bohaté skúsenosti získaval na audítorských, manažérskych a vedúcich pozíciach v spoločnostiach, ako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a ďalšie..

Miloš Tomka

ITIL®  Approved Lead Trainer, PRINCE2® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách.  Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 468 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Dominik M.
 • 08.12.23
 • Kolas s.r.o.

Veľmi dobre zvládnutá prezentácia, pán Tomka je výborný lektor s prínosnými vedomosťami, precízne priblížená tematika. Ešte raz ďakujem.

 • František H.
 • 06.10.22

Na intro kurze k MoR som sa v krátkom čase dozvedel všetky podstatné informácie k môjmu ďalšiemu rozhodovaniu. Lektor Tomka v neuveriteľne krátkom čase dokázal podať rámec problematiky jasne a komplexne - tak ako vždy, vzhľadom na moje predchádzajúce skúsenosti s ním.

 • GDPR - Anonymizované
 • 06.10.22

Introkurz obonámil o všetkých potrebných veciach ohľadom MoR Foundation..

 • Róbert M.
 • 08.04.22
 • UNIQA poisťovňa, a.s.

Kurz mi poskytol výborné štartovné informácie pre túto metodiku, respektíve pre túto tému.

 • Ľubomír M.
 • 08.04.22
 • SOITRON, s.r.o.

Veľmi dobrý úvod do problematiky.

 • GDPR - Anonymizované
 • 03.02.22

Kurz splnil moje očakávania.

 • Lenka V.
 • 05.03.20
 • Datalan, a.s.

Príklady z praxe zaradené do prezentácie. Pútavé a zaujímavé prezentovanie.

 • Andrea S.
 • 05.03.20
 • Datalan, a.s.

Veľmi zaujímavo vysvetlené.

 • Maroš V.
 • 05.12.19
 • ÚPVII

Pomohlo získať základný prehľad o MoR.

 • Marián B.
 • 05.12.19
 • ÚPVII

Výborne podané základy risk managementu.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?