GDPR Dokumentácia Štandard verzia

Komu je určený

Potrebujete vypracovať nové, či aktualizovať súčasné interné smernice pre splnenie GDPR? Máme tie najakutálnejšie vzory a šablóny podľa stanovísk, ktoré sú záväzné a prijaté pracovnou skupinou WP29. 

Tento produkt je určený všetkým, ktorí potrebujú pomôcť vyriešiť komplexné požiadavky na zabezpečenie osobných údajov tak, ako sú uvedené v Nariadení európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonu č. 18/2018 Z.z., o Ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „OOÚ“).

Ako konkrétne Vám pomôže k zavedeniu nových pravidiel na ochranu osobných údajov?

Pokiaľ chcete splniť požiadavky GDPR, musíte vedieť ČO vytvoriť, alebo aktualizovať a AKO to upraviť. A potrebujete kvalifikovanú (najlepšie certifikovanú) persónu, ktorá bude za ochranu osobných údajov v organizácii zodpovedať: Data Protection Officer (v slovenskom preklade len Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov).

Niektoré požiadavky sú jednoduché a zvládnete ich sami. Tie zložitejšie vyžadujú napr. zmenu obchodných procesov, nastavenie procesov a smerníc. A presne pre tieto účely sme pripravili túto dokumentačnú základňu.

GDPR Accelerator Toolkit™ obsahuje kompletnú dokumentačnú základňu ready-to-use šablón, pracovných listov, politík, procesov, princípov a schém homologizovaných do slovenského legislatívneho prostredia.

Kompletne v slovenčine a v plnom rozsahu tu nájdete:

 • Analýzu relevantných požiadaviek z pohľadu GDPR
 • Bezpečnostné opatrenia pre pokrytie identifikovaných rizík
 • Metodické šablóny a formuláre pre organizačné i technické opatrenia
 • Šablóny pre splnenie legislatívnych požiadaviek v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Formát dokumentačnej základne GDPR Accelerátora

 • Šablóny
 • Vzorové scenáre
 • Metodické pokyny k produktu GDPR Accelerator™

Získate tak všetko. Od identifikácie požiadaviek, cez prevedenie kontroly súladu až po zavedenie systému ochrany osobných údajov.

Štruktúra GDPR Accelerator Toolkit


GDPR A.T.™ obsahuje komplexnú výbavu, bez ktorej sa žiadny projekt nemôže zaobísť. Metodické šablóny vznikli z úspešných, realizovaných projektov. 

Ide teda o sadu best practice, ktorá je overená 1000+ hodinami audítorov, právnikov a súdnych znalcov v odbore ochrany osobných údajov. Omnoho jednoduchšie tak aktualizujete súčasné a vytvoríte nové smernice, postupy a procedúry.

Tieto dokumenty doslova akcelerujú prístup k ochrane a spracovaniu osobných údajov do úrovne "GDPR Compliance", teda plnej zhody s EU Nariadením 2016/679.

GDPR Accelerator Toolkit™ dokumentácia je kompletne vo formáte Microsoft Office, teda plne editovateľná a jednoducho prispôsobiteľná, pre okamžité použitie.

Šablóny dokumentov podľa oblastí

Mapovanie

 • Metodika mapovania
 • Šablóna mapovania účelov a použití

Bezpečnosť

 • Analýza rizík
 • Zoznam rizík
 • Metodika analýzy rizík

Práva subjektov

 • Spisový a skartačný poriadok
 • Špecifikácia požiadaviek na systémy
 • Pravidlá pre nakladanie s informáciami

Právo

 • Register porušení
 • Záznam o spracovaní
 • Zmluva so spracovateľmi
 • Prehlásenie o aplikovateľnosti
 • Požiadavky subjektu na prístup
 • Súhlas so spracovaním
 • Súhlas so spracovaním údajov detí
 • Odvolanie súhlasu
 • Odvolanie súhlasu - deti

★ Bonus naviac ★

2x Workshop podľa vlastného výberu zdarma!

Nemusíte mať obavy, že si s GDPR Akcelerátorom nebudete vedieť rady. Ukážeme vám, ako implementovať procesné zmeny, organizačné opatrenia, záznamy o činnostiach, alebo ako nastaviť spoluprácu s dozorovým orgánom.

Pre tieto a ďalšie životné situácie sú tu GDPR Workshopy. Najlepšia forma podpory pre nastolenie súladu s nariadením na ochranu osobných údajov. To Vám garantujeme.

Využite túto odbornú platformu workshopov vedených GDPR Lead Audítorom!

Vyberajte kombináciu 2 ľubovoľných Workshopov z otvorených termínov, ktoré získate naviac a zdarma! 

Prínosy GDPR Akcelerátora

 • Garantujeme aktualizáciu dokumentov až behom 2 rokov od zahájenia účinnosti GDPR, tj. 25.5. 2018
 • Za zlomok ceny získate profesionálne spracované know-how od vedúcich audítorov a členov legislatívnej rady pre GDPR.
 • Dokumentačná základňa povinných i doplnkových šablón je použiteľná v malých i veľkých organizáciach naprieč odvetviami.
 • S týmto riešením nebude problém integrovať ochranu osobných údajov GDPR do aktuálnych smerníc, pravidiel a procesov.
 • Vytvoríte si nové pravidlá a nastavíte princípy zodpovednosti. V profesionálne pripravených a naformátovaných šablónach.
 • Dokumentácia vznikala postupne z úspešných projektov GDPR Compliance priamo z rúk GDPR Lead Audítorov a súdnych znalcov v odbore.
 • Všetky šablóny sú ľahko použiteľné a jednoducho prispôsobiteľné. Ide o ideálneho pomocníka pre zaistenie súladu s nariadením GDPR.
 • Získate viac než projektovú dokumentáciu. Ide o kompletnú dokumentačnú základňu, ktorá vám ušetrí financie i čas investovaný do zaistenia zhody s GDPR.
 • Je určený všetkým, ktorí pracujú s osobnými údajmi v elektronickej aj tlačenej podobe. Na základe získaných skúseností obsahuje mnoho vylepšení, ktoré vám uľahčia úplné pokrytie požiadaviek GDPR.


Referencie hovoria za nás...

Vedeli ste, že naše školenie, certifikácie, audity, praktické workshopy a ďalšie služby využívajú najväčšie slovenské a české firmy ..?


Pre našu servisnú organizáciu prevádzkujúcu kritickú infraštruktúru štátu sa stal tento produkt dokumentačnou základňou metodických šablón a formulárov pre GDPR. S jeho pomocou presne vieme, ktoré oblasti a do akej hĺbky implementovať. Účinnosť sa blíži, žiadne predlohy nie sú, o to viac si GDPR Accelerátor ceníme.

★★★★★


GDPR Accelerator obom spoločnostiam ( Wüstenrot Stavební sporiteľňa a Wüstenrot Hypotéční banka) odpoveď na naše potreby v oblasti ochrany osobných údajov. Rozsah plne zodpovedá praktickým šablónam, vzorom a metodikám EU GDPR, pre ktoré v ČR chýba podpora aj právny základ. Nie je to len dokumentácia, ale predovšetkým obrovské know-how. Aj preto sa stal oporným bodom nášho projektu spracovania a ochrany osobných údajov.

★★★★★
----

Copyright © 2018 TAYLLORCOX. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná žiadnym spôsobom bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv. Autorské a iné diela odvodené z tohto diela  podliehajú ochrane autorských práv vlastníkov.

 • Cena bez DPH: €240.00
  Cena s DPH: €288.00
 • K dispozícii
 • Koupit
GDPR Dokumentácia Štandard verzia

najžiadanejšie materiály

GIFT SK
ISO 27001 ISMS Dokumentácia

Audítormi overené vzory dokumentácie postavené na štandarde ISO/IEC 27001 sú najpredávanejším nástrojom, ktorý využíva 80% našich klientov.

Bestseller

Cena€499.00

Knihy
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexný manuál prináša najaktuálnejší návod ako zvládnuť agilné riadenie projektov

Bestseller

Cena€130.00

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickú osvetu metodiky ITIL 4. Pre dokonalú ilustráciu sú všetky príklady postavené na fiktívnej spoločnosti.

Akce
Bestseller

Cena€75.00

GDPR Šablóny
GDPR Dokumentácia Štandard verzia

GDPR pre živnostníkov, malé podniky atď. Predvyplnené vzory všetkých potrebných dokumentov. Jednoduché riešenie od A po Z

Akce
Bestseller

Cena€240.00

GDPR Knihy
Praktická príručka Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Praktická príručka (nielen pre zodpovednú osobu) pomôže všetkým, ktorí spracúvajú osobné údaje, alebo nastavujú pravidlá podľa GDPR.

Akce
Bestseller

Cena€12.00

Knihy
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

Najnovší PRINCE2 Manuál zavádza nové termíny a pojmy, v prehľadnejšie štruktúre

Bestseller

Cena€97.00

GDPR Šablóny
GDPR Dokumentácia Business verzia

GDPR vzory dokumentov a smerníc určené pre firmy, korporácie verejnú správu 

Akce
Bestseller

Cena€399.00

Chcete získať darček k narodeninám?