Porovnávacia tabuľka kurzov metodiky Soft skills


Dĺžka
Odbornosť
Spokojenost
Kde školíme
Ceny kurzu od
Kľúčové knihy
Jazykové verzie
Školiace materiály
Odporúčaná pozícia
Vstupné predpoklady
Certifikácia
Počet otázok
Úspešnosť
Platnosť certifikátu
Riadenie zmeny Online
4.0 d
€450
Slovenský
Žiadne
No
Doživotná
Zobraziť detail
Leadership Modul IV. Vytváranie prostredia pre angažovanosť
2.0 d
Bratislava
€480
Slovenský
Manager
Žiadne
No
doživotná
Zobraziť detail
Leadership Modul III. Riadenie zmeny
2.0 d
Bratislava
€480
Slovenský
Manager
Žiadne
No
doživotná
Zobraziť detail
Leadership Modul V. Osobnosť lídra
2.0 d
Bratislava
€480
Slovenský
Manager
Žiadne
No
doživotná
Zobraziť detail
Leadership Modul II. Zručnosti pre dosiahnutie cieľov
2.0 d
Bratislava
€480
Slovenský
Žiadne
No
Zobraziť detail
Leadership Modul I. Vedenie k dosiahnutiu cieľov
2.0 d
Bratislava
€480
Slovenský
Manager
Žiadne
Yes
doživotná
Zobraziť detail
Call Centrum
1.0 deň
€0
Slovenský
Žiadne
No
Zobraziť detail
Obchodné a vyjednávacie zručnosti
1.0 deň
€0
Slovenský
Žiadne
No
Zobraziť detail
Komunikačné zručnosti
1.0 deň
€0
Slovenský
Žiadne
No
Zobraziť detail
Stres a záťaž
1.0 deň
€0
Slovenský
Žiadne
No
Zobraziť detail