Action senior, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

ISMS

Hodnotenie preškolených zamestnancov

  • Viktor Š.
  • 02. 12. 2020
  • ISO 27001 Lead Auditor Online

Zrozumiteľný, profesionálny výklad školiteľa doplnený konkrétnymi príkladmi z reálnej praxe.

  • Viktor Š.
  • 19. 11. 2020
  • ISMS ISO 27000 Foundation Online

Školenie bolo pripravené na dobrej odbornej úrovni, lektor odprednášal témy profesionálne a zrozumiteľne.

Chcete získať darček k narodeninám?