Call Centrum

Ako prebieha Vaše telefonovanie?

Ste spokojní s Vašim výstupom, ktorý získate po uskutočnení telefonického rozhovoru?

Zarobili ste, úspešne ste niečo vybavili, oslovili ste potenciálneho nového zákazníka, či prípadne ste boli aspoň vypočutý? 
 • používať ešte telefón v 21.storočí?
 • naučte sa používať tento prístroj efektívne
 • vďaka najúčinnejším metódam sebareflexie to zvládnete
Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Ciele

 • osvojiť si základné pravidlá telefonátu s klientom
 • poznať pravidlá verbálnej a neverbálnej komunikácie s klientom na telefóne
 • naučíte sa štruktúru telefonického rozhovoru a precvičiť si formuláciu jeho jednotlivých častí
 • vedieť pracovať s námietkami klienta
 • precvičiť si obchodný telefonát s následnou spätnou väzbou
 • osvojiť si efektívne spôsoby zvládania stresu a trémy pred alebo počas telefonického rozhovoru, atď.

Harmonogram

MODUL 1 - Operátor Call Centra (2 dni)

 •           Komunikácia a komunikačné štýly
 •           Telefonická komunikácia
 •           Štruktúra telefonátu
 •           Príprava na telefonát
 •           Ako upútať pozornosť klienta
 •           Techniky kladenia otázok
 •           Najčastejšie chyby v telefonovaní
 •           Problémový telefonát
 •           Práca s hlasom
 •           Vybrané techniky asertívneho vedenia telefonátu

MODUL 2 – Telemarketing (1 deň)

 •          Obchodná komunikácia 
 •          Predajné zručnosti
 •          Prezentácia produktov
 •          Preberanie objednávok
 •          Dohadovanie stretnutí pre obchodných zástupcov

MODUL 3 – Vymáhanie a vyjednávanie (1 deň)

 •           Vyjednávanie s klientom
 •           Taktiky vymáhania
 •           Štruktúra telefonického hovoru pri vymáhaní
 •           Zvládanie konfliktných a agresívnych klientov
 •           Modelové situácie

MODUL 4  - Service Desk (1 deň)

 •           Riešenie reklamácie a sťažností klientov
 •           Zvládanie pripomienok klientov
 •           Poradenstvo pre klienta
 •           Modelové situácie

Gabriela Krahulcová

Gabika pôsobila dlhé roky v učiteľskej sfére, neskôr ako zriaďovateľka a riaditeľka súkromnej materskej školy vo Zvolene - metodická a mentoringová činnosť. Od roku 2008 sa venuje lektorskej poradenskej činnosti. Je členkou OMEP, kde pôsobila ako mentorka v mentoringovom programe Women Entrepreneurship Forum pre ženy zo Slovenska v rokoch 2013-2015. V Štátnom inštitúte odborného vzdelávania pôsobila ako lektor kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov v NP "Podpora  profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"; ako facilitátor v projekte „Nové formy smerovania žiakov ZŠ na povolanie“ a ako členka skúšobnej komisie v kontinuálnom vzdelávaní. Získala III. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore - Psychológia a kooperácia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Alexandra Jakubová

Kompetencie a špecializácia:
 • manažérska komunikácia
 •  leadership
 • negociácia
 • marketing
 • podpora predaja, predaj

Kouč, lektor, hodnotiteľ AC/DC, marketing manager

Saša Vás naučí ako:
 • správne definovať ciele, rozdrobiť ich do krokov a merať ich úspešnosť
 • si určiť priority, plánovať prácu
 • rozpoznať vhodný štýl vedenia ľudí a použiť prislúchajúce nástroje ich vedenia
 • rozplánovať jednotlivé kroky zmeny s prihliadnutím na želaný výsledok a riziko
 • si natrénovať predstavenie zmeny spolupracovníkom
 • prekonať odpor a nedôveru voči zmene, získať argumentačné nástroje na riadenie procesu zmeny
 • spoznať žiaduce vlastnosti lídra a získať prehľad o svojich vlastnostiach
 • chápať silu svojho vplyvu a zodpovedne ho uplatňovať vo svojom okolí

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?