PRINCE2® Pocketbook

Súčasťou kurzu PRINCE2® Intro

'PRINCE2 Pocketbook - 2009 Edition' is in line with the new PRINCE2 2009 'Managing Successful Projects with PRINCE2' and has been produced as a reference tool for the trained PRINCE2 Practitioner who is assumed to be familiar with the method and the terminology. 

This publication should be used in conjunction with 'Managing Successful Projects with PRINCE2' (available below) which contains full details of the method.

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) is an easy to follow structured project management method suitable for any type of project. 

The processes and techniques in PRINCE2 will help your project team cope with the risks, challenges and opportunities of today's rapidly changing environment.

  • Cena bez DPH: €15.00
    Cena s DPH: €16.50
  • K dispozícii
  • Kúpiť knihu
PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Pocketbook

najžiadanejšie materiály

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickú osvetu metodiky ITIL 4. Pre dokonalú ilustráciu sú všetky príklady postavené na fiktívnej spoločnosti.

Bestseller

Cena€95.00

Knihy
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

Najnovší PRINCE2 Manuál zavádza nové termíny a pojmy, v prehľadnejšie štruktúre

Bestseller

Cena€140.00

Knihy
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexný manuál prináša najaktuálnejší návod ako zvládnuť agilné riadenie projektov

Bestseller

Cena€160.00

Chcete získať darček k narodeninám?